aöf ders kitapları - tek kaynak çıkmış sorular, özetler, deneme sınavları
aöf ders kitapları - tek kaynak çıkmış sorular, özetler, deneme sınavları





BÜRO TEKNOLOJİLERİ ÇALIŞMA KİTAPÇIĞI (ADL201U)

www.onlinefotokopi.com


#-

Ara (Vize) Sınav Öncesi Son Hazırlık - Pratik Bilgiler

Aşağıdaki ifadelerdeki sınava girmeden birkaç saat önce mutlaka ezberleyin. Tamamı çıkmış sorulardan derlenmiştir. Sınav esnasında çok faydasını göreceksiniz.(Altı çizili kelimeler olumsuzdur!! Çok dikkat ediniz.)

1) Farklı bankalardaki hesaplar arası para aktarımı işlemine EFT denir
2) Ses dosyalarının çevrimiçi yayınının yapıldığı sitelere Podcast denir
3) "PBX" görüntülü konferans sisteminin bileşenlerinden sayılmaz.
4) Proje yönetimi veya proje planlamasını, işletmenin satın alma, üretim, insan kaynakları, pazarlama gibi diğer fonksiyonlarıyla birleştiren proje yönetimi yazılımı türü Tümleşik
5) Sosyal ağ sitesi olmasının yanında iş hayatına yönelik olmasıyla diğerlerinden farklılaşan sosyal medya aracı Linkedin
6) "Bilgisayar kullanımının zorlaşması" elektronik ticaretin yaygınlaşmasının nedenlerinden değildir.
7) Üzerine yazılan notları belleğine alabilen, anında yazılı çıktısını alabilen ve bilgisayara aktarabilen araçlara Elektronik yazı tahtası denir
8) Sesli konferans sisteminde katılımcıların konferansa katılmak için yapmış oldukları aramalarını alan ve yönlendiren sunucuya Konferans köprüsü denir
9) "Bilgi güvenliği sorunlarının ortadan kaldırılması" bilgi ve iletişim teknolojilerinin bürolara kazandırdığı niteliklerden değildir.
10) Elektronik ortamlarda oluşturulan grafik, şekil ya da metinleri kağıt üzerine aktarabilmemizi sağlayan elektronik ve mekanik parçalardan oluşan araçlara Yazıcı denir
11) Bilgisayar, projektör ve elektromanyetik ya da basınca duyarlı yazı tahtasından oluşan bir sistem Etkileşimli yazı tahtası
12) Bireylerin, grupların ve organizasyonun sürekli öğrenmesinin gelişimine destek olan ve organizasyonel amaçlara ulaşmak için bilginin yaratılmasını, elde edilmesini, toplanmasını, dönüştürülmesini, taşınmasını ve uygulanmasını da içeren sistematik sürece Bilgi yönetimi denir
13) Google?ın geliştirdiği ve GPS özelliği bulunan cihazlarda kullanılan navigasyon cihazı özellikleri taşıyan uygulamanın adı Google maps
14) Çevrimiçi ansiklopedi olarak vikipedi?nin en belirgin özelliği Ekleme yapılabilmesi
15) Belirli yazılımlar yardımıyla, farklı kişilerin eş zamanlı, karşılıklı yazışmasına olanak sağlayan teknoloji Sohbet
16) "Grup ve ekip çalışmasının önemini yitirmesi" bilgi ve iletişim teknolojileri, rekabet ve küreselleşmenin bürolarla ilgili olarak ortaya çıkarmış olduğu özelliklerden değildir.
17) Google firmasının, çevrimiçi haberleşme amacıyla geliştirdiği, anlık ileti gönderimi, görüntülü ve sesli konuşma özelliklerine sahip yazılımı Gtalk
18) "İşletmelerin geri bildirim ihtiyacını ortadan kaldırması" iş hayatında sosyal medya kullanımının faydalarından sayılmaz.
19) Öğretmen ve öğrencinin aynı ortamda ve aynı anda bulunmalarına gerek kalmadan, İnternet teknolojileri aracılığı ile gerçekleştirilen eğitim ve öğrenim faaliyetlerine e-öğrenme denir
20) Yayınlanacak materyallerin veya bilgilerin internet sitesi üzerinden sunulmasına Çevrimiçi yayıncılık denir
21) Yazarın teknik bilgi bilmesine gerek duymadan, kendi isteğine göre yazdığı metinleri kronolojik bir sırayla aktardığı kişisel web sitesine Blog denir
22) Belli bir amaç için bir araya gelmiş insanlar arasında tekrar edilebilir, çerçevesi belli bir ortak çalışma ortamı yaratmak üzere oluşturulmuş, üzerinde ayarlamalar yapmaya uygun yazılım setine Elektronik toplantı sistemi denir
23) Kullanıcıların, takip ettikleri kişilerden gelen iletileri anında ana sayfalarında görüntüleyebildiği, mesajların 140 karakterle sınırlandırıldığı sosyal medya aracı Twitter
24) "Geçici bürolar" nitelik ve amaçlarına göre gruplanan büro çeşitlerinden biri değildir.
25) Elektronik imzada yer alan verinin değiştirilmesini, silinmesini önleyen özellik Veri bütünlüğü
26) "Değiştirilemez içerik" web 2.0?ın belirgin özelliklerinden değildir.
27) Bir haber bloğunu hergün okumak yerine sadece güncellemeleri takip etmek amacıyla kullanılan araçlara RSS (Özet akışları) denir
28) Sadece belirli bir alanda yazılan gönderilerin yer aldığı, belirli bir konuda uzman kişilerin yazdığı ve düzenlediği bloglara Temasal Blog denir
29) Yüz yüze etkileşimde kullanılan teknoloji Elektronik Toplantı Sistemleri
30) Bir bilgisayardan diğerine gönderilen postaya E-posta denir
31) "Ekip çalışmasının öneminin azalması" büro ortamlarının bugünkü durumuna gelmesinde etkili olan unsurlardan sayılmaz.
32) Veri bütünlüğü, kimlik doğrulama, inkar edilemezlik gibi özellikler sağlayan elektronik uygulama E-imza
33) "Eğitim materyallerinde değişiklik yapılmasına izin vermez." e-öğrenmenin yararlarından biri değil.
34) Bilgi ve iletişim teknolojilerinin gelişmesi sonucunda geleneksel posta gönderlerinin yerini alan sistem e-Posta
35) Birbirlerinden coğrafi olarak uzak olan işyerleri bulunan bir işletmede, çalışanlar ve ve makineler arasındaki eş-zamanlı bilgi alışverişini sağlamak için kullanılması gereken en uygun yöntem Telekonferans
36) Komünite olarak da adlandırılan, üyelik sistemine sahip olan ve bu üyelerin yazdıkları gönderilerden meydana gelen bloglara Topluluk blogları denir
37) Birbirinden bağımsız web hizmeti sağlayıcılarının uygulamalarını bir araya getirerek yeni bir uygulama yaratmaya Mashup denir
38) Yönetici ve çalışanların hareket halinde olsalar bile, bilgi ve iletişim teknolojileri sayesinde bürolardaki görevlerini bulundukları yerden yerine getirdikleri büro türü Mobil büro
39) "Yargılama hizmetleri" E-devlet kapsamında genel olarak sunulan hizmetlerden biri değildir.
40) Facebook, Twitter gibi web 2.0 kapsamında kullanıcıların içeriklerini hazırladıkları sitelere Sosyal paylaşım sitesi denir
41) Büro faaliyetlerinin yerine getirilmesi için kullanılan makine ve teçhizata Donanım denir
42) Bazı büro faaliyetlerinin gerçekleştirilmesinde uygulanan önceden belirlenmiş işlem adımlarına Yönerge denir
43) İnsan becerisine dayalı olarak elle yapılan işlerin makineler yoluyla otomatik olarak gerçekleştirilmesine Otomasyon denir
44) Belgelerin elde edildiği biçimden gerekli biçime dönüştürülmesine Belge işleme denir
45) Kredi kartı bilgileri verilmeden ödeme yapılmasını ve alınmasını sağlayan para transfer aracı Pay Pal
46) "Bireysellik" Web 2.0?ın dört belirgin özelliğinden biri değildir.
47) Google arama sonuçları sayfasında imleci sonucun üzerinde bir süre beklettikten sonra, sonucu tıklamadan önce web sayfasının neye benzediğini görmemizi sağlayan özellik Anında önizleme
48) Öğrenen ve öğretim elemanı arasında anlık etkileşimin olmadığı ve öğrenenin çalışma zamanı ve ne kadar süreyle çalışacağı kendisi tarafından belirlediği e-öğrenme türü Asenkron e-öğrenme
49) "Çalışanın iş saatlerinde sosyal yaşamına destek verme" ev bürolarının ortaya çıkmasında etkili olan etmenlerden değildir.
50) Girdileri amaçlara uygun şekilde çıktılara dönüştürmeye yönelik işlemlere Dönüşüm süreci denir
51) Sanal büroların en uygun olduğu işletme biçimi Banka Şubesi
52) "Arama sırasında birkaç terim kullanılacak olursa terimlerin yazılış sırası arama sonuçlarını etkilemez." Google arama motorunun özelliklerinden sayılmaz.
53) Yazılımı, bir web tarayıcısı kullanılarak intranet ya da ekstranet üzerinden erişilebilen bir Web uygulaması olarak yapılan proje yönetimi yazılım çeşidi Web tabanlı proje yönetimi yazılımı
54) "Finansal sonuçlar" üretim sisteminin girdilerinden değildir.
55) E-posta hesabına para transferini mümkün kılan sisteme Paypal denir
56) Listelenen mekanların, kullanıcıların GPS özelliği bulunan cihazları kullanmasıyla internet üzerinden işaretledikleri, böylece gittikleri mekanlarla ilgili olarak yorum ve önerilerini paylaştıkları sosyal medya aracı Foursquare
57) İnternet üzerindeki haberlerin, blogların ve sosyal ağların artışı ile içeriği özetleyerek sunan araçlara Sosyal Filtreler denir
58) İnternet?te arama sürecini verimli kılmak için yapılacak ilk iş Arama aracının nasıl çalıştığını öğrenmek
59) Hem iletişim hem de koordinasyonu aynı anda gerektiren birlikte çalışma türü Farklı zaman/farklı mekân
60) Hareketli görüntülerin yansıtılması için daha elverişli olan projektör türü Dijital
61) Wikipedia projesinin Türkçe versiyonu Vikipedi
62) Geleneksel yüz yüze eğitimin sanal ortamdaki ağ üzerinde eş zamanlı olarak gerçekleştirilen karşılığı Sekron e-öğrenme
63) Geleceğe ilişkin yol haritasını hazırlarken, çalışanların serbestçe açıkladıkları düşüncelerden de yararlanmak isteyen bir işletmenin başvurması gereken yöntem Beyin fırtınası
64) "Ödenen kira bedelinin çok yüksek olması" finansal kiralamayı çekici kılan faktörlerden değildir.
65) Sosyal bir soru sorma ve cevaplama web sitesi olan sosyal ağ Formspring
66) Genellikle dünyaca tanınan konukların davet edildiği, belirli konularda 20 dk. yı geçmeyen görüntülü sunumları içeren sivil toplum örgütü web sitesi TED
67) "Kablolu olması" çevrimiçi haberleşme araçlarının yaygınlaşmasını sağlayan faktörlerden değildir.
68) "Toplantıya katılmayan bireyler de sosyal medya üzerinden katkıda bulunabilir." elektronik ortamda gerçekleşen beyin fırtınasının faydalarından biri değildir.
69) "Örgüt yapısındaki kademelerin artmasına yol açar." bürolarda ağ tabanlı bilgisayarların kullanılmasının sonuçlarından değildir.
70) Müşterilerin belirli bir ürün için işletmelere teklifte bulunması ve satıcının bu teklifi değerlendirerek cevap vermesi şeklindeki sürece sahip olan e-ticaret modeli Tüketiciden - işletmeye ( C2B )
Kaynak: www.onlinefotokopi.com
#-

Ünite 1 : Günümüz Büroları ve Teknoloji

Kaynak: www.onlinefotokopi.com

Kaç Defa Soruldu?

Aşağıdaki bilgi ve iletişim teknolojilerindeki gelişmelerden hangisi organizasyonların yaptıkları işleri ve bunları gerçekleştirme yöntemlerini sürekli sorgulamalarına neden olmaktadır? 3  defa soruldu

Büro ortamlarının bugünkü durumuna gelmesinde aşağıdakilerden hangisinin önemli etkisi olduğu söylenemez? 3  defa soruldu

İşletmelerin ürettikleri malları dünyanın her tarafına ihraç edebilmeleri, hammadde ve malzemeleri ucuza temin edebilmeleri aşağıdakilerden hangisi kapsamında ele alınır? 3  defa soruldu

Aşağıdakilerden hangisi bilgi ve iletişim teknolojileri, rekabet ve küreselleşmenin bürolarla ilgili olarak ortaya çıkarmış olduğu özelliklerden biri değildir? 2  defa soruldu

Aşağıdakilerden hangisi bilgi ve iletişim teknolojilerinin bürolara kazandırdığı niteliklerden biri değildir? 2  defa soruldu

Aşağıdakilerden hangisi bir organizasyonda bilgi üretimi ve iletişime dayalı işlerin, faaliyetlerin yerine getirildiği ortamların karşılığıdır? 2  defa soruldu

Aşağıdakilerden hangisi etkinlik kavramının karşılığıdır? 2  defa soruldu

Aşağıdakilerden hangisi nitelik ve amaçlarına göre gruplanan büro çeşitlerinden biri değildir? 2  defa soruldu

Büro faaliyetleri sonucundaki kârlılık, etkin hizmet ve müşteri memnuniyeti aşağıdakilerden hangisi kapsamında değerlendirilir? 2  defa soruldu

Bürolarda eskiden birbirinden bağımsız olarak yerine getirilen işlerin bütünleşmesi aşağıdakilerden hangisi sayesinde olmuştur? 2  defa soruldu

Elektronik ortamlarda oluşturulan grafik, şekil ya da metinleri kağıt üzerine aktarabilmemizi sağlayan elektronik ve mekanik parçalardan oluşan araçlara ne ad verilir? 2  defa soruldu

Organizasyonların nihai amaçlarına ulaşması için gerekli olan insan, mekan ve üretim unsurlarının bir arada ele alınması gerekliliği aşağıdakilerden hangisi ile tanımlanır? 2  defa soruldu

Şubesiz bankacılık, e-devlet gibi uygulamalar aşağıdaki bürolardan hangisi kapsamında yer alır? 2  defa soruldu

Sık sorulan soruların hangi yıllara ait olduğunu görmek için özetin sonundaki çıkmış soruları inceleyiniz.

Kısa Özet

Bir organizasyona ait işlerin ve faaliyetlerin yerine getirildiği ortamlar olan bürolar, çalışanların iş hayatında yaygın olarak kullandığı mekânlardır. Organizasyonların niteliğine göre bürolarda gerçekleştirilen işler, bu işlerin yapılmasında yararlanılan teknolojiler farklılıklar gösterir. Bilgi ve iletişim teknolojilerinde gelişmeler büro teknolojilerinde de önemli değişikliklere neden olmaktadır. Özellikle elektronik ve dijital teknolojiye sahip araçlar işleri kolaylaştırmakta ve bütünleştirilmesini sağlamaktadır. Büro ortamlarının bugünkü durumuna gelmesinde etkili olan temel etmenler bilgi ve iletişim teknolojilerinde yaşanan gelişmeler, organizasyonlar arası rekabet ve küreselleşmedir. Günümüzün artan rekabet koşullarında, organizasyonlar esnek yapılar geliştirerek, kaliteyi ve müşteri odaklı yönetim tarzlarını ön plana çıkararak yeni koşullara uyum sağlamaya çalışmaktadırlar. Bu bağlamda uzaktan çalışma, çalışanların işlerini işyerlerinde değil ev, otel ya da başka uzak mekânlarda yerine getirmelerini ifade etmektedir. Ev büro, mobil büro, sanal büro uzaktan çalışma imkanı sağlayan uygulamalar olup çalışanların ve müşterilerin yaşadığı yerlere daha yakın olarak kurulan geçici bürolar da yaygınlaşan bir uygulamadır. İnsan, makine, hammadde, enerji gibi girdileri istenilen ürün veya hizmete dönüştürmeye yönelik elemanlardan ve faaliyetlerden oluşan bu yapı, üretim sistemi olarak adlandırılır. Hizmet sistemlerinde, verilen hizmet yoluyla bireylerin bir tatmine ulaşmasını sağlamayı amaçlayan bir üretim sistemidir. Gereksinmeler, değer yargıları ve beğenilerin bireyden bireye farklılık göstermesi, hizmet sistemlerinin tasarımını da güçleştirmektedir. Hizmet sistemlerini belirginleştiren ve imalat sistemlerinden ayıran bir dizi özelliği vardır. Büro sisteminin girdileri, bilgi (enformasyon) olup sözlü veya yazılı istekler direktifler, mesaj lar, formlar ya da diğer dokümanlar, bilgisayar veya benzeri bilgi işlem makinelerinin çıktıları şeklinde olabilir. Donanım, büro faaliyetlerinin yerine getirilmesi için kullanılan makine ve teçhizattır. İşlemleri gerçekleştirme biçimlerine göre bürolar, bir yönergeye bağlı (prosedürel) ve bir yönergeye bağlı olmaksızın işlem yapanlar olmak üzere iki grupta ele alınabilir: Bürolarda gerçekleştirilen temel faaliyet grupları arasında bilgi elde etme, bilgi işleme, doküman arşivleme, dokümana erişim, iletişim, karar verme, işlem yönetimi vardır.

Büro Otomasyon sistemleri şunlardan oluşur: Elektronik Yayın Sistemleri: farklı amaçlar için belgelerin hızlı ve profesyonel bir biçimde yaratılması, düzenlenmesi, biçimlendirilmesi, üzerinde değişiklik yapılması, saklanması, çıktısının alınması (kelime işlem), çeşitli ortamlarda yayımlanması (masa üstü yayıncılık) ve çok sayıda basılması (kopyalama sistemleri) gibi işlemler büro otomasyonunun önemli parçalarıdır. Elektronik İletişim Sistemleri: Bilgisayar ağları üzerinden yürütülen elektronik iletişim; metin, ses ve veri biçimindeki ileti ve belgelerin hızlı biçimde iletilmesini sağlar. Örneğin elektronik posta aracılığıyla iletişim kurmak artık rutin büro faaliyetlerinden biri haline gelmiştir. E-postaya benzer şekilde ses postaları da yaygınlık kazanmaya başlayan iletişim uygulamalarından biridir. Artık faks alıp göndermek için bir faks cihazına gerek kalmamıştır. Elektronik Toplantı Sistemleri: Farklı mekânlarda ve zaman dilimlerinde çalışan personel kolayca bir araya gelebilmekte, aynı belge, aynı proje üzerinde kolaylıkla çalışabilmektedir. Böylece büro faaliyetlerinin etkinliği ve verimliliğinde çok önemli kazanımlar elde edilebilmektedir. Şekil İşleme Sistemleri: Organizasyonların faaliyetlerine yönelik elektronik belgelerin yaratılması, üzerinde düzenlemeler yapılması, kullanılması, iletilmesi ve arşivlenmesi gibi eylemlerin gerçekleştirilmesi için yararlanılan sistemler elektronik belge yönetim sistemleri olarak adlandırılmakta ve başta devlet kuruluşları olmak üzere her geçen gün yaygınlık kazanmaktadır. Grafik oluşturma ve etkili bir şekilde sunumu da iş yaşamının kritik faaliyetlerindendir. Benzer şekilde, bilgisayar animasyonları, web tabanlı uygulamalar gibi ses, görüntü ve bilgilerin bir arada yer aldığı çoklu ortam uygulamaları da bürolarda yoğun olarak kullanılan şekil işleme sistemlerindendir. Büro Yönetim Sistemleri: Organizasyonun faaliyet alanına bağlı olarak bürolarda sıklıkla yerine getirilen muhasebe, raporlama, personel kayıtları, bordro hazırlama gibi farklı uygulamaları modüller halinde içerisinde barındıran bütünleşik sistemlerdir. Bu sistemler içerisinde büro çalışanlarına veri kayıtlarının tutulmasında yardımcı olan randevu ayarlama sistemleri, elektronik takvim ve not defterleri, çalışmaların belirli bir sistematik ve zaman çerçevesi içerisinde yürütülmesine izin veren görev yönetim uygulamaları da yer almaktadır.

Püf Noktalar

Kısa Kısa

Doğru - Yanlış Testleri

Aşağıdaki ifadeleri doğru-yanlış şeklinde doldurun. Hatalı bildiğiniz konu başlıklarını tekrar gözden geçirin.

(   ) "Ekip çalışmasının öneminin azalması" büro ortamlarının bugünkü durumuna gelmesinde etkili olan unsurlardan biridir.
(   ) "Sanal ortamda birlikte çalışmanın artması" bilgi ve iletişim teknolojilerinin bürolara kazandırdığı niteliklerden biridir.
(   ) "Grup ve ekip çalışmasının önemini yitirmesi" bilgi ve iletişim teknolojileri, rekabet ve küreselleşmenin bürolarla ilgili olarak ortaya çıkarmış olduğu özelliklerden biridir.
(   ) "Sanal ortamda birlikte çalışmanın yaygınlık kazanması" bilgi ve iletişim teknolojileri, rekabet ve küreselleşmenin bürolarla ilgili olarak ortaya çıkarmış olduğu özelliklerden biridir.
(   ) "Çalışanın iş saatlerinde sosyal yaşamına destek verme" ev bürolarının ortaya çıkmasında etkili olan etmenlerden biridir.
(   ) "Geçici bürolar" nitelik ve amaçlarına göre gruplanan büro çeşitlerinden biridir.
(   ) "Sermaye" üretim sisteminin girdilerinden biridir.
(   ) "Bölümler arası fiziksel sınırların azalması" bilgi ve iletişim teknolojilerinin bürolara kazandırdığı niteliklerden biridir.
(   ) "Sivil toplum kuruluşlarına ait bürolar" nitelik ve amaçlarına göre gruplanan büro çeşitlerinden biridir.
(   ) "Örgüt yapısındaki kademelerin artmasına yol açar." bürolarda ağ tabanlı bilgisayarların kullanılmasının sonuçlarından biridir.
Y D Y D Y Y D D D Y

Boşluk Doldurma

Aşağıdaki ifadelerdeki boşlukları doldurun. Hatalı olduğunuz konu başlıklarını tekrar gözden geçirin.

1) Elektronik ortamlarda oluşturulan grafik, şekil ya da metinleri kağıt üzerine aktarabilmemizi sağlayan elektronik ve mekanik parçalardan oluşan araçlara ...........denir
2) Yönetici ve çalışanların hareket halinde olsalar bile, bilgi ve iletişim teknolojileri sayesinde bürolardaki görevlerini bulundukları yerden yerine getirdikleri büro türü ...........dır
3) Büro faaliyetlerinin yerine getirilmesi için kullanılan makine ve teçhizata ...........denir
4) Bazı büro faaliyetlerinin gerçekleştirilmesinde uygulanan önceden belirlenmiş işlem adımlarına ...........denir
5) İnsan becerisine dayalı olarak elle yapılan işlerin makineler yoluyla otomatik olarak gerçekleştirilmesine ...........denir
6) Belgelerin elde edildiği biçimden gerekli biçime dönüştürülmesine ...........denir
7) Girdileri amaçlara uygun şekilde çıktılara dönüştürmeye yönelik işlemlere ...........denir
8) Sanal büroların en uygun olduğu işletme biçimi ...........dır
1) Yazıcı  2) Mobil büro  3) Donanım  4) Yönerge  5) Otomasyon  6) Belge işleme  7) Dönüşüm süreci  8) Banka Şubesi 

Kaynak: www.onlinefotokopi.com

#-

Ünite İle İlgili Çıkmış Sorular

1. Üretim sistemlerinin genel yapısı aşağıdakilerden hangisinde sırayısla ve doğru olarak verilmiştir?

  A) Geribildirim-dönüşüm-girdiler-çıktılar

  B) Çıktılar-girdiler-dönüşüm-geribildirim

  C) Girdiler-dönüşüm-geribildirim-çıktılar

  D) Girdiler-dönüşüm-çıktılar-geribildirim

  E) Çıktılar-geribildirim-girdiler-dönüşüm

2018 Ara Sınav Doğru Cevap: D



2. Aşağıdakilerden hangisi büro ortamlarına bütüncül bakış açısı altında uzun dönemli başarı göstergelerinden biridir?

  A) Tatmin

  B) Güvenlik

  C) Üretim

  D) Karlılık

  E) Motivasyon

2018 Ara Sınav Doğru Cevap: D



3. Aşağıdakilerden hangisi büro ortamlarının bugünkü durumuna gelmesinde etkili olan unsurlardan biri değildir?

  A) Bilgi teknolojilerindeki gelişmeler

  B) iletişim teknolojilerindeki gelişmeler

  C) Ekip çalışmasının öneminin azalması

  D) Organizasyonlar arası rekabet

  E) Küreselleşme

2018 Ara Sınav Doğru Cevap: C



4. Aşağıdakilerden hangisi bilgi ve iletişim teknolojilerinin bürolara kazandırdığı niteliklerden biri değildir?

  A) Bilgi güvenliği sorunlarının ortadan kaldırılması

  B) Yüksek uzmanlık ve beceriye olan ihtiyacın artırması

  C) Bölümler arası fiziksel sınırların azalması

  D) Sanal ortamda birlikte çalışmanın artması

  E) Bütünleşik bilgi sistemlerinin geliştirilmesi

2018 Ara Sınav Doğru Cevap: A



5. Bir büroda bilgilerin yazılı ortam yerine elektronik ortamda tutulmaya başlanmasının etmenlerinden biri değildir?

  A) imalat sektörüne yönelme

  B) Maliyet tasarrufu

  C) Bilgi güvenliği sağlanması

  D) Otomasyona geçiş

  E) iletişimin artırılması

2018 Ara Sınav Doğru Cevap: A



6. Organizasyonların nihai amaçlarına ulaşması için gerekli olan insan, mekan ve üretim unsurlarının bir arada ele alınması gerekliliği aşağıdakilerden hangisi ile tanımlanır?

  A) Kârlılık

  B) Yaratıcılık

  C) Bütünsellik

  D) Verimlilik

  E) Etkinlik

2013 Dönem Sonu Doğru Cevap: C



7. Elektronik ortamlarda oluşturulan grafik, şekil ya da metinleri kağıt üzerine aktarabilmemizi sağlayan elektronik ve mekanik parçalardan oluşan araçlara ne ad verilir?

  A) Faks makinesi

  B) Yazıcı

  C) Sunucu

  D) Bilgisayar

  E) Telefon

2013 Dönem Sonu Doğru Cevap: B



8. Şubesiz bankacılık, e-devlet gibi uygulamalar aşağıdaki bürolardan hangisi kapsamında yer alır?

  A) Mobil büro

  B) Ev büro

  C) Sanal büro

  D) Geçici büro

  E) Sanal organizasyon

2014 Dönem Sonu Doğru Cevap: C



9. Üretim sistemlerinin genel yapısına göre aşağıdakilerden hangisi doğru bir sıralama içermektedir?

  A) Girdiler-dönüşüm-çıktılar-geribildirim

  B) Geribildirim-dönüşüm-girdiler-çıktılar

  C) Girdiler-dönüşüm-geribildirim-çıktılar

  D) Çıktılar-girdiler-dönüşüm-geribildirim

  E) Çıktılar-geribildirim-girdiler-dönüşüm

2015 Dönem Sonu Doğru Cevap: A



10. Büro ortamlarının bugünkü durumuna gelmesinde aşağıdakilerden hangisinin önemli etkisi olduğu söylenemez?

  A) Bilgi teknolojilerindeki gelişmeler

  B) İletişim teknolojilerindeki gelişmeler

  C) Organizasyonlar arası rekabet

  D) Sağlık sistemindeki gelişmeler

  E) Küreselleşme

2013 Ara Sınav Doğru Cevap: D



11. Büro faaliyetleri sonucundaki kârlılık, etkin hizmet ve müşteri memnuniyeti aşağıdakilerden hangisi kapsamında değerlendirilir?

  A) Girdi

  B) Uzun dönemli başarı

  C) Talep

  D) Kalite

  E) Motivasyon

2013 Ara Sınav Doğru Cevap: B



12. Bürolarda eskiden birbirinden bağımsız olarak yerine getirilen işlerin bütünleşmesi aşağıdakilerden hangisi sayesinde olmuştur?

  A) Bilgi ve iletişim teknolojilerindeki gelişmeler

  B) Ekonomik gelişmeler

  C) Küreselleşme

  D) Organizasyonlar arası rekabet

  E) Örgütsel kültür

2013 Ara Sınav Doğru Cevap: A



13. Avukatlık büroları aşağıdaki büro kategorilerinden hangisi kapsamındadır?

  A) Kamuya ait bürolar

  B) Sivil toplum kuruluşları

  C) Bir mesleğin icrasına yönelik büro

  D) Eğitim bürosu

  E) Satış bürosu

2013 Ara Sınav Doğru Cevap: C



14. İşletmelerin ürettikleri malları dünyanın her tarafına ihraç edebilmeleri, hammadde ve malzemeleri ucuza temin edebilmeleri aşağıdakilerden hangisi kapsamında ele alınır?

  A) Rekabet

  B) Kalite

  C) Üretim planlama

  D) Örgütsel kültür

  E) Küreselleşme

2013 Ara Sınav Doğru Cevap: E



15. Aşağıdakilerden hangisi hizmet sisteminin özellikleri arasında yer almaz?

  A) Girdilerin çok değişkenlik göstermesi

  B) Genellikle standart bir çıktı sağlanamaması

  C) Sermaye yoğun bir nitelik göstermesi

  D) Verimlilik ölçümünün zor olması

  E) Hizmet verilen ile hizmet alanın genellikle bir arda olması

2014 Ara Sınav Doğru Cevap: C



Ders Analizi

Son 5 yılda çıkmış soruların ünitelere göre analizi

Ara Sınav Üniteleri

1.Ünite Günümüz Büroları ve Teknoloji  41 soru

2.Ünite Büro Donanımları ve Çevrimiçi Teknolojiler 35 soru

3.Ünite Bilgi Kaynaklarına Erişim ve e-Öğrenme  33 soru

4.Ünite Toplantı ve Sunum Sistemleri  40 soru

Dönem Sonu Sınavı Üniteleri

5.Ünite Bilgi İşleme Sistemleri ve Mobil İletişim  23 soru

6.Ünite Bilgi Güvenliği ve Yönetimi 22 soru

7.Ünite Erişilebilir Bürolar ve Ergonomi  20 soru

8.Ünite Büro Donanımlarının Seçimi, Satın Alınması ve Etkin Kullanımı  19 soru

Tebrikler. 1. Üniteyi tamamladınız..

Buradaki bilgilerin tümü onlinefotokopi.com TEKKAYNAK ders çalışma kitapçıklarından alıntıdır.

Bu üniteye ait diğer çıkmış sorular ile diğer ünitelerine ait kaynakları ve deneme sınavlarını, Sınav öncesi pratik bilgileri , Doğru Yanlış ve Boşluk Doldurma Testlerini, Çözümlü Sorularıwww.onlinefotokopi.com sitesinden temin edebilirsiniz. onlinefotokopi olarak tüm sınavlarınızda başarılar dileriz.

önceki ders <<-- DAMGA VERGİSİ VE HARÇLAR BİLGİSİ  sonraki ders -->> KALEM MEVZUATI