aöf ders kitapları - tek kaynak çıkmış sorular, özetler, deneme sınavları
aöf ders kitapları - tek kaynak çıkmış sorular, özetler, deneme sınavları

SPOR BİLİMLERİNE GİRİŞ ÇALIŞMA KİTAPÇIĞI (SYT101U)

www.onlinefotokopi.com


#-

Ara (Vize) Sınav Öncesi Son Hazırlık - Pratik Bilgiler

Aşağıdaki ifadelerdeki sınava girmeden birkaç saat önce mutlaka ezberleyin. Tamamı çıkmış sorulardan derlenmiştir. Sınav esnasında çok faydasını göreceksiniz.(Altı çizili kelimeler olumsuzdur!! Çok dikkat ediniz.)

1) Hücrelerin büyümesi ve çoğalması sonucu oluşan vücut ölçülerindeki artışa Büyüme denir
2) "Toplumun sürekliliği için uyumun olmasını gerektirmesi" çatışma kuramının argümanlarından sayılmaz.
3) Vücudun sağından soluna doğru geçen eksen Mediolateral Eksen
4) Uğraştığı spor dalında katıldığı yarışmalardan veya müsabakalardan maddi kazanç elde eden sporcuya Profesyonel sporcu denir
5) Yoga, meditasyon ve nefes düzenleme çalışmalarını din ile ilişkilendiren uygarlık Hindistanlılar
6) "Kazanmak için yarışma" Fair-Play tanımlarından değildir.
7) Enerji elde edilişi sırasında anaerobik ortamda yan ürün olarak laktik asitin oluşmadığı enerji yolu Alaktik Anaerobik Sistem
8) "Cinsiyet" toplumsallaşma ajanlarından biri değil.
9) Kas boyunun sabit kaldığı ve eklem açıklığında değişiklik olmadığı kasılma türüne İzometrik Kasılma denir
10) "Sanat" Orhun?a göre Spor Felsefesinin temel alanlarından değildir.
11) "Öğrenci" çok kültürlülük kavramında değerlendirilecek kimliklerden biri değildir.
12) "Tutma" Lokomotor Becerilerden sayılmaz.
13) Vücudu ön ve arka olmak üzere iki eşit parçaya bölen düzlem Frontal düzlem
14) Bireyin bulunduğu zemin üzerinde dengesini yerçekimine karşı koruma yeteneğine Non lokomotor beceri denir
15) Spor içinde karşılaşılan etik durumlar ile ilgili doğru ve adil karar verme sürecine Etik muhakeme denir
16) Enerji elde edilişi sırasında oksijenin kullanıldığı enerji yolu Aerobik enerji yolu
17) Kas kasılmasının aktin filamentlerin miyozin filamentleri üzerinde kayması ile gerçekleşmesine Kayan Filamentler Teorisi denir
18) Yapısal özelliği bakımından en az myoglobin oranına sahip kas tipi Tip II (FTb)
19) İlk spor örgütü olan Türkiye İdman Cemiyetleri İttifakı 1922 yılında kurulmuştur
20) İlk Modern Olimpiyat Oyunları 1896 Atina yılında ve nerede yapılmıştır
21) "Fiziksel yeteneklere dayanmaması" Loy?un spor kavramına yaklaşımlarından değildir.
22) Türk Spor Kurumu (TSK) 1936 yılında faaliyete geçmiştir
23) Yapısal özelliği bakımından en yüksek kapiller yoğunluk oranına sahip kas tipi Tip I ST
24) Amaca yönelik bir hareket esnasında iskelet ve merkezi sinir sisteminin dengeli ve uyum içerisinde çalışmasına Koordinasyon denir
25) Özellikle yüzmeyi babaların çocuklarına öğretmek zorunda olduğu uygarlık Yahudiler
26) "Kazanmak için ne yapmalıyım?" etik bir ikilem ile karşı karşıya olup olmadığımızı gösterecek sorulardan değildir.
27) "Kültür toplumdan topluma değişmemesi" kültürün özelliklerinden biri değil.
28) Sporun oyundan farkını tanımlayan ifade Spor daha çok fiziksel etkinliklerin gerçekleştirildiği, kuralların olduğu bir ortamdır.
29) Lif demetlerinin (fasiculus) üzerini saran bağ dokuya Perimizyum denir
30) Vücudun önünden arkasına doğru geçen eksen Anteroposterior Eksen
31) İnsan organizmasında hareketin oluşmasında aktif olarak görev alan kas İskelet Kası
32) Vücudun bir bölümü veya tamamının kütlesi ya da ilgili spor dalında kullanılan aracın kütlesinden kaynaklanan bir dirence karşı koyan, direnci yenen etkiye Kuvvet denir
33) "Turizm Felsefesi" spor felsefesinin çalışma alanlarından biri değildir.
34) "Edebiyat" kurumsallaşmış sporun doğrudan ilişkili olduğu alanlardan değildir.
35) "Toplumsal cinsiyete çok fazla vurgu yapmaktadır." çatışma kuramına yönelik eleştirilerden sayılmaz.
36) "Profesyonel kadın sporcuların motivasyon düzeyleri nasıldır?" sporun sosyokültürel analizini yapmak isteyen araştırmacıların cevap aradığı sorulardan değildir.
37) "Toplumsal öğrenme kuramı" spor sosyolojisi alanında sıklıkla kullanılan kuramlardan sayılmaz.
38) İçerdiği enerji maddeleri bakımından orta düzeyde triglyserid oranına sahip kas tipi Tip II (FTa )
39) Kuvvetlerin etkisi altındaki cisimlerin denge durumunu veya hareketini inceleyen Mekanik
40) Zinn (1993) etik bir ikilem ile karşı karşıya olup olmadıglmızı fark etmemiz için bazı sorular sormamız gerektiğini önermektedir.Buna göre sorulması gereken ilksoru aşağidakilerden hangisidir
41) Çocuk ve yetişmekte olan gençlerin bilişsel, sosyal ve fiziksel gereksinmelerini karşılamak için hazırlanmış bireysel ve grup içerisindeki hareket yaşantılarını kapsayan etkinliğe Beden Eğitimi denir
42) Yunanca ?ethos?dan gelen etik kelimesinin anlamı Bir kişinin karakterinin özüdür.
43) Sakin bir yaşama önem vermiş ve insanlardaki hareketsiz bir yaşamın birçok hastalığa neden olduğuna inanan uygarlık Çinliler
44) "Farklı kültürlerde sporun kimlik oluşumuna etkisi" feminist kuramcıların spor analizlerinde ele aldıkları konulardan biri değildir.
45) "Rehabilitasyon" motor amaç faktörlerinden sayılmaz.
46) Pierre de Coubertain'e göre Olimpizmin er yalın tanımı Çaba ve bedensel uyum sayesinde yaratılmış bir düşünce biçimidir.
47) Minimum enerji ve zaman harcayarak istener maksimum hedeflere ulaşabilmek için biı süreç içinde sıralanan ve kazandırılmas öngörülen istemli davranışa Sporda Beceri denir
48) Glikolizi en iyi şekilde açıklayan ifade Glikozun pirüvik aside dönüşüm sürecidir.
49) Objelerin hareketlerini kat edilen yol, geçen süre, ivme ve hızlanma açısından inceleyen Kinematik
50) "Kendini Belirleme Kuramı" sporun sosyokültürel analizinin yapılmasında faydalanılan kuramlardan değildir.
Kaynak: www.onlinefotokopi.com
#-

Ünite 1 : Spor Bilimleri İle İlgili Kavramlar ve Sporun Tarihsel Gelişimi

Kaynak: www.onlinefotokopi.com

Kaç Defa Soruldu?

Hücrelerin büyümesi ve çoğalması sonucu oluşan vücut ölçülerindeki artışa ne ad verilir? 3  defa soruldu

Uğraştığı spor dalında katıldığı yarışmalardan veya müsabakalardan maddi kazanç elde eden sporcuya ne ad verilir? 3  defa soruldu

Aşağıdakilerden hangisi Lokomotor Becerilerden biri değildir? 2  defa soruldu

Bireyin bulunduğu zemin üzerinde dengesini yerçekimine karşı koruma yeteneğine ne ad verilir? 2  defa soruldu

İlk Modern Olimpiyat Oyunları kaç yılında ve nerede yapılmıştır? 2  defa soruldu

İlk spor örgütü olan Türkiye İdman Cemiyetleri İttifakı kaç yılında kurulmuştur? 2  defa soruldu

Yoga, meditasyon ve nefes düzenleme çalışmalarını din ile ilişkilendiren uygarlık aşağıdakilerden hangisidir? 2  defa soruldu

Sık sorulan soruların hangi yıllara ait olduğunu görmek için özetin sonundaki çıkmış soruları inceleyiniz.

Kısa Özet

Beden eğitimi bireyin fiziksel, bilişsel, sosyal ve duygusal yönden gelişmesini sağlayan etkinliklerdir. İnsanın büyümesi ve gelişmesiyle bedensel gelişimler arasındaki ilişkiyi de açıklar. Özellikle dokuların, organların ve kemiklerin sağlıklı büyümesi için önemli bir fizyolojik olgudur. Beden eğitimi sadece bireylerin bir bütün olarak gelişmesine değil, aynı zamanda bireylerin oluşturduğu ve içinde yaşadıkları toplumun gelişmesine de katkı sağlamaktadır. Beden eğitimi bireyin kendine güvenini ve içsel kişilik becerilerini geliştirecek, vücut yapısını ve genel işlevlerini kavrayacak, hareketsel olan ve olmayan ve ustalık içeren tüm becerilerini geliştirecektir. Beden eğitiminin amaçlarından biri çocukların aktif bir yaşam tarzı geliştirmeye doğru eğitmektir. Spor eğitmenleri ve beden eğitimi öğretmenleri sadece çocukları okul yılları boyunca değil, okul yaşantılarından sonra da aktif bir yaşam tarzı için önemli olan alışkanlıkları, becerileri ve bilgiyi geliştirmelerini sağlamaya çalışmalıdır. Çocukların doğasında hareket etme isteği vardır. Eğitimciler çocukları aktif bir yaşama doğru sürükleyecek etkinlikler düzenlemelidirler. Bizim amacımız çocukların okul öncesinden başlayarak ilköğretim yılları boyunca aktif yaşam stili benimsemelerine yardımcı olmaktır. Bu sayede çocuk hem beslenme alışkanlıklarını geliştirecek, hem de diğer sağlık faktörlerini uygulamaya başlayacaktır ki, buda çocuğun pozitif ve sağlıklı bir şekilde yaşama doğru ilerlemesini sağlayacaktır.

Çocuklar hareket etmekten zevk alırlar ve hareket sayesinde dünyayı tanımaya çalışırlar. Kendilerini ve başkalarını tanımayı öğrenirler. Hareket eğitimi paylaşmayı, duygularını ifade etmeyi, kişisel amaçlar belirlemeyi ve özgürce hareket etmeyi öğrenmesi için fırsatlar yaratır. Çocuk bu sayede serbestçe hareket edecek aynı zamanda kendi alanlarını etkili kullanabilen bireyler olacaktır. Temel hareket becerileri insanın yaşamı boyunca ve işlerinde kullanabilecekleri niteliktedir. Temel hareket becerileri ile çocuklar yaşadıkları çevreyle daha etkili bir ilişki kurabilirler. Bu beceriler ile çocuklar kendi vücutlarını tanıyarak hareketleri daha verimli yapabileceklerdir. Örneğin, tırmanma (Lokomotor hareket becerisi) ve sallanma (non Lokomotor hareket becerisi)hareket becerisini gerçekleştirirken vücudun belli kısımlarını kullanmayı öğreneceklerdir. Bu bilinçler geliştikçe çocuklar vücut kısımlarının kapasitesini ve sınırlarını bileceklerdir. Çocukların yaşadıkları çevredeki deneyimleri de bu bilinçlerin gelişmesine yardımcı olacaktır. Daha etkili bir biçimde nasıl hareket edeceklerini ve bu hareketlere uygun tepkileri nasıl vereceklerini bu bilinçler sayesinde daha iyi anlayacaklardır. Çocukların bu bilinçleri geliştikçe çocuklar hareketleri yapma konusunda daha istekli ve başarılı olacaktır.

Spor bireylerin hareket etme ihtiyacını karşılamak, bireylerin sosyalleşmesini sağlamak, statü elde etmek ve eğlenmek için tercih edilirken aynı zamanda da bir meslek olarak tercih edilmektedir. Sporu okul sporu, rekreasyon ve verim sporu olarak farklı şekillerde ele almak mümkündür. Spor bireysel veya takım halinde yapılan, yarışma amacı taşıyan ve belirli kurallara sahip bir uğraştır. Beden eğitiminde rekor kırma ve şampiyon olma amacı yoktur. Sporda ise rekor kırma ve şampiyon olma amacı taşımaktadır. Spor bilimlerinde kullanılan temel kavramların hangi anlama geldiğinin bilinmesi önemlidir. Çünkü spor bilimlerini başarılı bir şekilde öğrenebilmemiz ve öğretebilmemiz bu kavramlar ile başlamaktadır. Spor bilimlerinde kullanılan bu kavramların hangi anlamları içerdiği ve diğer kavramlarla olan ilişkileri iyi anlaşılmazsa spor konusunda fikir üretmek mümkün olmayacaktır. İlk insan hayvanlarla ve kendi cinsinden olanlarla yakından mücadele etmek zorunda kalınca ilk olarak kendi fiziksel gücünü kullanmayı öğrenmiştir. Bunun sonucunda da güreş sporu ortaya çıkmıştır. Daha sonra ellerini yumruk yaparak ve kollarının itme gücü ile boks sporunu gerçekleştirmiştir. Araç yapma becerisine sahip olan insanoğlu kendisine avantaj sağlayacak bir ortam yaratmak ve düşmanlarını uzakta karşılamak için mızrak ve ok yapmıştır. Bu da günümüzde okçuluk ve atıcılık sporlarının ortaya çıkmasını sağlamıştır. Suda kendi kas gücünü kullanarak yüzmeyi öğrenmiştir. İlk insanın yaşamında dansın da önemli bir yeri vardır. 1400-1500 yılları arasında Fransız düşünür J.J. Russo ile beden eğitimi Avrupa?da okul programlarında yer almıştır. 19. yüzyılın başlangıcında İsveç?te Pehr Henrik Ling bilimsel ve fizyolojik esaslara dayanan yeni bir sistemi (İsveç Cimnastiği) ortaya çıkarmıştır. 1811 yılında Friedrich Luding Jahn, Alman cimnastiğinin en önemli isimlerinden biri olarak ortaya çıkmıştır. 18581914 yıllarında beden eğitimi ve spor ilk defa Emrullah Efendi ile birlikte öğretmen okullarında, sultanilerde ve liselerde uygulanmaya başlanmıştır. 1920 yılına gelindiğinde atletizm ve oyun eğitim sistemi içerisinde değerlendirilmeye başlanmıştır. 1930 ve 1940?lı yıllarda Dewey?in etkisi eğitim felsefesinde önemli değişiklikler yaratmıştır. Oyunlara daha fazla yer verilmiştir. Çinliler hastalıklardan kurtulmak için de nefes çalışmaları yapmışlardır. Bu nefes çalışmaları ile birlikte bükülme, duruş ve uzanma hareketlerinden oluşan tıbbi cimnastikle uğraşmışlardır. Hindistan?da yoga, meditasyon ve nefes düzenleme çalışmalarını din ile ilişkilendirip beden ve zihni disipline etmek için yapmışlardır. İki tekerlekli ve sürücüsü ayakta bulunan yarış arabası Sümerler tarafından kullanılmıştır. AsurBabilliler, boks, güreş ve yüzme sporu ile daha çok ilgilenmişlerdir. Etiler, savaşçı bir uygarlık olduğu için, Etiler?de de savaş arabaları görülmektedir. Bu arabaları hem savaşta hem de yarış arabası olarak kullandıkları bilinmektedir. Mısırlılar da vücut kültürü cimnastik hareketleri, oyunlar, boks, güreş, sopa eskrimi, su sporları ve dans ile ilgili etkinlikleri kullanmışlardır. Yahudiler de ise özellikle yüzme babaların çocuklarına öğretmek zorunda olduğu önemli işlerden birisiydi. Yunanlılar da jimnastik çalışmalarına büyük önem vermişlerdir. Ispartalılarda disk, cirit atma, eskrim, boks, güreş ve top oyunları ile de gençlerin her yönü ile yetiştirilmeleri sağlanmıştır. Eskrim, binicilik, mızrak atma, yüzme, boks, güreş ve askeri teçhizatla yürüyüşler Romalılarda askerliğe ve savaşa hazırlayıcı faaliyetlerdir.

Orta Asya?da yaşayan Türkler beden kültürüne ve spora büyük önem vermişlerdir. Eski Türklerdeki beden eğitimi ile ilgili faaliyetleri Ergenekon, Manas ve Oğuz Kağan destanlarında görmekteyiz. Kaçma ve kovalama nitelikli GökBörü, Kız-Börü ve Beyge oyunlarını oynadıkları bilinmektedir. Türkler sporu düğün törenleri ve geleneklerinin içine de katmışlardır. Osmanlı Devleti ve diğer Türk devletlerinde güreş, avcılık, atıcılık, okçuluk, binicilik, kılıç, yaya koşuları, atlama, ağırlık kaldırma ve basit labut atma, gürz ve topuz kullanma, cirit, çöğen/polo, gökbörü, tepük, tomak, matrak gibi sporlar büyük aşamalar göstermiştir. Sporu savaşa hazırlık, fizik gücü geliştirme ve geleneklerini sürdürme amacıyla yaşatmışlar ve korumuşlardır. Osmanlı döneminde güreş, avcılık, atıcılık, okçuluk, binicilik, kılıç, ağırlık kaldırma, gürz ve topuz kullanma, cirit, tepük gibi sporlar ön planda yer almıştır. Osmanlı devletinde spor örgütlenmesi incelendiğinde en önemli yeri spor tekkelerinin aldığı görülmektedir. 1839 da ilk defa Tanzimat fermanı ile birlikte askeri ve sivil okullara cimnastik dersi konulmuştur. Osmanlı döneminde kulüpleşmeye geçişin 19.yüzyılın ikinci yarısında gerçekleştiği görülmektedir. Futbol Osmanlı döneminde oynanmaya ve örgütlenmeye başlamıştır. Osmanlı devletinde sporda federatif yapının oluşturulmasına yönelik faaliyetler incelendiğinde bu anlamda ilk örgütün 1903 yılında kurulan İstanbul Futbol Birliği olduğu görülmektedir. 1922 yılında Türkiye İdman Cemiyetleri İttifakı (TİCİ) adı altında kamu yararına çalışan ilk spor örgütü kurulmuş ve sporun sevk ve idaresi bu örgüte bırakılmıştır. İlk başkanlığını Ali Sami Yen yapmıştır. 1926-1929 yılları arasında Türk kadını atletizm, kürek sporu, tenis, voleybol ve yüzme sporunu yapmaya başlamıştır. 1935 yılında Türk Spor Kurumu faaliyete geçmiştir. 1936 yılında Berlin Olimpiyat Oyunlarında güreş dalında Yaşar Erkan ilk altın madalyamızı ülkemize kazandırmıştır. 1938 yılında 3530 sayılı Beden Terbiyesi kanunu ile devlet ilk spor örgütünü kurmuştur. 1959 yılında da profesyonel futbol ligi kurulmuştur. Antik (Klasik) Olimpiyatların Yunanistan?ının Olympia yöresinde başladığı tahmin edilmektedir. Tanrısal ve yöresel bir kahraman adına yapıldığı tahmin edilen bu büyük şölenin dine dayalı bir başlangıcı olduğu da bilinmektedir. Modern Olimpiyat Oyunları 1896 yılında Yunanistan?ının başkenti Atina?da yapılmaya başlamıştır. Modern Olimpiyat Oyunlarının kurucusu Baron Pierre De Coubertin?dir. Her dört yılda bir yapılan Modern Olimpiyat Oyunları barışsever bir dünya kurmayı ve toplumları bir araya getirerek olimpik anlayışın yerleşmesini amaçlamaktadır.

Püf Noktalar

Kısa Kısa

Doğru - Yanlış Testleri

Aşağıdaki ifadeleri doğru-yanlış şeklinde doldurun. Hatalı bildiğiniz konu başlıklarını tekrar gözden geçirin.

(   ) "Doğada yapılması" Loy?un spor kavramına yaklaşımlarından biridir.
(   ) "Tutma" Lokomotor Becerilerden biridir.
D Y

Boşluk Doldurma

Aşağıdaki ifadelerdeki boşlukları doldurun. Hatalı olduğunuz konu başlıklarını tekrar gözden geçirin.

1) Yoga, meditasyon ve nefes düzenleme çalışmalarını din ile ilişkilendiren uygarlık ...........dır
2) Türk Spor Kurumu (TSK) ...........yılında faaliyete geçmiştir?
3) Hücrelerin büyümesi ve çoğalması sonucu oluşan vücut ölçülerindeki artışa ...........denir
4) Amaca yönelik bir hareket esnasında iskelet ve merkezi sinir sisteminin dengeli ve uyum içerisinde çalışmasına ...........denir
5) Bireyin bulunduğu zemin üzerinde dengesini yerçekimine karşı koruma yeteneğine ...........denir
6) Özellikle yüzmeyi babaların çocuklarına öğretmek zorunda olduğu uygarlık ...........dır
7) Uğraştığı spor dalında katıldığı yarışmalardan veya müsabakalardan maddi kazanç elde eden sporcuya ...........denir
8) Vücudun bir bölümü veya tamamının kütlesi ya da ilgili spor dalında kullanılan aracın kütlesinden kaynaklanan bir dirence karşı koyan, direnci yenen etkiye ...........denir
9) İlk spor örgütü olan Türkiye İdman Cemiyetleri İttifakı ...........yılında kurulmuştur?
10) Bireyin bulunduğu zemin üzerinde dengesini yerçekimine karşı koruma yeteneğine ...........denir
11) İlk Modern Olimpiyat Oyunları ...........yılında yapılmıştır?
12) Çocuk ve yetişmekte olan gençlerin bilişsel, sosyal ve fiziksel gereksinmelerini karşılamak için hazırlanmış bireysel ve grup içerisindeki hareket yaşantılarını kapsayan etkinliğe ...........denir
13) Kişisel ya da toplu biçimde yapılan, genellikle yarışmaya dayanan, kimi kurallara göre uygulanan beden hareketlerinin tümüne ...........denir
14) İlk Modern Olimpiyat Oyunları ...........yılında ve nerede yapılmıştır?
15) Sakin bir yaşama önem vermiş ve insanlardaki hareketsiz bir yaşamın birçok hastalığa neden olduğuna inanan uygarlık ...........dır
16) Minimum enerji ve zaman harcayarak istener maksimum hedeflere ulaşabilmek için biı süreç içinde sıralanan ve kazandırılmas öngörülen istemli davranışa ...........denir
17) Bir kişiye ya da belirli bir noktaya göre yer değiştirmeye ...........denir
1) Hindistanlılar  2) 1936  3) Büyüme 4) Koordinasyon  5) Non lokomotor beceri  6) Yahudiler  7) Profesyonel sporcu  8) Kuvvet  9) 1922 10) Non lokomotor Beceri 11) 1896  12) Beden Eğitimi  13) Spor  14) 1896 Atina 15) Çinliler  16) Sporda Beceri 17) Hareket 

Kaynak: www.onlinefotokopi.com

#-

Ünite İle İlgili Çıkmış Sorular

1. Yoga, meditasyon ve nefes düzenleme çalışmalarını din ile ilişkilendiren uygarlık aşağıdakilerden hangisidir?

  A) Etiler

  B) Mısırlılar

  C) Asur-Babilliler

  D) Hindistanlılar

  E) Romalılar

2013 Dönem Sonu Doğru Cevap: D2. Aşağıdakilerden hangisi Loy?un spor kavramına yaklaşımlarından biri değildir?

  A) Doğada yapılması

  B) İçinde yarışma unsurlarının bulunması

  C) Fiziksel yeteneklere dayanmaması

  D) Değişken bir sonuca sahip olması

  E) Şans, strateji ve yetenek unsurlarını içermesi

2013 Dönem Sonu Doğru Cevap: C3. Türk Spor Kurumu (TSK) kaç yılında faaliyete geçmiştir?

  A) 1926

  B) 1930

  C) 1936

  D) 1946

  E) 1956

2014 Dönem Sonu Doğru Cevap: C4. Tutuş, tırmanma ve ayakta durma çocuğun hangi becerisi ile ortaya çıkan davranıştır?

  A) Kondisyon

  B) Esneklik

  C) Olgunlaşma

  D) Sürat

  E) Dayanıklılık

2014 Dönem Sonu Doğru Cevap: C5. Aşağıdakilerden hangisi Lokomotor Becerilerden biri değildir?

  A) Tutma

  B) Uçma

  C) Sekme

  D) Tırmanma

  E) Kayma

2015 Dönem Sonu Doğru Cevap: A6. Hücrelerin büyümesi ve çoğalması sonucu oluşan vücut ölçülerindeki artışa ne ad verilir?

  A) Büyüme

  B) Sporda Beceri

  C) Motor Performans

  D) Olgunlaşma

  E) Gelişim

2015 Dönem Sonu Doğru Cevap: A7. Aşağıdakilerden hangisi Lokomotor Becerilerden biri değildir?

  A) Uçma

  B) Sekme

  C) Tutma

  D) Tırmanma

  E) Kayma

2013 Ara Sınav Doğru Cevap: C8. Amaca yönelik bir hareket esnasında iskelet ve merkezi sinir sisteminin dengeli ve uyum içerisinde çalışmasına ne ad verilir?

  A) Sporda Beceri

  B) Motor Performans

  C) Sporda Yetenek

  D) Kuvvet

  E) Koordinasyon

2013 Ara Sınav Doğru Cevap: E9. Bireyin bulunduğu zemin üzerinde dengesini yerçekimine karşı koruma yeteneğine ne ad verilir?

  A) Dinamik Denge

  B) Manipülatif Beceri

  C) Non lokomotor beceri

  D) Hareket Bilinci

  E) Ritmik Bilinç

2013 Ara Sınav Doğru Cevap: C10. Özellikle yüzmeyi babaların çocuklarına öğretmek zorunda olduğu uygarlık aşağıdakilerden hangisidir?

  A) Eski Türkler

  B) Çinliler

  C) Etiler

  D) Romalılar

  E) Yahudiler

2013 Ara Sınav Doğru Cevap: E11. Aşağıdakilerden hangisi Statik Dengeye bir örnektir?

  A) Denge tahtası üzerinde yürüme

  B) Takla

  C) Yuvarlanma

  D) Tek ayak üzerinde durma

  E) Denge tahtası üzerinde sıçrama

2013 Ara Sınav Doğru Cevap: D12. İlk insan yürüme, koşma, atlama ve tırmanma hareketlerini hangi amaç için yapmıştır?

  A) Uzun ömürlü olabilmek

  B) Beslenme ve tehlikelerden korunmak

  C) Sağlıklı yaşam

  D) Fiziksel uygunluk

  E) Eğlenme

2014 Ara Sınav Doğru Cevap: B13. Hücrelerin büyümesi ve çoğalması sonucu oluşan vücut ölçülerindeki artışa ne ad verilir?

  A) Sporda Beceri

  B) Motor Performans

  C) Olgunlaşma

  D) Gelişim

  E) Büyüme

2014 Ara Sınav Doğru Cevap: E14. Uğraştığı spor dalında katıldığı yarışmalardan veya müsabakalardan maddi kazanç elde eden sporcuya ne ad verilir?

  A) Amatör sporcu

  B) Takım sporcusu

  C) Yaşam boyu sporcu

  D) Profesyonel sporcu

  E) Bireysel sporcu

2014 Ara Sınav Doğru Cevap: D15. Vücudun bir bölümü veya tamamının kütlesi ya da ilgili spor dalında kullanılan aracın kütlesinden kaynaklanan bir dirence karşı koyan, direnci yenen etkiye ne ad verilir?

  A) Dayanıklılık

  B) Sürat

  C) Koordinasyon

  D) Kondisyon

  E) Kuvvet

2014 Ara Sınav Doğru Cevap: EDers Analizi

Son 5 yılda çıkmış soruların ünitelere göre analizi

Ara Sınav Üniteleri

1.Ünite Spor Bilimleri İle İlgili Kavramlar ve Sporun Tarihsel Gelişimi 32 soru

2.Ünite Spor Felsefesi ve Etiği 31 soru

3.Ünite Sporda Sosyo-kültürel Boyutlar 32 soru

4.Ünite Spor Fizyolojisi ve Mekaniği 30 soru

Dönem Sonu Sınavı Üniteleri

5.Ünite Antrenman ve Hareket 22 soru

6.Ünite Spor Psikolojisi 14 soru

7.Ünite Sporcu Beslenmesi 18 soru

8.Ünite Spor Pedagojisi 19 soru

Tebrikler. 1. Üniteyi tamamladınız..

Buradaki bilgilerin tümü onlinefotokopi.com TEKKAYNAK ders çalışma kitapçıklarından alıntıdır.

Bu üniteye ait diğer çıkmış sorular ile diğer ünitelerine ait kaynakları ve deneme sınavlarını, Sınav öncesi pratik bilgileri , Doğru Yanlış ve Boşluk Doldurma Testlerini, Çözümlü Sorularıwww.onlinefotokopi.com sitesinden temin edebilirsiniz. onlinefotokopi olarak tüm sınavlarınızda başarılar dileriz.

önceki ders <<-- SPOR VE MEDYA İLİŞKİSİ  sonraki ders -->> SPOR FİNANSMANI