aöf ders kitapları - tek kaynak çıkmış sorular, özetler, deneme sınavları
aöf ders kitapları - tek kaynak çıkmış sorular, özetler, deneme sınavları

OPTİK BAKIŞ ÇALIŞMA KİTAPÇIĞI (FOT204U)

www.onlinefotokopi.com


#-

Ara (Vize) Sınav Öncesi Son Hazırlık - Pratik Bilgiler

Aşağıdaki ifadelerdeki sınava girmeden birkaç saat önce mutlaka ezberleyin. Tamamı çıkmış sorulardan derlenmiştir. Sınav esnasında çok faydasını göreceksiniz.(Altı çizili kelimeler olumsuzdur!! Çok dikkat ediniz.)

1) Yansımanın temel kuralı Gelen ışık açısı yansıyan ışık açısına eşittir.
2) "Boşluk duygusu" uzun odak uzaklıklı objektiflerin görüntü üzerinde oluşturduğu etkilerden değildir.
3) "insan gözünden farklı perspektif olanağı" normal odak uzaklıklı objektiflerin temel özelliklerinden sayılmaz.
4) Çekim yaparken kompozisyon oluşturmak ya da genel bir görüntünün içinden seçim yapmak ve istenmeyen nesneleri görüntü alanının dışında bırakmak amacıyla yapılan işleme Ayıklama denir
5) Objektifle nesne arasındaki uzaklığın istenilen şekilde ayarlanmasını sağlayan düzenek Netleme bileziği
6) Işık yayılırken, daha yoğun bir ortamla karşılaştığında yansımayan ışık ışınlarının bu yüzey üzerinde uğradığı işleme Işığın emilmesi denir
7) Üzerine düşen ışığın bir kısmını geçiren maddelere Yarı saydam denir
8) Objektiflerde ayrı bir makro düzeneği olmasının nedeni En yakın netleme uzaklığının fazla olması
9) Sabit odak uzunluklu standart objektiflerin ortak adı Asal objektif
10) Diyaframın görevi Işığı miktar açısından kontrol etmek
11) Işık dalgalarını geniş bir açıyla ve kısa bir odak uzunluğu içinde bir araya getiren objektiflere Geniş açılı objektifler denir
12) Çok açık diyafram değerinin sağladığı netsizlik düzeyi ve diyafram sistemindeki yaprak sayısının fazlalığı sayesinde fotoğraf zemininde oluşan desenlere Bokeh etkisi denir
13) Objektiflerin birden çok sayıda mercekten oluşmasının nedeni Tek bir mercekle elde edilen görüntünün birçok hatayı içermesi
14) "Baskı tekniği" bir çekim sırasında özellikle dikkate alınması gereken konulardan değildir.
15) Bir objektifın odaklama yapabilmesinin temel koşulu Pozitif bir ağırlığa sahip olması
16) "Bakış açısını değiştirebilme" sabit odak uzaklıklı objektiflerin, değişebilir odak uzaklıklı objektiflere karşı üstün yönlerinden değildir.
17) Çerçeveleme yaparken ayıklama konusunda fotoğrafçıya büyük kolaylık sağlayan optik gereç Dar açılı objektif
18) Yaklaşmada tehlike yaratan patlama, yangın gibi konuların çekiminde kullanılması gereken objektif türü Uzun odak uzunluklu objektif
19) Işık ışınlarının bir mercekten geçtikten sonra birbirinden uzaklaştığı mercek tipi Kalın kenarlı mercek
20) Odak ötesi uzunluğu (hiperfokal uzunluğu) bilmenin ve kullanmanın temel amacı En uzun alan derinliğini elde etmek
21) Kamerayla sabit bir örtücü hızı değerinde çekilen hareketli bir nesnenin çekiminde aşağıdakilerden hangisi sonucu etkileyen faktörlerden biri değil.
22) Normal objektifler için odak uzunluğunu belirleyen değer aşağıdakilerden hangisi tarafındanbelirlenir Algılayıcının köşegen uzunluğu
23) En ivi çizgi ayırt etme gücüne sahip objektif türü Normal odak uzunluklu asal objektif
24) "Parasoley" objektifin gövdesi üzerinde yer alan bileziklerden biri değil.
25) Aynalı objektiflerin üretilmesinin temel nedeni Boyutu ve ağırlığı küçültmek
26) Bir merceğin merkezine yakın olarak gelen ışık ışınlarıyla, uzak olan ışık ışınlarının kırılmalarının farklı olmasından doğan mercek kusuru Küresel bozulma
27) Işık dalgalarının dış bükey bir merceği geçtikten sonra birleştiği noktada konunun net ve aydınlık bir görüntüsünün oluşması nedeniyle ortaya çıkan mercek türü Pozitif mercek
28) Üzerine gelen ışık dalgalarını dağıtma özelliğine sahip olan merceklere iç bükey mercekler denir
29) "Açık diyafram değerlerine sahip olabilmesi" sabit normal odak uzaklıklı objektifin özelliklerinden sayılmaz.
30) Dış bükey bir merceğin üzerine düşen ışık ışınlarının merceği geçtikten sonra toplandığı noktaya Odak noktası denir
31) "Büyütme bozulması" temel mercek hatalarından değildir.
32) "Kenarlarının ince olması" iç bükey merceklerin belirleyici özelliklerinden değildir.
33) Objektiflerde odak uzaklığını değiştirerek farklı bakış açıları sağlamak için yapılan harekete Zoom hareketi denir
34) "Örtücü bileziği" profesyonel bir kameraya ait bir objektif üzerinde yer alan düzeneklerden değildir.
35) Üzerine düşen ışığı tamamıyla geçirebilen cam, su ve hava gibi maddelere Şeffaf (saydam) madde denir
36) Kameranın yerini değiştirmeden nesnelere ya da kişilere yaklaşmayı ya da uzaklaşmayı sağlayan objektife Zoom objektif denir
37) Bir objektifin sağladığı görüntünün niteliğini belirleyen temel unsur Mercek kalitesi
38) "Görüntüyü yaklaştırıp uzaklaştırabilme" sabit odak uzaklıklı objektiflerin değişebilir, odak uzaklıklı objektiflere karşı üstün yönlerinden biri değil.
39) Işığın, şeffaf (saydam) olmayan ve ışığı geçirmeyen bir nesne üzerine çarptığında, nesnenin özelliğine uygun olarak yön değiştirmesine Işığın yansıması denir
40) Bir merceğin görüntü üretmesini sağlayan temel olgu Işığın kırılması
41) Hava gibi az yoğun ortamdan, su gibi çok yoğun ortama bakan bir gözlemcinin, nesneyi görme şekli Olduğu yerden daha yakında görür.
42) Tek başına kalın kenarlı merceklerin görüntü oluşturmamasının nedeni Işık ışınlarının dağılması
43) Işık ışınlarının dağılmasına yol açan mercek türü İç bükey mercekler
44) Dış bükey bir mercekte, görüntünün net olarak oluştuğu yer Odak noktasında
45) Astigmatik mercek hatasının nedeni Düşey ve eğri gelen ışınların aynı noktada buluşmamaları
46) Bir çekimde kameraman objektifın netleme bileziğini konuya olan uzaklığa bağlı olarak örneğin 5 metreye ayarlamıştır. Tüm nesneler net olurken daha uzakta veya daha yakındaki nesnelerin bulanık görülmeye başlamasının nedeni Alan derinliğinin azalması
47) Dar açılı objektiflerle nesnelerin ve insanların kameraya doğru yaklaşma ya da uzaklaşma hareket hızının algılanma şekli Daha yavaş
48) Değişebilir odak uzunluğuna sahip olmayan, dolayısıyla bakış açısı sabit olan objektiflerin diğer adı Asal objektifler
49) Bir objektifte kalın kenarlı ve ince kenarlı merceklerin bir arada kullanılmasının nedeni Uygun odak uzunluğunu belirlemek ve mercek kusurlarını gidermek
50) Kameranın yerini değiştirmeden nesnelere yaklaşıp uzaklaşabilen objektiflere genel olarak Zoom objektifler denir
51) İki boyutlu bir görüntü olarak tanımlanan ve fotoğrafa ?derinlik" katan üçüncü boyutu ekleyen görsel etki Perspektif
Kaynak: www.onlinefotokopi.com
#-

Ünite 1 : Optik

Kaynak: www.onlinefotokopi.com

Kaç Defa Soruldu?

Yansımanın temel kuralı aşağıdakilerden hangisidir? 4  defa soruldu

Aşağıdakilerden hangisi bir merceğin görüntü verme olgusunu ifade eder? 3  defa soruldu

Işık yayılırken, daha yoğun bir ortamla karşılaştığında yansımayan ışık ışınlarının bu yüzey üzerinde uğradığı işleme ne ad verilir? 3  defa soruldu

Hareket eden ışığa ne ad verilir? 2  defa soruldu

Üzerine düşen ışığın bir kısmını geçiren maddelere ne ad verilir? 2  defa soruldu

Sık sorulan soruların hangi yıllara ait olduğunu görmek için özetin sonundaki çıkmış soruları inceleyiniz.

Kısa Özet

Tanımlar

Işık dalgaları havada yayılırken cam, su, gaz, yansıtıcı parlak bir yüzey olan ayna gibi çeşitli materyallere çarpar ve bu yüzeylerde yansır, kırılır ya da emilir. Üzerine düşen ışığı geçirip geçirmemelerine göre, maddeler üç kısımda incelenir. Üzerlerine düşen ışığı tamamıyla geçirebilen, cam, su ve hava gibi maddelere şeffaf (saydam) maddeler denir. Üzerine düşen ışığın bir kısmım geçiren maddelere yarı şeffaf (yarı saydam) maddeler, hiç geçirmeyenlere ise şeffaf olmayan (saydam olmayan) maddeler denir.

Spot BilgilerOptikle ilgili konularda, ışık denildiğinde hareket halindeki ışık yani ışın anlaşılmalıdır. Işığın hareket halindeki durumunu vurgulamak için de ışık ışını kavramı kullanılır Işık dalgaları havada yayılırken cam, su, gaz, yansıtıcı parlak bir yüzey olan ayna gibi çeşitli materyallere çarpar ve bu yüzeylerde yansır, kırılır ya da emilir. Üzerine düşen ışığı geçirip geçirmemelerine göre, maddeler üç kısımda incelenir. Üzerlerine düşen ışığı tamamıyla geçirebilen, cam, su ve hava gibi maddelere şeffaf (saydam) maddeler denir. Üzerlerine düşen ışığın bir kısmını geçiren maddelere yarı şeffaf (yarı saydam) maddeler, hiç geçirmeyenlere ise şeffaf olmayan (saydam olmayan) maddeler denir. Işık, şeffaf (saydam) olmayan ve ışığı geçirmeyen bir nesne üzerine çarptığında, nesnenin özelliğine uygun olarak gerisin geriye yansır. Bu duruma ışığın yansıması denir. Yansıma olayında ışığın hızı, frekansı, rengi yani hiçbir özelliği değişmez. Sadece hareket yönü değişir. Işığın yansımasıyla ilgili olarak iki temel kuralı bilmek gerekir. Bu kurallar şöyledir: • Gelen ışık açısı = Yansıyan ışık açısı (i = r) • Gelen ışık, yansıyan ışık ve normal aynı düzlemde bulunur. Işık geçirgen olmayan bir yüzeye çarptığından yüzeyin duruma bağlı olarak yansır. Örneğin ayna ışığı demire göre daha çok yansıtır. Işığın yüzey üzerinden yansıması fotoğraf makinesi ya da video kamera için de farklı değildir. Optik bilimi temel olarak ışığın bir ortamdan başka bir ortama geçerken kırılması olgusuna dayanır. Işığın kırılması çevremizde çok karşılaştığımız bir durumdur. Işığın kırılmasının nedeni; farklı şeffaf ortamlarda farklı hızlarla yayılmasıdır. Bu kırılma az yoğun ortamdan çok yoğun ortama geçerken daha fazladır (havadan suya, cama geçiş gibi) Her geçirgen ortamın bir kırılma indisi (katsayısı) vardır. Kırılma indisi; ışığın boşluktaki hızıyla, şeffaf bir ortamdaki hızı arasındaki oranı gösteren bir sayıdır. Karanlık Kutu (Camera Obscura), en basit fotoğraf makinesi olarak nitelenir. Işık geçirmez bir oda duvarının ortasında delik açıldığında, bu deliğin karşısına rastlayan duvarda odanın dışındaki konunun ters bir görüntüsü oluşur. Bu durumu şöyle açıklamak mümkündür: Nesnenin alt ve üst noktalarından gelen ışık dalgaları çaptığı yüzeyin üzerindeki delikte toplanır ve bu deliği geçtikten sonra yayılarak ilerler. Karşılaştığı ilk yüzeyin üzerinde nesnenin, sağ-sol ve alt-üst ters görüntüsünü oluştur. Daha nitelikli bir görüntü elde edebilmek için bu deliğin yerine basit bir mercek koymak gerekir. Bir merceğin görüntü vermesi ışığın kırılma olgusuna dayanır. Kırılma olayı sonucunda ışığı toplamaya ya da dağıtmaya yarayan saydam cisimlere mercek denir. Tek bir mercek kullanmak, renklerin bozulması, küresel bozulma, görüntünün kavisli olmasından doğan hatalar, görüntünün bükülmesi, astigmatik hata gibi çeşitli mercek bozulmalarına neden olur. Bu hataları ortadan kaldırmak için birden fazla merceği bir araya getirilebilir. Objektif içinde yer alan her bir merceğe eleman denir. Merceğin görüntüyü nasıl oluşturduğunu anlamada optik merkez, asal eksen (optik eksen), odak uzaklığı, odak (görüntü) düzlemi, merceklerin kaplanması kavramları bilinmelidir. Mercekleri dış bükey mercekler ve iç bükey mercekler olarak ayırırız. Dış bükey mercekler kenarlarının ince, merkezinin kalın olması nedeniyle bu ismi alırken; iç bükey mercekler kenarlarının kalın ve merkezinin ince olması nedeniyle bu şekilde adlandırılır. Dış bükey mercekler, ışık dalgalarını kırarak optik eksene yaklaştırmaktadır. Bu mercek türü, çeşitli nedenlerden ötürü ince kenarlı mercek, yakınsak mercek, pozitif mercek olarak da bilinir. İnce bükey mercekler ise, merceğe gelen ışınları kırarak optik eksenden uzaklaştırır. Bu mercek türü ıraksak mercek, negatif mercek olarak da bilinir.

Kısa Kısa

Doğru - Yanlış Testleri

Aşağıdaki ifadeleri doğru-yanlış şeklinde doldurun. Hatalı bildiğiniz konu başlıklarını tekrar gözden geçirin.

(   ) (Işık ve yansıma ile ilgili); Gelen ışık ve yansıyan ışık her zaman aynı düzlemde olmaz.
(   ) (Işığın ortamlardan geçişi konusu ile ilgili); Işık, çok yoğun ortamdan az yoğun ortama geçerken normalden uzaklaşacak şekilde kırılır.
(   ) (Dışbükey (ince kenarlı-yakınsak) mercekler ile ilgili); Negatif mercekler olarak da adlandırılır.
(   ) "Renklerin bozulması" temel mercek hatalarından biridir.
(   ) "Kenarlarının ince olması" iç bükey merceklerin belirleyici özelliklerinden biridir.
(   ) (Işığın ortamlardan geçişi konusu ile ilgili); Işık havadan, cama geçerken normale yaklaşacak şekilde kırılır.
(   ) (Dışbükey (ince kenarlı-yakınsak) mercekler ile ilgili); Işık dalgalarının merceği geçtikten sonra birleştiği noktada (odak noktası) konunun net ve aydınlık görüntüsü oluşur.
(   ) (Işık ve yansıma ile ilgili); Yansıtıcı yüzey yarı saydamsa arka planda gizli (sanal) görüntü oluşmaz.
(   ) (Işık ve yansıma ile ilgili); Normal ışık, gelen ve yansıyan ışıktan farklı boyutta ele alınmalıdır.
Y D Y D Y D D Y Y

Boşluk Doldurma

Aşağıdaki ifadelerdeki boşlukları doldurun. Hatalı olduğunuz konu başlıklarını tekrar gözden geçirin.

1) Üzerine düşen ışığın bir kısmını geçiren maddelere ...........denir
2) Işık ışınlarının bir mercekten geçtikten sonra birbirinden uzaklaştığı mercek tipi ...........dır
3) Bir merceğin merkezine yakın olarak gelen ışık ışınlarıyla, uzak olan ışık ışınlarının kırılmalarının farklı olmasından doğan mercek kusuru ...........dır
4) Işık yayılırken, daha yoğun bir ortamla karşılaştığında yansımayan ışık ışınlarının bu yüzey üzerinde uğradığı işleme ...........denir
5) Hareket eden ışığa verilen terimsel ad ...........dır
6) Işık dalgalarının dış bükey bir merceği geçtikten sonra birleştiği noktada konunun net ve aydınlık bir görüntüsünün oluşması nedeniyle ortaya çıkan mercek türü ...........dır
7) Üzerine gelen ışık dalgalarını dağıtma özelliğine sahip olan merceklere ...........denir
8) Üzerine düşen ışığın bir kısmını geçiren maddelere ...........denir
9) Dış bükey bir merceğin üzerine düşen ışık ışınlarının merceği geçtikten sonra toplandığı noktaya ...........denir
10) Üzerine düşen ışığı tamamıyla geçirebilen cam, su ve hava gibi maddelere ...........denir
11) Yansımanın temel kuralı ...........dır
12) Işığın, şeffaf (saydam) olmayan ve ışığı geçirmeyen bir nesne üzerine çarptığında, nesnenin özelliğine uygun olarak yön değiştirmesine ...........denir
13) Bir merceğin görüntü üretmesini sağlayan temel olgu ...........dır
14) Hava gibi az yoğun ortamdan, su gibi çok yoğun ortama bakan bir gözlemcinin, nesneyi görme şekli ...........dır
15) Tek başına kalın kenarlı merceklerin görüntü oluşturmamasının nedeni ...........dır
16) Işık ışınlarının dağılmasına yol açan mercek türü ...........dır
17) Dış bükey bir mercekte, görüntünün net olarak oluştuğu yer ...........dır
18) Astigmatik mercek hatasının nedeni ...........dır
19) Yansımanın temel kuralı ...........dır
20) Bir objektifte kalın kenarlı ve ince kenarlı merceklerin bir arada kullanılmasının nedeni ...........dır
1) Yarı saydam  2) Kalın kenarlı mercek  3) Küresel bozulma 4) Işığın emilmesi  5) Işın  6) Pozitif mercek  7) iç bükey mercekler  8) Yarı saydam maddeler  9) Odak noktası  10) Şeffaf (saydam) madde 11) Gelen ışık açısı yansıyan ışık açısına eşittir.  12) Işığın yansıması  13) Işığın kırılması  14) Olduğu yerden daha yakında görür.  15) Işık ışınlarının dağılması 16) İç bükey mercekler  17) Odak noktasında  18) Düşey ve eğri gelen ışınların aynı noktada buluşmamaları  19) Gelen ışık açısının yansıyan ışık açısına eşit olması  20)  Uygun odak uzunluğunu belirlemek ve mercek kusurlarını gidermek 

Kaynak: www.onlinefotokopi.com

#-

Ünite İle İlgili Çıkmış Sorular

1. Aşağıdakilerden hangisi mercek hatalarından biri olan astigmatik hatayı ifade eder?

  A) Düşey ve eğri gelen ışınların aynı noktada görüntü oluşturmamasıdır.

  B) Düşen ışınların odak düzlemi ötesinde buluşmalarıdır.

  C) Işık ışınlarının diğer düzlemde kesişmeleridir.

  D) Işınların farklı dalga boylarının girişine yol açmalarıdır.

  E) Merceğin baştan itibaren yapım hatası içermesidir.

Çözümü: Astigmatik Hata: Mercek üzerine düşey ve eğri gelen ışınlar merceğin diğer tarafında aynı noktada görüntü oluşturmamaktadır. Farklı noktalarda net olmaktadırlar. Bu durum konunun yatay ve düşey çizgilerinin birlikte net olma olanağını ortadan kaldırmaktadırlar. Astigmatizm en çok görüntü çevresinde meydana gelmektedir. Optik konusu üzerine çalışanlar tek merceğin yarattığı yukarıdaki hataları ortadan kaldırmak için birden fazla merceği bir araya getirerek olumlu sonuçlara ulaşmışlardır. Bu nedenle bugün kullanılan kamera objektifleri birden çok sayıdaki merceğin bir araya gelmesinden oluşur. Objektif içinde yer alan her bir merceğe eleman denir. Kullanılan mercek sayısı ise objektifin özelliğine bağlı olarak değişiklik gösterir. Bu şekilde oluşturulmuş birleşik mercekler yani, objektiflerin içindeki mercekler dışbükey ve içbükey merceklerden oluşur. Bu konuya girmeden önce merceklerle ilgili bazı kavramları açıklama gereği vardır.

2016 Ara Sınav Doğru Cevap: A2. Üzerine düşen ışığın bir kısmını geçiren maddelere ne ad verilir?

  A) Likit

  B) Opak

  C) Yarı akışkan

  D) Saydam

  E) Yarı saydam

Çözümü: Optikle ilgili temel kavramları açıklamak. Optikle ilgili konularda, ışık denildiğinde hareket halindeki ışık yani ışın anlaşılmalıdır. Işığın hareket halindeki durumunu vurgulamak için de ışık ışını kavramı kullanılır Işık dalgaları havada yayılırken cam, su, gaz, yansıtıcı parlak bir yüzey olan ayna gibi çeşitli materyallere çarpar ve bu yüzeylerde yansır, kırılır ya da emilir. Üzerine düşen ışığı geçirip geçirmemelerine göre, maddeler üç kısımda incelenir. Üzerlerine düşen ışığı tamamıyla geçirebilen, cam, su ve hava gibi maddelere şeffaf (saydam) maddeler denir. Üzerlerine düşen ışığın bir kısmını geçiren maddelere yarı şeffaf (yarı saydam) maddeler, hiç geçirmeyenlere ise şeffaf olmayan (saydam olmayan) maddeler denir. Işık, şeffaf (saydam) olmayan ve ışığı geçirmeyen bir nesne üzerine çarptığında, nesnenin özelliğine uygun olarak gerisin geriye yansır. Bu duruma ışığın yansıması denir. Yansıma olayında ışığın hızı, frekansı, rengi yani hiçbir özelliği değişmez.

2016 Ara Sınav Doğru Cevap: E3. Işık ışınlarının bir mercekten geçtikten sonra birbirinden uzaklaştığı mercek tipi aşağıdakilerden hangisidir?

  A) Astigmatik mercek

  B) Kromatik mercek

  C) Kalın kenarlı mercek

  D) ince kenarlı mercek

  E) Pozitif mercek

2016 Ara Sınav Doğru Cevap: C4. Aşağıdakilerden hangisi bir merceğin görüntü verme olgusunu ifade eder?

  A) Işığın bükülmesi

  B) Işığın yansıması

  C) Işığın yayılması

  D) Işığın kırılması

  E) Işığın toplanması

2016 Ara Sınav Doğru Cevap: D5. Işık ve yansıma ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur?

  A) Gelen ışık ve yansıyan ışık her zaman aynı düzlemde olmaz.

  B) Gelen ışık açısı, yansıyan ışık açısına eşittir.

  C) Normal ışık, gelen ve yansıyan ışıktan farklı boyutta ele alınmalıdır.

  D) Yansıtıcı yüzey yarı saydamsa arka planda gizli (sanal) görüntü oluşmaz.

  E) Gelen ışığın açı oluşturması için düzlemin saydam olması gerekir.

Çözümü: Işığın yansımasıyla ilgili olarak iki temel kuralı bilmek gerekir. Bu kurallar şöyledir:

Gelen ışık açısı = Yansıyan ışık açısı (i = r)

Gelen ışık, yansıyan ışık ve normal aynı düzlemde bulunur.

2016 Dönem Sonu Doğru Cevap: B6. Bir merceğin merkezine yakın olarak gelen ışık ışınlarıyla, uzak olan ışık ışınlarının kırılmalarının farklı olmasından doğan mercek kusuru aşağıdakilerden hangisidir?

  A) Küresel bozulma

  B) Renk bozulması

  C) Görüntünün kavisli olması

  D) Görüntü bükülmesi

  E) Astigmatik hata

Çözümü: Küresel Bozulma: Merceğin yapısı küresel olduğundan merceğe gelen ışık ışınlarının merceğin merkezine yakın olanlarıyla uzak olanların kırılmaları farklı olur ve ışınlar merceğin ekseni üzerinde farklı noktalarda ekseni keserler. Bu da görüntü düzeyinde oluşan görüntünün seçikliğini bozmaktadır

2017 Ara Sınav Doğru Cevap: A7. Işık yayılırken, daha yoğun bir ortamla karşılaştığında yansımayan ışık ışınlarının bu yüzey üzerinde uğradığı işleme ne ad verilir?

  A) Işığın yansıması

  B) Işığın emilmesi

  C) Işığın renklenmesi

  D) Işığın dalgalanması

  E) Işığın kırılması

Çözümü: Işık yayılırken daha yoğun bir ortamla karşılaştığında yansımayan ışık ışınları bu yüzey tarafından emilir. Bu olaya ışığın emilmesi denir. Nesne yüzeyinin özelliğine göre nesnenin üzerine düşen ışığın bir kısmı veya tamamı emilir ve yüzey tarafından yok edilen ışınlar kırılma ve yansıma özelliği gösteremez.

2017 Ara Sınav Doğru Cevap: B8. Hareket eden ışığa verilen terimsel ad aşağıdakilerden hangisidir?

  A) Zaman

  B) Geçirgenlik

  C) Yansıma

  D) Kırılma

  E) Işın

Çözümü: Hareket eden ışığa verilen terimsel ad ışındır.

2017 Ara Sınav Doğru Cevap: E9. Işık dalgalarının dış bükey bir merceği geçtikten sonra birleştiği noktada konunun net ve aydınlık bir görüntüsünün oluşması nedeniyle ortaya çıkan mercek türü aşağıdakilerden hangisidir?

  A) Sanal (zahiri) mercek

  B) Gerçek mercek

  C) Kırılma indisi yüksek mercek

  D) Pozitif mercek

  E) Kalın kenarlı mercek

Çözümü: Işık dalgaları dış bükey bir merceği geçtikten sonra birleştiği noktada (odak noktası) konunun net ve aydınlık görüntüsü oluşur. Bu nedenle ince kenarlı merceklere pozitif mercek de denir. Görüntü, merceğin diğer yönünde ve ters şekilde oluşur . Nesne merceğe yaklaştığında görüntü büyür . İnce kenarlı merceğe gelen ışık dalgaları merceğin karşı tarafında bir noktada (odak noktası) toplandığı için bu noktada yüksek bir sıcaklığın oluşmasını sağlar. Bu sayede örneğin bir kağıt parçası tutuşturulabilir

2017 Ara Sınav Doğru Cevap: D10. Üzerine gelen ışık dalgalarını dağıtma özelliğine sahip olan merceklere ne ad verilir?

  A) Çok elemanlı mercekler

  B) Astigmatik mercekler

  C) iç bükey mercekler

  D) ince kenarlı mercekler

  E) Polarize mercekler

Çözümü: İç bükey merceklere kalın kenarlı mercek de denir. Nedeni, kenarlarının kalın, merkezinin (ortasının) ince olmasıdır. İç bükey mercekler üzerlerine gelen ışık dalgalarını dağıtma özelliğine sahiptirler. İç bükey merceğe gelen ışık dalgaları mercek içinden geçerken birbirinden uzaklaşarak kırılır. Merceğe gelen ışık ışınlarını kırarak optik eksenden uzaklaştırdığı için iç bükey mercekler ?ıraksak mercek? olarak da bilinir. İç bükey merceklerin meydana getirdiği görüntü daima düz, sanal (hayali) ve nesneden küçüktür. İç bükey mercekler gerçek görüntü oluşturmadıkları için bu merceklere negatif mercekler de denir.

2017 Ara Sınav Doğru Cevap: C11. Aşağıdakilerden hangisi odak uzaklık arttırıcı bileziklerin kullanımının yol açtığı sorunlardan biridir?

  A) Çerçeve kenarındaki nesnelerde bükülmelere yol açmaları

  B) Duyarlı yüzey üzerine düşen ışığı bir miktar azaltmaları

  C) istenmediği halde açının genişlemesine yol açmaları

  D) Çok geniş açıda çerçeve kenarlarında siyahlık oluşturmaları

  E) Diyaframın kısılmasına yol açtıkları için alan derinliğini artırmaları

2017 Ara Sınav Doğru Cevap: B12. Üzerine düşen ışığın bir kısmını geçiren maddelere ne ad verilir?

  A) Saydam maddeler

  B) Şeffaf maddeler

  C) Katı maddeler

  D) Ayna yüzeyli maddeler

  E) Yarı saydam maddeler

Çözümü: Optikle ilgili temel kavramları açıklamak. Optikle ilgili konularda, ışık denildiğinde hareket halindeki ışık yani ışın anlaşılmalıdır. Işığın hareket halindeki durumunu vurgulamak için de ışık ışını kavramı kullanılır Işık dalgaları havada yayılırken cam, su, gaz, yansıtıcı parlak bir yüzey olan ayna gibi çeşitli materyallere çarpar ve bu yüzeylerde yansır, kırılır ya da emilir. Üzerine düşen ışığı geçirip geçirmemelerine göre, maddeler üç kısımda incelenir. Üzerlerine düşen ışığı tamamıyla geçirebilen, cam, su ve hava gibi maddelere şeffaf (saydam) maddeler denir. Üzerlerine düşen ışığın bir kısmını geçiren maddelere yarı şeffaf (yarı saydam) maddeler, hiç geçirmeyenlere ise şeffaf olmayan (saydam olmayan) maddeler denir. Işık, şeffaf (saydam) olmayan ve ışığı geçirmeyen bir nesne üzerine çarptığında, nesnenin özelliğine uygun olarak gerisin geriye yansır. Bu duruma ışığın yansıması denir. Yansıma olayında ışığın hızı, frekansı, rengi yani hiçbir özelliği değişmez.

2013 Ara Sınav Doğru Cevap: E13. Işık dalgaları havada yayılırken cam, su, gaz, yansıtıcı parlak bir yüzey olan ayna gibi çeşitli yüzeylere çarpar. Bu durumla ilgili, aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur?

  A) Işık bu yüzeylerden etkilenmez.

  B) Işık bu yüzeyleri fark etmeden yoluna devam eder.

  C) Işık bu yüzeylerde yansır, kırılır ya da emilir.

  D) Işık bu yüzeylerle temas edemez.

  E) Fiziksel olarak böyle bir durum olamaz.

Çözümü: Optikle ilgili temel kavramları açıklamak. Optikle ilgili konularda, ışık denildiğinde hareket halindeki ışık yani ışın anlaşılmalıdır. Işığın hareket halindeki durumunu vurgulamak için de ışık ışını kavramı kullanılır Işık dalgaları havada yayılırken cam, su, gaz, yansıtıcı parlak bir yüzey olan ayna gibi çeşitli materyallere çarpar ve bu yüzeylerde yansır, kırılır ya da emilir. Üzerine düşen ışığı geçirip geçirmemelerine göre, maddeler üç kısımda incelenir. Üzerlerine düşen ışığı tamamıyla geçirebilen, cam, su ve hava gibi maddelere şeffaf (saydam) maddeler denir. Üzerlerine düşen ışığın bir kısmını geçiren maddelere yarı şeffaf (yarı saydam) maddeler, hiç geçirmeyenlere ise şeffaf olmayan (saydam olmayan) maddeler denir. Işık, şeffaf (saydam) olmayan ve ışığı geçirmeyen bir nesne üzerine çarptığında, nesnenin özelliğine uygun olarak gerisin geriye yansır. Bu duruma ışığın yansıması denir. Yansıma olayında ışığın hızı, frekansı, rengi yani hiçbir özelliği değişmez.

2013 Ara Sınav Doğru Cevap: C14. Dış bükey bir merceğin üzerine düşen ışık ışınlarının merceği geçtikten sonra toplandığı noktaya ne ad verilir?

  A) Toplanma noktası

  B) Kesişme noktası

  C) Işın noktası

  D) Mercek noktası

  E) Odak noktası

Çözümü: Işık dalgaları dış bükey bir merceği geçtikten sonra birleştiği noktada (odak noktası) konunun net ve aydınlık görüntüsü oluşur. Bu nedenle ince kenarlı merceklere pozitif mercek de denir. Görüntü, merceğin diğer yönünde ve ters şekilde oluşur . Nesne merceğe yaklaştığında görüntü büyür . İnce kenarlı merceğe gelen ışık dalgaları merceğin karşı tarafında bir noktada (odak noktası) toplandığı için bu noktada yüksek bir sıcaklığın oluşmasını sağlar. Bu sayede örneğin bir kağıt parçası tutuşturulabilir

2013 Ara Sınav Doğru Cevap: E15. Aşağıdakilerden hangisi temel mercek hatalarından biri değildir?

  A) Küresel bozulma

  B) Büyütme bozulması

  C) Görüntünün bükülmesi

  D) Astigmatik hata

  E) Renklerin bozulması

Çözümü: Bir merceğin görüntü vermesi ışığın kırılma olgusuna dayanır. Kırılma olayı sonucunda ışığı toplamaya ya da dağıtmaya yarayan saydam nesnelere mercek denir. Mercekler, içinden geçen ışığın yönünü değiştiren maddelerdir. Tek bir mercek kullanarak net ve keskin bir görüntü elde etmek çok güçtür ve tek bir mercekle elde edilen görüntü birçok hatayı içerir. Bu temel hatalar ya da mercek bozulmaları şunlardır:

Renklerin bozulması,

Küresel bozulma,

Görüntünün kavisli olmasından doğan hatalar,

Görüntünün bükülmesi,

Astigmatik hata.

2013 Ara Sınav Doğru Cevap: BDers Analizi

Son 5 yılda çıkmış soruların ünitelere göre analizi

Ara Sınav Üniteleri

1.Ünite Optik 46 soru (28 Tanesi çözümlü)

2.Ünite Kamera Objektifleri 121 soru (62 Tanesi çözümlü)

3.Ünite Normal Odak Uzaklıklı Objektifler  14 soru (9 Tanesi çözümlü)

Dönem Sonu Sınavı Üniteleri

4.Ünite Kısa Odak Uzaklıklı Objektifler 12 soru (6 Tanesi çözümlü)

5.Ünite Uzun Odak Uzaklıklı Objektifler  25 soru (12 Tanesi çözümlü)

6.Ünite Bakış Açısı ve İzleyici 31 soru (12 Tanesi çözümlü)

Tebrikler. 1. Üniteyi tamamladınız..

Buradaki bilgilerin tümü onlinefotokopi.com TEKKAYNAK ders çalışma kitapçıklarından alıntıdır.

Bu üniteye ait diğer çıkmış sorular ile diğer ünitelerine ait kaynakları ve deneme sınavlarını, Sınav öncesi pratik bilgileri , Doğru Yanlış ve Boşluk Doldurma Testlerini, Çözümlü Sorularıwww.onlinefotokopi.com sitesinden temin edebilirsiniz. onlinefotokopi olarak tüm sınavlarınızda başarılar dileriz.

önceki ders <<-- VİDEONUN KULLANIM ALANLARI  sonraki ders -->> KAMERA TEKNİĞİNE GİRİŞ