aöf ders kitapları - tek kaynak çıkmış sorular, özetler, deneme sınavları
aöf ders kitapları - tek kaynak çıkmış sorular, özetler, deneme sınavları

VİDEONUN KULLANIM ALANLARI ÇALIŞMA KİTAPÇIĞI (FOT202U)

www.onlinefotokopi.com


#-

Ara (Vize) Sınav Öncesi Son Hazırlık - Pratik Bilgiler

Aşağıdaki ifadelerdeki sınava girmeden birkaç saat önce mutlaka ezberleyin. Tamamı çıkmış sorulardan derlenmiştir. Sınav esnasında çok faydasını göreceksiniz.(Altı çizili kelimeler olumsuzdur!! Çok dikkat ediniz.)

1) Üç boyutlu ortamdaki varlıkların ve nesnelerin, belli bir görüş noktasına göre, iki boyutlu olan belli bir yüzeye gerçek görünüşleriyle aktarılmasına Perspektif denir
2) Kameraya monte edilen, sunucuların okuyacakları metni görebilmeleri için geliştirilmiş gereç Prompter
3) Stüdyolarda şef kameraman, kameramanlar, şef ışıkçı ve ışıkçılardan oluşan ekibe Kamera takımı denir
4) Bir televizyon çekiminde, ekranda görülen nesnelerin büyüklüğü aşağıdakilerden hangisiyle ilişkilidir: Konuya olan uzaklığıyla
5) Bir haber röportajı sırasında muhabirin onaylayan baş hareketi ve dinleme ifadesinin görüntülenmesine Dinleme ayrıntısı denir
6) Kaçış çizgilerinin birleşerek kaybolduğu noktaya Kaçış noktası denir
7) Röportaj çekimlerinde kullanılan omuz üstü çekim ölçeğinin tanımı Röportajı yapan muhabirin omuz üstünden, görüşülen kişinin görüntülendiği çekim ölçeğidir.
8) İzleyenlerde yer ve yön algısında zorluk yaratabilecek kamera çekim ölçeği Yakın çekim
9) Kameranın habere konu olan olayları ortamın dışından, yansız bir tanık gibi üçüncü tekil kişinin görüş noktasından aktarmasına Nesnel görüntüleme denir
10) ?Neyi anlatacağım? sorusuna yanıtların verildiği tasarım aşamasının i]k adımı Konunun belirlenmesi
11) İlk olarak tiyatroda kullanılan, daha sonra sinemada kullanılmaya başlanan ve sinema araştırmacılarının ?yönetmenin film karesi içinde görünenler üzerinde kontrolü? olarak tanımladıkları kavram Mizansen
12) Toplum yaşamı ve geleceğiyle ilgili sorunları ele alan, tam bir sorumluluk bilinciyle gerçekleştirilmesi gereken, sorunların arkasında yatan gerçekleri ortaya çıkarıp topluma gösterme amacında olan belgesel film türüne Toplumsal film denir
13) Belgesel filmlerde yer alan kişiler kurmaca yapımlarda olduğu gibi kamera karşısında rol yapan kişiler değil, gerçek kişilerdir. Bu durumda belgesel film yapımcılarının karşılaştığı en büyük sorun insanların kamera karşısında doğallıklarını kaybetmeleri
14) Kameranın olayın içinde yer alan bir karakterin gözüyle çekim yapmasına Öznel görüntüleme denir
15) Geçmişte yaşanmış olaylarla ilgili belge ve filmlerin yeniden kurgulanmasıyla gerçekleştirilen belgesel film türü Derleme film
16) Bir çekim sırasında kameramanın çekimin öncesinde ve sonrasında bırakacağı 3-4 saniyelik boşluğun amacı Kurgu payı bırakmak
17) Oluşturulacak görsel bütün içinde küçük çekimler veya parçalardan yararlanabilmeyi düşünmeye Görselleştirme denir
18) "Soluk renkler kullanmak" derinlik yaratma yollarından değildir.
19) Konunun çerçeve içinde kapladığı yere göre büyüklüklerinin değişmesiyle oluşan çekimler dizisine Çekim ölçeği denir
20) "Görüntüleme ile olayın içine girilmesi" temel olarak, bir kameramanın, görüntüleme aracılığı ile tanıklık ettiği olaya ilişkin bulunabileceği yaklaşımlardan sayılmaz.
21) Bir haber kameramanın, heyecanı yansıtan titreyen elleri ve gergin ayakları çekmek için kullandığı yaklaşım Ortamı görselleştirme
22) Kameranın fiziksel olarak yer değiştirdiği kaydırma hareketinden farklı olarak, objektifin odak uzunluğunu değiştirerek yapılan harekete Optik zoom denir
23) Genel olarak stüdyo içinden sorumlu olan kişi Stüdyo yönetmeni
24) Çekimi yapılan nesne, korumasız ve tehlike altında gösterilmek isteniyorsa uygulanabilecek çekim tekniği Üstten görüş olarak yapılan çekim
25) Birden çok kamera ile görüntü alınıp tek kayıt cihazına kaydetme sırasında, yönetmenin komutlarına bağlı olarak kamera görüntülerini seçen, gerektiğinde görüntüler üzerinde veya geçişler sırasında efektler uygulayan kişi Resim seçici
26) "Görüntülemede yer alan sunucu, haber içeriğiyle uyum sağlıyor mu?" görüntülemenin haber ile uyum içerisinde olup olmadığını güvence altına alabilecek sorulardan değildir.
27) Belgesel filmin en önemli özelliği Tasarım aşamasında başlayan araştırma sürecinin, çekim aşamasında da devam etmesi
28) Bir derleme film çeken belgeselcinin amacı Geçmişte yaşanmış olayla ilgili kendi görüş ve anlayışını aktarmak
29) Stüdyo içi, kontrol ve kayıt odası gibi stüdyoya bağlı birimlerin tümünde bulunan donanımın bakım ve onarımından sorumlu olan, yayın sırasında da görüntü ve ses kalitesini gözeterek yönetmene gerekli uyarılarda bulunan kişi Teknik yönetmen
30) "Konuyla ilgisi olan herkesi gösterebilmeli" haber öyküsüne kontrol amacıyla sorulup yanıtı aranabilecek görüşlerden değildir.
31) "Toplum yaşamıyla ilgili somut bilgiler sunar" öğretici filmlerin özelliklerinden değildir.
32) "Olayı izleyiciye daha iyi anlatabilmek için nesnelerin düzenlenmesi" bir kameramanın, tanıklık ettiği olayı aktarırken uygulayabileceği temel yaklaşımlardan sayılmaz.
33) Çerçevenin ön tarafına yerleştirilen fıgür seyirciye yakın olacak, bu nedenle dikkati üzerine toplayacak, arkadaki fıgürler de duruşlarıyla çizgi ya da üçgen yaratılmasına fırsat vererek derinlik algısını gerçekleştireceklerdir. Yukarıda sözü edilen derinlik duygusu yaratma yöntemi Üst üste bindirme
34) Promterın tanımı Sunucuların okuyacakları metni görebilmelerini sağlayan gereçtir.
35) Bir TV stüdyosunda yönetmenin komutlarını kameramanlara aktaran kanala iç iletişim sistemi (intercom) denir
36) Belgeseli gerçeğin yaratıcı biçimde yorumlanması olarak ilk kez tanımlayan kişi John Grierson
Kaynak: www.onlinefotokopi.com
#-

Ünite 1 : Haber Kameramanlığı

Kaynak: www.onlinefotokopi.com

Kaç Defa Soruldu?

Aşağıdakilerden hangisi haber öyküsüne sorulabilecek soruların yanıtlarından biridir? 3  defa soruldu

Bir kameranın konuya uzaklığının uygun olup olmadığı aşağıdakilerden hangisine göre ayarlanır? 3  defa soruldu

Haber çekimleri açısından aşağıdakilerden hangisi görüntülerin birbirine bağlanması sırasında sorun oluşturabileceği için çok tercih edilmez? 3  defa soruldu

Bir haber röportajı sırasında muhabirin onaylayan baş hareketi ve dinleme ifadesinin görüntülenmesine ne ad verilir? 2  defa soruldu

Bir televizyon çekiminde, ekranda görülen nesnelerin büyüklüğü aşağıdakilerden hangisiyle ilişkilidir? 2  defa soruldu

Kameranın habere konu olan bir olayı ortamın dışından, üçüncü tekil kişinin görüş noktasından görüntülemeye çalışması onun hangi rolünü vurgular? 2  defa soruldu

Röportaj çekimlerinde kullanılan omuz üstü çekim ölçeğinin tanımı aşağıdakilerden hangisidir? 2  defa soruldu

Sık sorulan soruların hangi yıllara ait olduğunu görmek için özetin sonundaki çıkmış soruları inceleyiniz.

Kısa Özet

Tanımlar

Çekim: Kameranın kayıt düğmesine basılıp kayda başlanması ve kayıttan çıkmak için yine kayıt düğmesine basılması. Bu şekilde, belli bir zaman içinde görüntülenmek istenenlerin kaydedilmesi anlamına gelmektedir.

Görselleştirme: Oluşturulacak görsel bütün içinde küçük çekimler veya parçalardan yararlanabilmeyi düşünebilmektir. şimdi bu konu ile ilgili çıkmış sorulara göz atalım;
Kameranın habere konu olan bir olayı ortamın dışından, üçüncü tekil kişinin görüş noktasından görüntülemeye çalışması onun hangi rolünü vurgular?

A) Objektif olmasını

B) Ayrıntılı görselleştirmesini

C) Olayın yeniden yaratılmasını

D) Sübjektif olmasını

E) Kurguya katkıda bulunmasını

2017 Tek Ders Doğru Cevap: AAşağıdakilerden hangisi bir haber kameramanının görüntülenecek yeterli haber malzemesine erişemediği durumlarda başvurabileceği yöntemlerden biridir?

A) Grafık görselleştirme

B) Elektronik efektler ve aydınlık oda uygulamaları

C) Farklı objektif açıları

D) Genel çekimler

E) Sunucu kullanarak konuyu zenginleştirmek

2016 Tek Ders Doğru Cevap: ANesnel (objektif) görüntüleme: Kameranın habere konu olan olayları ortamın dışından, yansız bir tanık gibi, üçüncü tekil kişinin görüş noktasından aktarmasıdır (Özön, 2000).

Öznel (sübjektif) görüntüleme: Kameranın habere konu olan olayların ve ortamın içine girmesidir. Kamera, sanki olayın içinde yer alan bir karakterin tanıklık ettiği biçimde görüntüleme yapar. Öznel anlatıda kameranın objektifi bu kişinin yerini alır: dolayısıyla izleyici de olayları, olguları, durumları ve varlıkları bu kişinin görüş noktasından izler

Bakış yönü boşluğu: Kamerada çerçeveleme yapılırken kişi doğrudan kameraya bakmıyorsa, baktığı yön doğrultusunda bırakılan boşluk, yan boşluk. şimdi bu konu ile ilgili çıkmış sorulara göz atalım;
Yukarıdaki fotoğrafta vurgulanan çekim hatası aşağıdakilerden hangisidir?

A) Muhabirin görüşme yaptığı kişiye bakmaması

B) Ölçeğin eklem yerinden kesilmesi

C) Bakış yönü boşluğunun hiç olmaması

D) Yetersiz baş boşluğu

E) Dengesizlik

2013 Ara Sınav Doğru Cevap: DBaş boşluğu: Bir oyuncu ya da sunucunun görüntülenmesi sırasında kişinin başı ile çerçevenin üst sınırı arasında bırakılan boşluk, üst boşluk.şimdi bu konu ile ilgili çıkmış sorulara göz atalım;
Aşağıdaki çekim ölçeklerinden hangisinde başın üst kısmının uygun şekilde kesilmesi sorun yaratmaz?

A) Hareketli nesnenin takibi

B) Birbirini izleyen iki portre çekimi

C) Yüz çekimi

D) Göğüs çekim

E) Doğru baş boşluğu

2017 Ara Sınav Doğru Cevap: COptik kaydırma: Kameranın karşısındaki kişi veya nesneye kamera objektifinin odak uzunluğunu değiştirerek yaklaşma veya uzaklaşma anlamına gelir. Optik kaydırma sırasında bakış açısı değişeceği için ileri veya geri optik kaydırma hareketi ile görüntülenen kişi veya nesnenin boyutu büyümüş veya küçülmüş gibi görünür. Optik kaydırma hareketi çekim yapılan yerde bulunan öğelerin aralarındaki mesafelerin, ön mekan ile arka mekan arasındaki yığılmaların ve mesafelerin değişmesi ile de perspektifin değişmesine neden olur.şimdi bu konu ile ilgili çıkmış sorulara göz atalım;
Aşağıdakilerden hangisi kamerada optik kaydırma ve fiziksel kaydırma hareketleri arasındaki farkı ifade eder?

A) Genişleme

B) Yayılma

C) Biçimbozumu

D) Perspektif

E) Daralma

2018 Ara Sınav Doğru Cevap: DHaber çekimleri açısından aşağıdakilerden hangisi görüntülerin birbirine bağlanması sırasında sorun oluşturabileceği için çok tercih edilmez?

A) Sabit çekimler

B) Çok dar açı çekimler

C) Yatay çevrinme hareketi

D) Optik kaydırma hareketi

E) Ara görüntüler

2016 Tek Ders Doğru Cevap: DOmuz üstü çekim: Röportajı yapan muhabirin omuz üstünden, görüşülen kişinin görüntülendiği çekim ölçeği.şimdi bu konu ile ilgili çıkmış sorulara göz atalım;
Röportaj çekimlerinde kullanılan omuz üstü çekim ölçeğinin tanımı aşağıdakilerden hangisidir?

A) Kameranın, görüşülen kişinin omuz yüksekliğinde görüntülendiği çekim ölçeğidir.

B) Görüşülen kişinin omuz üstünden muhabirin dinleme ayrıntısını alan çekim ölçeğidir.

C) Röportajı yapan muhabirin omuz üstünden, görüşülen kişinin görüntülendiği çekim ölçeğidir.

D) Kameranın üçayak yerine, omuzda kullanılmasına olanak veren çekim ölçeğidir.

E) Kameranın görüşülen kişiye göre üst açı konumunda olduğu çekim ölçeğidir.

2014 Ara Sınav Doğru Cevap: CSpot BilgilerKameranın kullanımı sayesinde sadece "görüntü" değil, "ses" de kaydedilmektedir. Bu yaklaşım içersinde de kameranın tespit ettikleri ile izleyicilerin hem görme, hem de işitme hislerine erişilmiş olur. Görüntü ve sesin kaydedilmesindeki bilinçli çalışma izleyicinin hislerinin harekete geçmesine neden olacaktır. O halde unutulmaması gereken nokta, kameranın kullanılması ile mümkün olan en fazla hisse yanıt verilebilmesidir. Kameranın kullanılması ile izleyici adına özel yeni bir göz, hatta özel yeni bir kulak devreye sokulmuş olur. Bu yeni göz-kulak aracılığı ile de tanıklık edilen olaylar veya kurulmaya çalışılan öyküler farklı bir gerçeklik içersinde biçimlenir. Kullanılan teknoloji, teknik yöntemler, estetik öğeler, fikirsel yaklaşım ve benzer diğer etkenler kameramanın çalışma biçimi ile elde ettiği görüntülerin biçimi ve niteliğini belirler. Bir kameraman görüntüleme aracılığı ile tanıklık ettiği olaya ilişkin olarak üç temel yaklaşımda bulunabilir. Görüntüleme ile olaya bakabilir. Takip ettiği olayı mümkün olan en açık şekilde kamera ile anlatmaya çalışır. Görüntüleme ile olayın içine girebilir. Takip ettiği olayın belirli bir parçasını kamera ile anlatmaya çalışır. Görüntüleme ile olayı yeniden yaratabilir. Olayın kendisi bir ham malzeme olarak düşünülerek görüntüleme ile olayın içersinden yeni bir olayın yaratılması sağlanabilir. Aynı zamanda, farklı çekimlerin bir araya getirilmesi ile görselleştirmelerde bulunabilir. Vurgulamak istedikleri doğrulusunda, çekim ölçekleri, açıları ve kamera hareketlerinden yararlanabilir. Haberciliğin en önemli bölümlerinden birini de röportajlar oluşturur. Ele alınan konuya ilişkin kişiler ile görüşmelerin yapılması ve bunların kaydedilmesi son derece önemlidir. Muhabirin veya görüşmecinin olay ile ilgili kişi ile röportajı sırasında kameranın hareket ederek, yani bakış açısını değiştirerek yaptığı çekimlerden yararlanılabilir. Görüşülen kişi ile hareket halindeyken kameranın takip etmesi ile görüntüleme yapılabilir. Görüşmeci ile görüşülenin sabit olduğu ve kameranın da sabit olduğu bir konumdan görüntüleme yapılabilir. Haber kameramanlarının son derece önemli bir görevi yerine getirdiğini bir kere daha vurgulamak gerekir. Toplumda yer alan birçok olay kameranın gözü sayesinde izleyicilerin karşısına gelmektedir. Birçok olayın da tekrarı bulunmamaktadır. Olayların görüntüleniş biçimi, kameranın belli bir bakış açısını aktarması ve benzer birçok nokta haber kameramanlığmı zorlu ama bir o kadar da önemli bir rol içersine yerleştirir. Sonuçta, bireysel hazırlık ve teknik hazırlık gibi farklı önemli noktalar üzerinde tekrar tekrar durmak gerekmektedir.

Kısa Kısa

Doğru - Yanlış Testleri

Aşağıdaki ifadeleri doğru-yanlış şeklinde doldurun. Hatalı bildiğiniz konu başlıklarını tekrar gözden geçirin.

(   ) (Kameranın sola ve sağa çevrinme hareketi ile ilgili); Çevrinme hareketi, kurguda çekimlerin birbirlerine bağlanmasını kolaylaştırır.
(   ) "Görüntüleme ile olayın içine girilmesi" temel olarak, bir kameramanın, görüntüleme aracılığı ile tanıklık ettiği olaya ilişkin bulunabileceği yaklaşımlardan biridir.
(   ) "Görüntülemede yer alan sunucu, haber içeriğiyle uyum sağlıyor mu?" görüntülemenin haber ile uyum içerisinde olup olmadığını güvence altına alabilecek sorulardan biridir.
(   ) "Konuyla ilgisi olan herkesi gösterebilmeli" haber öyküsüne kontrol amacıyla sorulup yanıtı aranabilecek görüşlerden biridir.
(   ) "Ortamın görselleştirilmesi" bir kameramanın, tanıklık ettiği olayı aktarırken uygulayabileceği temel yaklaşımlardan biridir.
(   ) (Kameranın sola ve sağa çevrinme hareketi ile ilgili); Çekim sırasında ortamın tanıtımını yapabilir.
Y Y Y Y D D

Boşluk Doldurma

Aşağıdaki ifadelerdeki boşlukları doldurun. Hatalı olduğunuz konu başlıklarını tekrar gözden geçirin.

1) Kameranın habere konu olan olayları ortamın dışından, yansız bir tanık gibi üçüncü tekil kişinin görüş noktasından aktarmasına ...........denir
2) Kameranın olayın içinde yer alan bir karakterin gözüyle çekim yapmasına ...........denir
3) Bir haber röportajı sırasında muhabirin onaylayan baş hareketi ve dinleme ifadesinin görüntülenmesine ...........denir
4) Oluşturulacak görsel bütün içinde küçük çekimler veya parçalardan yararlanabilmeyi düşünmeye ...........denir
5) Röportaj çekimlerinde kullanılan omuz üstü çekim ölçeğinin tanımı ...........dır
6) Bir haber kameramanın, heyecanı yansıtan titreyen elleri ve gergin ayakları çekmek için kullandığı yaklaşım ...........dır
7) Genel çekimdeki olayın belli bir detayının, ekranı neredeyse tamamen doldurduğu çekim ölçeği ...........dır
1) Nesnel görüntüleme 2) Öznel görüntüleme  3) Dinleme ayrıntısı  4) Görselleştirme  5) Röportajı yapan muhabirin omuz üstünden, görüşülen kişinin görüntülendiği çekim ölçeğidir.  6) Ortamı görselleştirme 7) Yakın çekim 

Kaynak: www.onlinefotokopi.com

#-

Ünite İle İlgili Çıkmış Sorular

1. Aşağıdakilerden hangisi haber kameramanlığı açısından haberin dolaylı görselleştirilmesi yaklaşımına uygundur?

  A) Habere kurgu odasında grafik ve benzeri malzemelerin eklenmesi

  B) Olayın tanıklarıyla röportaj yapılması

  C) Konuyla ilgili tarihsel verilerin habere eklenmesi

  D) Olaydan geri kalanların görüntülenmesi

  E) Haberin nesnesi olan kişilerin yakın çekimlerinin kullanılması

2016 Ara Sınav Doğru Cevap: D2. Kameranın habere konu olan olayları ortamın dışından, yansız bir tanık gibi üçüncü tekil kişinin görüş noktasından aktarmasına ne ad verilir?

  A) Nesnel görüntüleme

  B) Sine-göz (kine-göz) görüntüleme

  C) Sübjektif görüntüleme

  D) izlenimci görüntüleme

  E) Belgesel görüntüleme

2016 Ara Sınav Doğru Cevap: A3. Haber çekimleri açısından aşağıdakilerden hangisi görüntülerin birbirine bağlanması sırasında sorun oluşturabileceği için çok tercih edilmez?

  A) Çok dar açı çekimler

  B) Sabit çekimler

  C) Optik kaydırma hareketi

  D) Ara görüntüler

  E) Yatay çevrinme hareketi

2016 Ara Sınav Doğru Cevap: C4. Aşağıdakilerden hangisi bir haber kameramanı için ?görüntüleme ile olayın içine girebilme? yaklaşımına uygun bir çalışma şeklidir?

  A) Özellikle yakın çekimleri kullanarak yeni bir olayı ifade etmesi

  B) Mümkün olan en açık şekilde kamera ile haberi saptaması

  C) Olayın kendisini ham bir malzeme olarak görmesi ve işlemesi

  D) Kameramanın olayı kendi görüş açısı ile ekrana taşıması

  E) Nesnel davranarak haberin özüne dokunmadan tanıklık etmesi

2016 Ara Sınav Doğru Cevap: D5. Bir televizyon çekiminde, ekranda görülen nesnelerin büyüklüğü aşağıdakilerden hangisiyle ilişkilidir?

  A) Kameranın kazanç değeriyle

  B) Kameraya uygulanan çevrinme hareketinin hızıyla

  C) Kameranın su düzeyiyle

  D) Objektifin en açık diyafram değeriyle

  E) Konuya olan uzaklığıyla

2016 Ara Sınav Doğru Cevap: E6. Bir haber kameramanının, haberin bütününü oluşturmada gerekli olabilecek diğer farklı görüntüleri toplaması, aşağıdakilerden hangisinin oluşturulmasıyla ilgilidir?

  A) Yapım

  B) Tanıtım

  C) Arşiv

  D) Görsellik

  E) Kurgu

2017 Ara Sınav Doğru Cevap: E7. Kameranın olayın içinde yer alan bir karakterin gözüyle çekim yapmasına ne ad verilir?

  A) Nesnel görüntüleme

  B) Avcı kamera

  C) Öznel görüntüleme

  D) Anlatıcı kamera

  E) Tanık kamera

2017 Ara Sınav Doğru Cevap: C8. Bir haber röportajı sırasında muhabirin onaylayan baş hareketi ve dinleme ifadesinin görüntülenmesine ne ad verilir?

  A) Karşı çekim

  B) Çarpıcı ara çekim

  C) Anlık çekim

  D) Dinleme ayrıntısı

  E) Ayrıntı çekim

2017 Ara Sınav Doğru Cevap: D9. Haber çekimleri açısından aşağıdakilerden hangisi görüntülerin birbirine bağlanması sırasında sorun oluşturabileceği için çok tercih edilmez?

  A) Optik kaydırma hareketi

  B) Yatay çevrinme hareketi

  C) Çok dar açı çekimler

  D) Sabit çekimler

  E) Ara görüntüler

2017 Ara Sınav Doğru Cevap: A10. Bir haber röportajı sırasında muhabirin onaylayan baş hareketi ve dinleme ifadesinin görüntülenmesine ne ad verilir?

  A) Dinleme ayrıntısı

  B) Karşı çekim

  C) Çarpıcı ara çekim

  D) Ayrıntı çekim

  E) Anlık çekim

2013 Ara Sınav Doğru Cevap: A11. Oluşturulacak görsel bütün içinde küçük çekimler veya parçalardan yararlanabilmeyi düşünmeye ne ad verilir?

  A) Görüntüleme

  B) Kurgulama

  C) Görselleştirme

  D) Tasarlama

  E) Görsel algı

2013 Ara Sınav Doğru Cevap: C12. Röportaj çekimlerinde kullanılan omuz üstü çekim ölçeğinin tanımı aşağıdakilerden hangisidir?

  A) Kameranın, görüşülen kişinin omuz yüksekliğinde görüntülendiği çekim ölçeğidir.

  B) Görüşülen kişinin omuz üstünden muhabirin dinleme ayrıntısını alan çekim ölçeğidir.

  C) Röportajı yapan muhabirin omuz üstünden, görüşülen kişinin görüntülendiği çekim ölçeğidir.

  D) Kameranın üçayak yerine, omuzda kullanılmasına olanak veren çekim ölçeğidir.

  E) Kameranın görüşülen kişiye göre üst açı konumunda olduğu çekim ölçeğidir.

2014 Ara Sınav Doğru Cevap: C13. Aşağıdakilerden hangisi temel olarak, bir kameramanın, görüntüleme aracılığı ile tanıklık ettiği olaya ilişkin bulunabileceği yaklaşımlardan biri değildir?

  A) Ortamın görselleştirilmesi

  B) Ayrıntının görselleştirilmesi

  C) Nesnel görüntüleme yapılması

  D) Görüntüleme ile olayın içine girilmesi

  E) Kayıt sırasında olayın yeniden kurgulanması

2014 Ara Sınav Doğru Cevap: D14. Bir haber kameramanın, heyecanı yansıtan titreyen elleri ve gergin ayakları çekmek için kullandığı yaklaşım aşağıdakilerden hangisidir?

  A) Ortamı görselleştirme

  B) Ayrıntı görselleştirmesi

  C) Bilgi verici yaklaşım

  D) Duygusal yaklaşım

  E) Görsel veri yaklaşımı

2014 Ara Sınav Doğru Cevap: A15. Aşağıdakilerden hangisi haber öyküsüne sorulabilecek soruların yanıtlarından biridir?

  A) Karşıt görüşlerin ipucunu verebilmeli

  B) Biri hakkında yeni bir şeyler sergileyebilmeli

  C) Kişileri küçük düşürmemeli

  D) Konuyla ilgisi olan herkesi gösterebilmeli

  E) Haberi izleyenlerde soru işareti bırakmamalı

2014 Ara Sınav Doğru Cevap: BDers Analizi

Son 5 yılda çıkmış soruların ünitelere göre analizi

Ara Sınav Üniteleri

1.Ünite Haber Kameramanlığı 37 soru

2.Ünite Belgesel Film Kameramanlığı 52 soru

3.Ünite Stüdyo Kameramanlığı 48 soru

Dönem Sonu Sınavı Üniteleri

4.Ünite Günlük Yaşamda Kamera Kullanımı  27 soru

5.Ünite Sualtı Kameramanlığı 60 soru

6.Ünite Anıların Belgeleyicisi Kamera 13 soru

7.Ünite Kamerada Ses Kullanımı 32 soru

Tebrikler. 1. Üniteyi tamamladınız..

Buradaki bilgilerin tümü onlinefotokopi.com TEKKAYNAK ders çalışma kitapçıklarından alıntıdır.

Bu üniteye ait diğer çıkmış sorular ile diğer ünitelerine ait kaynakları ve deneme sınavlarını, Sınav öncesi pratik bilgileri , Doğru Yanlış ve Boşluk Doldurma Testlerini, Çözümlü Sorularıwww.onlinefotokopi.com sitesinden temin edebilirsiniz. onlinefotokopi olarak tüm sınavlarınızda başarılar dileriz.

önceki ders <<-- SAYISAL FOTOĞRAFA GİRİŞ  sonraki ders -->> OPTİK BAKIŞ