aöf ders kitapları - tek kaynak çıkmış sorular, özetler, deneme sınavları
aöf ders kitapları - tek kaynak çıkmış sorular, özetler, deneme sınavları

EĞLENCE PAZARLAMASI ÇALIŞMA KİTAPÇIĞI (PZL216U)

www.onlinefotokopi.com


#-

Ara (Vize) Sınav Öncesi Son Hazırlık - Pratik Bilgiler

Aşağıdaki ifadelerdeki sınava girmeden birkaç saat önce mutlaka ezberleyin. Tamamı çıkmış sorulardan derlenmiştir. Sınav esnasında çok faydasını göreceksiniz.(Altı çizili kelimeler olumsuzdur!! Çok dikkat ediniz.)

1) "Profesyonel tenis maçı yapmak" boş zaman aktivitelerinden değildir.
2) Tüketicilerin satın alma durumuna karşı ilgi düzeyine İlgilenim denir
3) Yaşam süresi içerisinde çalışma ve zorunlu ihtiyaçları karşılama zamanı dışında kalan zamana Serbest zaman denir
4) İnsanların sosyalleşmesi, yeni durumlarla tanışması, yeni durumlara göre hareket tarzı geliştirilmesinin öğrenilmesi gibi unsurları kapsayan boş zaman fonksiyonu Gelişim fonksiyonu
5) Markalı bir ürünün bir filme yerleştirilmesine Marka yerleştirme denir
6) Ürünlerin fiziksel özellikleri üzerine değil de tüketicilerin elde ettikleri hislerle ilgilenen pazarlama yaklaşımı Deneyimsel pazarlama
7) "Pasif değersizlik" alışverişten zevk almayı etkileyen etkenlerden biri değil.
8) Tüketicilerin aklında herhangi bir ürün yokken, mağazaya giderek satın alma eylemi gerçekleştirmesine Pencere alışverişi denir
9) Takıntılı, tehlikeli ve anti-sosyal davranışlar gösteren taraftar grubuna Aşırı taraftarlar denir
10) "Objektiflik" spor pazarlamasının özelliklerinden değildir.
11) "Reklam etkinliğinin artması" spor sponsorluğunun gelişme nedenlerinden biri değildir.
12) "Kargo taşımacılığı" boş zaman endüstrisindeki taşıma sektörü çeşitlerinden değildir.
13) Tüketicinin üstlenmek istediği görev sayısı ile ilgili olup, tüketicinin o anda çok görev üstlenmesini veya tek bir şeyi yapmasını ortaya koyan boş zaman davranışı Polikronik yönelim
14) Sinemaya ya da tiyatroya giden, CD, DVD vb. ürünleri tüketen boş zaman tüketici Artistler
15) Tüketicilerin günlük ihtiyaçlarını tatmin edebilmek amacıyla yaptıkları alışverişlere Faydacı tüketim denir
16) "Leasing faaliyetlerinin yapısı" spor ürünlerinin incelenebileceği temel başlıklardan biri değil.
17) "Sporun küresel olarak değerlendirilmemesi" spor endüstrisinin gelişimini etkileyen etkenlerden değildir.
18) Satın alınabilecek spor ürünlerine Somut spor ürünü denir
19) Tüketicilerin belirli bir ürünü almak için plan yapmalarıyla ilişkilendirilen rekreasyonel alışveriş türü Görev alışverişi
20) "Duygusal taraftarlar" taraftarlık düzeyine göre sınıflandırılan spor tüketicilerinden değildir.
21) "Avm?ler" boş zaman sektöründe faaliyet gösteren kamu kuruluşlarından sayılmaz.
22) "Yönetim" deneyim ekonomisi ile ilgili olarak göze çarpan temel nedenlerden değildir.
23) "Sayıştay, Danıştay gibi yargısal kurumlar" spor endüstrisi içine dâhil edilmesi gereken unsurlardan değildir.
24) Belirli bir etkinliğe finansal destek sağlayarak, bu destek sayesinde kamuoyunda tanınmışlık sağlanmasına yönelik faaliyetlere Sponsorluk denir
Kaynak: www.onlinefotokopi.com
#-

Ünite 1 : Boş Zaman ve Eğlence Endüstrisi

Kaynak: www.onlinefotokopi.com

Kaç Defa Soruldu?

Aşağıdakilerden hangisi boş zaman aktivitelerinden biri değildir? 2  defa soruldu

Bahçesi ile uğraşan, evinde TV seyreden, bilgisayar ya da konsol oyunları oynayan boş zaman tüketicisi aşağıdaki konumlardan hangisi içerisinde yer alır? 2  defa soruldu

Eğlence ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur? 2  defa soruldu

Sık sorulan soruların hangi yıllara ait olduğunu görmek için özetin sonundaki çıkmış soruları inceleyiniz.

Kısa Özet

Genelde boş zaman ile serbest zaman çoğu zaman aynı şey olarak kabul edilmekte ve aynı tanım içerisinde yer almaktadır. Aslında iki kavram birbirine çok yakın olsa da farklıdır. Bu ayrımı yapabilmek için serbest zaman (free time) ile boş zaman (leisure time) arasındaki farkı ortaya koymak gereklidir. İşlevsel olarak içerikleri birbirinden farklı olan bu kavramlar anlamsal olarak da oldukça farklıdırlar. Serbest zaman, yaşam süresi içerisinde çalışma zamanı ve zorunlu ihtiyaçlarımızı karşıladığımız zaman dışında kalan tüm zaman dilimidir. Boş zaman ise bu serbest zaman içerisinde kişinin tamamen kendi isteği ile tamamen kendisinin iradesi içinde özgürce kullandığı zaman dilimidir. Boş zaman bir süreçtir ve kişiye özeldir ve boş zaman tüketimi tanımlayıcı ya da tüketim hacmini arttırıcı bir zaman dilimidir. Bu süreci tüketen boş zaman tüketicisi olan birey boş zamanında farklı çıktılar elde etmek ve farklı deneyimler elde etmek için seçim yaparlar. Bireyin aklı aynı anda pek çok seçim yapabilir. Boş zamanla ilişkili ürünlerin büyük bir bölümü esas olarak hizmetlerle ilgilidir. Ancak, hizmetleri tamamlayan malların ve fiziksel unsurların da boş zamana bağlı olarak farklı düzeylerde ortaya çıktığı görülür. Boş zaman pazarı tek bir endüstri ile tüketicilerine hizmet etmez, boş zaman pazarında çok farklı ürün ve hizmetleri sağlayan ve sunan çok farklı sektörler vardır. Boş zaman ile rekreasyon sıklıkla birbirlerinin yerine kullanılan kavramlardır. İki kavramda birbirilerinden oldukça farklıdır. Boş zaman; ciddi, önemli ya da zorunlu işler arasındaki bir zaman boşluğu olup, rekreasyon ise bu boşlukta yapılan etkinlikleri kapsar. Rekreasyon açık bir biçimde boş zaman kavramı ile çok yakın ilişkili olan bir kavramdır. Çoğunlukla boş zaman rekreasyona göre daha geniş olarak değerlendirilmektedir. Günümüzde boş zaman ve rekreasyon faaliyetlerin çoğu da eğlence temellidir. Eskiden boş zaman denildiğinde, bahçe düzenleme, bisiklete binme gibi az maliyetli faaliyetler akla gelirken, günümüzde boş zaman kavramı eğlence temelli müzik, sinema, edebiyat, televizyon, radyo, internet,video oyunları, sanat dalları (tiyatro, dans, opera), spor, moda gibi dahayüksek maliyetli sosyal ya da bireysel faaliyetleri akla getirmektedir. Boş zamana yönelik pazarlama uygulamalarının yaygınlaşması ile birlikte, pazarlama uzun bir süredir özel ve kamu sektöründeki rekreasyon çalışmalarında yerini almıştır. Pazarlama yaklaşımlarının kullanımı, kamu hizmetlerinde ve özellikle rekreasyon yönetiminde yeni açılımlar sağlamaktadır. Boş zaman için pazarlama, uygun bir hedef kitleye boş zaman ile ilgili ürünün sunulması aktivitelerini kapsayan bir süreçtir. Boş zaman pazarlaması, geleneksel pazarlamanın kabul görmüş hemen hemen tüm ilkelerini alana özgü uygulamalara adapte eder. Her bir pazarlama ve tutundurma karma elemanı, boş zamanın doğası ve karmaşıklığı göz önünde bulundurularak ele alınıp uygulanır. Boş zaman hizmet veya aktivitelerinde temel oluşturacak ana yaklaşım, tüketici istek ve ihtiyaçları olacaktır. Sektörün özel istek ve ihtiyaçlarına özgü sunumları, karmada uyarlamayı ve değişiklik yapmayı veya sektörle ilgili pek çok uygulamayı bütünleşik bir bakış açısıyla değerlendirmeyi gerekli kılabilir. Tüm dünyada boş zaman tüketicileri her yıl eğlence, boş zaman ve rekreasyon için milyar dolarca para harcamaktadırlar ve bu rakam her yıl gitgide büyümektedir. Eğlence endüstrisi diğer endüstrilere göre iki kat daha hızlı gelişmekte ve her yıl binlerce yeni ürün ve hizmet bu endüstriden doğmaktadır. Boş zaman endüstrisi pazarlama bağlamında ürün konumlandırma ve pazar bölümleme açısından incelendiğinde, üst gelir seviyesine sahip tüketiciler eğlence için daha fazla harcama yapmaktadırlar. İnsanların yaşamlarındaki yaratılıcılığın, farklı olmanın, kendini iyi hissetmenin rolü artmasından dolayı boş zaman tüketimi artan bir şekilde popüler olmaya devam edecek ve boş zaman ve eğlence endüstrisinin üreticileri şirketlerde tüketicilerini memnun ederek şaşırtmak için yeni arayışlarına devam edeceklerdir. Endüstriye paralel olarak bu gelişmelerde pazarlama ve tüketici davranışları alanlarında da önemli hale gelmeye başlamıştır.

Kısa Kısa

Doğru - Yanlış Testleri

Aşağıdaki ifadeleri doğru-yanlış şeklinde doldurun. Hatalı bildiğiniz konu başlıklarını tekrar gözden geçirin.

(   ) (Eğlence ile ilgili); İnsanların eğlence arayışları, aktivitelerini eğlence ile yapmalarına neden olur.
(   ) Boş zaman müşterileri her zaman tüketicidir.
(   ) "Profesyonel tenis maçı yapmak" boş zaman aktivitelerinden biridir.
(   ) "Kargo taşımacılığı" boş zaman endüstrisindeki taşıma sektörü çeşitlerinden biridir.
(   ) "Parklar" boş zaman sektöründe faaliyet gösteren kamu kuruluşlarından biridir.
(   ) Boş zaman satın alımları, yüksek harcamaları kapsar.
(   ) (Eğlence ile ilgili); İnsanların çalışma saatlerinde eğlence arayışı olmaz.
(   ) (Eğlence ile ilgili); İnsanlar genellikle eğlence aramazlar.
D Y Y Y D D Y Y

Boşluk Doldurma

Aşağıdaki ifadelerdeki boşlukları doldurun. Hatalı olduğunuz konu başlıklarını tekrar gözden geçirin.

1) Yaşam süresi içerisinde çalışma ve zorunlu ihtiyaçları karşılama zamanı dışında kalan zamana ...........denir
2) İnsanların sosyalleşmesi, yeni durumlarla tanışması, yeni durumlara göre hareket tarzı geliştirilmesinin öğrenilmesi gibi unsurları kapsayan boş zaman fonksiyonu ...........dır
3) Tüketicinin üstlenmek istediği görev sayısı ile ilgili olup, tüketicinin o anda çok görev üstlenmesini veya tek bir şeyi yapmasını ortaya koyan boş zaman davranışı ...........dır
4) Aristo?ya göre; hem zaman olarak müsait olma durumunu hem de herhangi bir işle yükümlü olmamanın getirdiği yokluk durumunu ifade eden kavram ...........dır
5) Sinemaya ya da tiyatroya giden, CD, DVD vb. ürünleri tüketen boş zaman tüketici ...........dır
1) Serbest zaman  2) Gelişim fonksiyonu  3) Polikronik yönelim  4) Boş zaman  5) Artistler 

Kaynak: www.onlinefotokopi.com

#-

Ünite İle İlgili Çıkmış Sorular

1. Yaşam süresi içerisinde çalışma ve zorunlu ihtiyaçları karşılama zamanı dışında kalan zamana ne ad verilir?

  A) Etkin zaman

  B) Aktif zamanı

  C) Dinlenme zamanı

  D) Aktivite zamanı

  E) Serbest zaman

2013 Ara Sınav Doğru Cevap: E2. İnsanların sosyalleşmesi, yeni durumlarla tanışması, yeni durumlara göre hareket tarzı geliştirilmesinin öğrenilmesi gibi unsurları kapsayan boş zaman fonksiyonu aşağıdakilerden hangisidir?

  A) Eğlence fonksiyonu

  B) Aktivite fonksiyonu

  C) Gelişim fonksiyonu

  D) Dinlenme fonksiyonu

  E) Edilgin fonksiyon

2013 Ara Sınav Doğru Cevap: C3. Aşağıdakilerden hangisi boş zaman aktivitelerinden biri değildir?

  A) Sinemaya gitmek

  B) Piknik yapmak

  C) Konser izlemek

  D) Profesyonel tenis maçı yapmak

  E) Tura katılmak

2013 Ara Sınav Doğru Cevap: D4. Kendi isteklerini ve arzularını yerine getirmekten hoşlanan kişi, boş zaman tüketicisi olarak aşağıdaki konumlardan hangisi içerisinde yer alır?

  A) Dindar

  B) Öğrenci

  C) Gurme

  D) Sporu seven birey

  E) Hedonist

2013 Ara Sınav Doğru Cevap: E5. Boş zaman fikri ne zaman ortaya çıkmıştır?

  A) Antik çağda

  B) Ortaçağda

  C) Yeniçağda

  D) Rönesans?ta

  E) Yakınçağda

2013 Ara Sınav Doğru Cevap: A6. Aşağıdakilerden hangisi ziyaretçi alanı olarak tasarlanmamış insan yapımı alanlardan biridir?

  A) Temalı parklar

  B) Festival alanları

  C) Saraylar

  D) Şenlik alanları

  E) Çocuk eğlence parkları

2014 Ara Sınav Doğru Cevap: C7. Bahçesi ile uğraşan, evinde TV seyreden, bilgisayar ya da konsol oyunları oynayan boş zaman tüketicisi aşağıdaki konumlardan hangisi içerisinde yer alır?

  A) Evde vakit geçirmeyi seven birey

  B) Dindar

  C) Turist

  D) Gurme

  E) Sporu seven birey

2014 Ara Sınav Doğru Cevap: A8. Aşağıdakilerden hangisi boş zaman endüstrisindeki taşıma sektörü çeşitlerinden biri değildir?

  A) Kargo taşımacılığı

  B) Tarifeli uçuşlar

  C) Hızlı trenler

  D) Charter seferleri

  E) Ticari otomobiller

2014 Ara Sınav Doğru Cevap: A9. Aşağıdakilerden hangilerinin kesişmesi sonucunda boş zaman meydana gelir?

  A) Çalışma zamanı - Aktivite - Güdü

  B) Serbest zaman -Aktivite -Tutum

  C) Çalışma zamanı - Aktivite -Tutum

  D) Serbest zaman - Aktivite - Fiyat

  E) Serbest zaman - Zorunluluk - Güdü

2014 Ara Sınav Doğru Cevap: B10. Aşağıdakilerden hangisi tüketicinin kendisi ve başkaları için keyfi olarak tahsis ettiği zamanın sınıflandırılmasını ifade eder?

  A) Geçici yönelim

  B) Planlama yönelimi

  C) Polikronik yönelim

  D) Sosyal yönelim

  E) Genel yönelim

2014 Ara Sınav Doğru Cevap: D11. Aşağıdaki ziyaretçi alan türlerinin hangisinde ziyaretçi sayısını arttırmak için bilindik pazarlama stratejileri uygulanır?

  A) Kumsallarda

  B) Katedrallerde

  C) Saraylarda

  D) Temalı parklarda

  E) Camilerde

2015 Ara Sınav Doğru Cevap: D12. Tüketicinin üstlenmek istediği görev sayısı ile ilgili olup, tüketicinin o anda çok görev üstlenmesini veya tek bir şeyi yapmasını ortaya koyan boş zaman davranışı aşağıdakilerden hangisidir?

  A) Geçici yönelim

  B) Sosyal yönelim

  C) Polikronik yönelim

  D) Planlama yönelimi

  E) Rekreasyonel yönelim

2015 Ara Sınav Doğru Cevap: C13. Aşağıdakilerden hangisi boş zaman aktivitelerinden biri değildir?

  A) Sinemaya gitmek

  B) Profesyonel tenis maçı yapmak

  C) Piknik yapmak

  D) Konser izlemek

  E) Tura katılmak

2015 Ara Sınav Doğru Cevap: B14. Aristo?ya göre; hem zaman olarak müsait olma durumunu hem de herhangi bir işle yükümlü olmamanın getirdiği yokluk durumunu ifade eden kavram aşağıdakilerden hangisidir?

  A) Geçerli zaman

  B) Pozitif zaman

  C) Aktif zaman

  D) Çalışma zamanı

  E) Boş zaman

2015 Ara Sınav Doğru Cevap: E15. Sinemaya ya da tiyatroya giden, CD, DVD vb. ürünleri tüketen boş zaman tüketici aşağıdakilerden hangisidir?

  A) Sporu sevenler

  B) Gurmeler

  C) Öğrenciler

  D) Artistler

  E) Turistler

2015 Ara Sınav Doğru Cevap: DDers Analizi

Son 5 yılda çıkmış soruların ünitelere göre analizi

Ara Sınav Üniteleri

1.Ünite Boş Zaman ve Eğlence Endüstrisi 22 soru

2.Ünite Eğlence Pazarlaması 20 soru

3.Ünite Rekreasyonel Alışveriş 21 soru

4.Ünite Spor 21 soru

Dönem Sonu Sınavı Üniteleri

5.Ünite Kültür ve Sanat 8 soru

6.Ünite Televizyon ve Sinema 9 soru

7.Ünite İnternet 8 soru

8.Ünite Bilgisayar ve Video Oyunları 9 soru

Tebrikler. 1. Üniteyi tamamladınız..

Buradaki bilgilerin tümü onlinefotokopi.com TEKKAYNAK ders çalışma kitapçıklarından alıntıdır.

Bu üniteye ait diğer çıkmış sorular ile diğer ünitelerine ait kaynakları ve deneme sınavlarını, Sınav öncesi pratik bilgileri , Doğru Yanlış ve Boşluk Doldurma Testlerini, Çözümlü Sorularıwww.onlinefotokopi.com sitesinden temin edebilirsiniz. onlinefotokopi olarak tüm sınavlarınızda başarılar dileriz.

önceki ders <<-- GENEL BİYOLOJİ II  sonraki ders -->> ETKİNLİK YÖNETİMİ