aöf ders kitapları - tek kaynak çıkmış sorular, özetler, deneme sınavları
aöf ders kitapları - tek kaynak çıkmış sorular, özetler, deneme sınavları

SPOR TESİSİ İŞLETMECİLİĞİ VE SAHA MALZEME BİLGİSİ ÇALIŞMA KİTAPÇIĞI (SYT203U)

www.onlinefotokopi.com


#-

Ara (Vize) Sınav Öncesi Son Hazırlık - Pratik Bilgiler

Aşağıdaki ifadelerdeki sınava girmeden birkaç saat önce mutlaka ezberleyin. Tamamı çıkmış sorulardan derlenmiştir. Sınav esnasında çok faydasını göreceksiniz.(Altı çizili kelimeler olumsuzdur!! Çok dikkat ediniz.)

1) Müşteri listesinin hazırlandığı ve müşterilere ilişkin bilgilerin elde edildiği kişisel satış süreci aşaması Satış öncesi hazırlık
2) Bir spor tesisinde yöneticinin, sorunların çözümünde ve iş olanaklarının değerlendirilmesinde mantıksal, bilimsel yaklaşım ve teknikler kullanabilme becerisine Analitik beceri denir
3) Belirli bir alanda yapılması düşünülen sportif yatırımın uygulanabilirliği ve olabilirliği ile ilgili yapılan ön araştırmalara Fizibilite çalışmaları denir
4) Bir futbol maçında oynayan ünlü bir futbolcu ve maçı izlemeye gelen taraftarların değerlendirildiği genişletilmiş pazarlama karma elemanı İnsan
5) "Güdüleyici" Maslow?un Teorisinde ileri sürdüğü ihtiyaçlardan değildir.
6) "Karmaşık organizasyon yapısının kurulması" işletmelerde kullanılan koordinasyon tekniklerinden biri değildir.
7) İş kurmadan önce neyin, ne zaman, nasıl ve kim tarafından yapılacağının belirlenmesi için hazırlanan plan İş planı
8) "Spor hizmeti niteliğindeki spor ürünleri daha sonra kullanılmak ya da satılmak amacıyla depolanır." Spor tesislerinde üretilen spor hizmetlerinin sahip olduğu özelliklerden değildir.
9) Satış gücü yönetiminin ilk aşaması Tedarik ve seçim
10) Etkinlik planlama sürecinin ilk adımı Amaçların oluşturulması
11) Kayıtları tutulmuş en eski tarihli olimpiyat oyunu M.Ö. 776 - Olympia yılında ve nerede yapılmıştır
12) "Somutluk" spor hizmetlerinin özelliklerinden değildir.
13) Spor tesis işletmelerinin faaliyette bulunduğu yere Kuruluş yeri denir
14) İş planı içerisinde öncelikle işletmenin isminin belirtilmesi gereken bölüm işletmenin tanımı
15) "Kamusal araştırma" spor tesis işletmesinin kuruluş aşamasında yer alan fizibilite çalışmalarından biri değil.
16) "Gelişme ve ilerleme" spor tesis işletmeleri içinde yer alan fonksiyonlardan sayılmaz.
17) Gelişmiş biletleme sisteminin temel fiyatlandırma kriteri Talep
18) Birbirinden farklı etkinliklerin ve organizasyonların düzenlenmesine olanak sağlayacak şekilde tesislerinin planlanması özelliğine Esneklik denir
19) "Motivasyon unsurlarının belirlenmesi" organizasyon fonksiyonunun aşamalarından biri değil.
20) "Durumsal" iş gerekleri çalışmasında, çalışanların iş açısından tespit edildiği dört özellikten biri değil.
21) Türkiye?de spor tesislerinin kurulması ve işletilmesi ile ilgili usul ve esasların düzenlendiği yönetmelik Özel Beden Eğitimi ve Spor Tes is leri Yönetmeliği
22) Kişilerin ihtiyaçlarını karşılamak amacıyla üretim faktörlerini uyumlu bir biçimde bir araya getirerek, ekonomik mal ve hizmet üretmek ya da pazarlamak için faaliyette bulunan kuruluşlara İşletme denir
23) "Lisans" genişletilmiş pazarlama karması elemanlarından sayılmaz.
24) Bir hentbol müsabakasına katılan her bir seyircinin farklı değerlendirmelerde bulunması durumunu ortaya koyan spor pazarlaması özelliği Subjektiflik
25) "İş başarma" Herzberg?in Çift Faktör Kuramı?nda ileri sürdüğü koruyucu faktörlerden değildir.
26) "İş başında bir yöneticinin varlığı, öğrenme sürecini yavaşlatır." iş başında gerçekleştirilen eğitimin üstünlüklerinden değildir.
27) "Uzun süreli planların uygulanmasında bir araç olarak değerlendirilmesi" kısa süreli planların özelliklerinden biri değildir.
28) "Temas kurma" satış gücü yönetiminin aşamalarından biri değildir.
29) "Gezi-Gözlem" İşbaşında uygulanan eğitim yöntemlerinden biri değildir.
30) "Kitlesel iletişime dayandığı için daha çok kişiye ulaşma olanağı sağlar" sporda kişisel satışın avantajlarından biri değildir.
31) "Vizyon" spor işletmelerindeki dört ana risk kaynağından değildir.
32) Otellerden hatıra olarak alınan şampuanların veya saklanan sinema biletlerinin değerlendirildiği genişletilmiş pazarlama karma elemanı Fiziksel kanıt
Kaynak: www.onlinefotokopi.com
#-

Ünite 1 : Spor Tesis İşletmesi Kavramı

Kaynak: www.onlinefotokopi.com

Kaç Defa Soruldu?

Bir spor tesisinde yöneticinin, sorunların çözümünde ve iş olanaklarının değerlendirilmesinde mantıksal, bilimsel yaklaşım ve teknikler kullanabilme becerisine ne ad verilir? 3  defa soruldu

Aşağıdakilerden hangisi Spor tesislerinde üretilen spor hizmetlerinin sahip olduğu özelliklerden biri değildir? 2  defa soruldu

Günümüzde kulüp koltukları ve locaları olarak ifade ettiğimiz oturma sınıfları, tarihte ilk olarak aşağıdaki tesislerden hangisinde kullanılmıştır? 2  defa soruldu

Sık sorulan soruların hangi yıllara ait olduğunu görmek için özetin sonundaki çıkmış soruları inceleyiniz.

Kısa Özet

Spor tesisi; kamu ve özel işletmeler tarafından kurulan, içerisinde spor etkinliklerinin uygulanmasına olanak tanıyan, aktif ve pasif katılım fırsatı sunan spor alanlarıdır. Spor işletmesi ise, üretim faktörlerini bir araya getirerek spor mal ve hizmetlerini üretmek amacıyla kurulan birimlerdir. Bu tanımların ışığı altında spor tesis işletmesi, üretim faktörlerini planlı bir biçimde organize ederek spor etkinliklerine katılım fırsatı sunan spor hizmet işletmeleridir. Spor tesisleri çeşitli biçimlerde sınıflandırılabilir. Bu sınıflandırma biçimlerinden biri kullanım amacına bağlı olarak bir gruplandırma yapmaktır. Bu sınıflamaya göre spor tesisleri tek amaçlı, tek alana yönelik, tek amaçlı, çok amaçlı ve geleneksel olmayan spor tesisi olarak ele alınır. Bir başka sınıflandırma biçimi mekâna ve spora hazırlık sağlama amacına göre spor tesislerini değerlendirmektir. Mekâna göre bir sınıflandırma yapılırken temel ölçüt spor tesisinin kapalı ya da açık alanda hizmet vermesidir. Buna göre spor tesisleri; açık spor tesisi, kapalı spor tesisi ve spor alanı haline getirilmiş doğal ve kentsel alan olarak üç parçaya ayrılır. Spora hazırlık sağlama amacına göre spor tesisleri ise sporcu kamp eğitim merkezleri ve sporcu sağlık merkezleri olarak ikiye ayrılmaktadır. Spor tesisleri geçmişten günümüze birçok medeniyette bir kalite işareti olarak görülmüştür. Eski Yunan, Roma, Mısır ve Çin Medeniyetlerinde spor tesislerine yönelik önemli bir ilgi söz konusudur. Ancak Ortaçağla beraber spor tesis işletmelerine yeterince ilgi gösterilmiştir. Spor tesisleri için modern dönem 20. yüzyılın başlarında başlamıştır. 1960?lı yıllar ile beraber teknolojik gelişmelere bağlı olarak spor tesis işletmeleri toplum yaşamının önemli parçalarından biri haline gelmiştir. Spor tesis işletmelerinde işleyişin problemsiz bir şekilde sürdürülebilmesinde önemli konulardan biri spor tesis yöneticisidir. Spor tesis yöneticisi, tesis amaçları doğrultusunda mevcut kaynakları rasyonel bir şekilde kullanarak başkaları vasıtasıyla iş yapan kişidir. İyi bir spor tesis yöneticisi altı temel beceriye sahip olmalıdır. Bunlar; teknik, iletişim, insan ilişkileri, analitik, karar verme ve kavramsal becerilerdir. Spor tesis işletmeleri tiplerine göre pek çok amaca sahiptir. Bu amaçlar, kâr elde etmek, sosyal fayda sağlamak, sporu yaygınlaştırmak, spor dallarını tanıtmak, verimli olmak, tüketici memnuniyeti sağlamak ve bünyesinde bulunduğu teşebbüsün imajını yükseltmektir.şimdi bu konu ile ilgili çıkmış sorulara göz atalım;
Snowboard parkları aşağıdaki spor tesisi tiplerinin hangisi içerisinde yer alır?

A) Geleneksel spor tesisi

B) Geleneksel olmayan spor tesisi

C) Birincil spor tesisi

D) İkincil spor tesisi

E) Bireysel alana yönelik çoklu spor tesisi

2014 Ara Sınav Doğru Cevap: BEskişehir ilinde yaşayan bireylere sağlıklı yaşam bilinci ve spor yapma alışkanlığı kazandırmak isteyen bir kamu spor tesisinin amacı aşağıdakilerden hangisidir?

A) Kâr elde etmek

B) İstihdam sağlamak

C) Performans değerlendirmek

D) Sosyal fayda sağlamak

E) Gözetim sağlamak

2015 Ara Sınav Doğru Cevap: DÖzel Beden Eğitimi ve Spor Tesisleri Yönetmeliği'ne göre Türkiye?de bir spor tesisi içerisinde bulunması gereken dinlenme salonu en az kaç m2 olmalıdır?

A) 10

B) 12

C) 14

D) 15

E) 16

2016 Ara Sınav Doğru Cevap: DPüf Noktalar

Kısa Kısa

Doğru - Yanlış Testleri

Aşağıdaki ifadeleri doğru-yanlış şeklinde doldurun. Hatalı bildiğiniz konu başlıklarını tekrar gözden geçirin.

(   ) (Özel Beden Eğitimi ve Spor Tesisleri Yönetmeliğinin 9. maddesine göre spor tesislerinin sahip olmak zorunda olduğu nitelikler ile ilgili); Tesiste yangın ve tabii afetlere karşı yangın s öndürme ve benzeri aletlerin hazır bulundurulması
(   ) "Somutluk" spor hizmetlerinin özelliklerinden biridir.
(   ) "Spor hizmeti heterojendir." Spor tesislerinde üretilen spor hizmetlerinin sahip olduğu özelliklerden biridir.
(   ) "Spor hizmeti soyuttur." spor tesislerinde üretilen spor hizmetlerinin sahip olduğu özelliklerden biridir.
(   ) (Özel Beden Eğitimi ve Spor Tesisleri Yönetmeliğinin 9. maddesine göre spor tesislerinin sahip olmak zorunda olduğu nitelikler ile ilgili); Kullanım alanı 8m2 ?den az olmamak üzere en az bir soyunma odası bulunması
D Y D D D

Boşluk Doldurma

Aşağıdaki ifadelerdeki boşlukları doldurun. Hatalı olduğunuz konu başlıklarını tekrar gözden geçirin.

1) Kayıtları tutulmuş en eski tarihli olimpiyat oyunu ...........yılında ve nerede yapılmıştır ?
2) Spor hizmeti üretmek için belirlenmiş ve gereğince donatılmış spor alanlarına ...........denir
3) Kişilerin ihtiyaçlarını karşılamak amacıyla üretim faktörlerini uyumlu bir biçimde bir araya getirerek, ekonomik mal ve hizmet üretmek ya da pazarlamak için faaliyette bulunan kuruluşlara ...........denir
4) Bir spor tesisinde yöneticinin, sorunların çözümünde ve iş olanaklarının değerlendirilmesinde mantıksal, bilimsel yaklaşım ve teknikler kullanabilme becerisine ...........denir
1) M.Ö. 776 - Olympia  2) Spor tesisi  3) İşletme  4) Analitik beceri 

Kaynak: www.onlinefotokopi.com

#-

Ünite İle İlgili Çıkmış Sorular

1. Kayıtları tutulmuş en eski tarihli olimpiyat oyunu kaç yılında ve nerede yapılmıştır ?

  A) M.S. 776 - Olympia

  B) M.Ö. 810 - Thessaloniki

  C) M.Ö. 940 - Rome

  D) M.S. 940- Londra

  E) M.Ö. 776 - Olympia

2016 Ara Sınav Doğru Cevap: E2. Aşağıdakilerden hangisi spor hizmetlerinin özelliklerinden biri değildir?

  A) Eş zamanlılık

  B) Depolanamaz olma

  C) Heterojenlik

  D) Soyutluk

  E) Somutluk

2016 Ara Sınav Doğru Cevap: E3. Özel Beden Eğitimi ve Spor Tesisleri Yönetmeliği'ne göre Türkiye?de bir spor tesisi içerisinde bulunması gereken dinlenme salonu en az kaç m2 olmalıdır?

  A) 10

  B) 12

  C) 14

  D) 15

  E) 16

2016 Ara Sınav Doğru Cevap: D4. Aşağıdakilerden hangisi macera sporu ile ilişkili tesis tipine bir örnektir?

  A) Golf sahası

  B) Adrenalin sporları salonu

  C) Tenis kortu

  D) Buz hokeyi arenası

  E) Beyzbol parkı

2016 Ara Sınav Doğru Cevap: B5. Spor hizmeti üretmek için belirlenmiş ve gereğince donatılmış spor alanlarına ne ad verilir?

  A) Spor evi

  B) Spor tesisi

  C) Spora uyarlanmış alan

  D) Spor bölgesi

  E) Beden eğitimi ve spor tesisi

2015 Ara Sınav Doğru Cevap: B6. Kişilerin ihtiyaçlarını karşılamak amacıyla üretim faktörlerini uyumlu bir biçimde bir araya getirerek, ekonomik mal ve hizmet üretmek ya da pazarlamak için faaliyette bulunan kuruluşlara ne ad verilir?

  A) Tesis

  B) İşletme

  C) Kurum

  D) Birlik

  E) Ticaret

2015 Ara Sınav Doğru Cevap: B7. Günümüzde kulüp koltukları ve locaları olarak ifade ettiğimiz oturma sınıfları, tarihte ilk olarak aşağıdaki tesislerden hangisinde kullanılmıştır?

  A) Smyria

  B) Coliseum

  C) Oregenon

  D) Olympia

  E) Spectorium

2015 Ara Sınav Doğru Cevap: B8. Bir spor tesisinde yöneticinin, sorunların çözümünde ve iş olanaklarının değerlendirilmesinde mantıksal, bilimsel yaklaşım ve teknikler kullanabilme becerisine ne ad verilir?

  A) Analitik beceri

  B) Haberleşme becerisi

  C) Kavramsal beceri

  D) İnsan ilişkileri becerisi

  E) Doğrusal beceri

2015 Ara Sınav Doğru Cevap: A9. Bir spor tesisinde yöneticinin, sorunların çözümünde ve iş olanaklarının değerlendirilmesinde mantıksal, bilimsel yaklaşım ve teknikler kullanabilme becerisine ne ad verilir?

  A) Haberleşme becerisi

  B) Kavramsal beceri

  C) Analitik beceri

  D) İnsan ilişkileri becerisi

  E) Doğrusal beceri

2013 Ara Sınav Doğru Cevap: C10. Spor hizmeti üreten, bu amaç için belirlenmiş ve gereğince donatılmış her türlü spor alanına ne ad verilir?

  A) Spor evi

  B) Spora uyarlanmış alan

  C) Spor bölgesi

  D) Spor tesisi

  E) Beden eğitimi ve spor tesisi

2013 Ara Sınav Doğru Cevap: D11. Kapalı kaya tırmanışı merkezleri, paten sahaları ve snowboard parkları gibi tesisler aşağıdaki spor tesisi tiplerinin hangisi içerisinde yer alır?

  A) Geleneksel spor tesisi

  B) Birincil spor tesisi

  C) Geleneksel olmayan spor tesisi

  D) İkincil spor tesisi

  E) Tek alana yönelik çoklu spor tesisi

2013 Ara Sınav Doğru Cevap: C12. Günümüzde kulüp koltukları ve locaları olarak ifade ettiğimiz oturma sınıflarının tarihe ilk olarak aşağıdaki hangi tesiste kullanılmıştır?

  A) Smyria

  B) Oregenon

  C) Olympia

  D) Coliseum

  E) Spectorium

2013 Ara Sınav Doğru Cevap: D13. Özel Beden Eğitimi ve Spor Tesisleri Yönetmeliğinin 9. maddesine göre, spor tesislerinin sahip olmak zorunda olduğu nitelikler ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?

  A) Tesiste çalışma yapıldığı sürece, duşların sıcak suyunun bulunması

  B) Tesiste yangın ve tabii afetlere karşı yangın s öndürme ve benzeri aletlerin hazır bulundurulması

  C) Tesiste spor çalışmasının yapıldığı yerin ısısının 3°C altına düşmemesi

  D) Bayan ve erkek sporcuların birlikte spor yaptığı tesislerde, en az iki duş ve iki tuvaletin soyunma odalarının içinde bulunması

  E) Kullanım alanı 8m2 ?den az olmamak üzere en az bir soyunma odası bulunması

2014 Ara Sınav Doğru Cevap: C14. Özel Beden Eğitimi ve Spor Yönetmeliğine göre spor tesislerinde bir dinlenme salonunun en az kaç metrekare kullanım alanı olması gerekir?

  A) 15 m2

  B) 20 m2

  C) 25 m2

  D) 30 m2

  E) 3 5 m2

2014 Ara Sınav Doğru Cevap: A15. Aşağıdaki tesislerden hangisi çok amaçlı spor tesisidir?

  A) Bowling salonu

  B) Stadyum

  C) Suni patinaj sahası

  D) Golf sahası

  E) Motor sporları pisti

2014 Ara Sınav Doğru Cevap: BDers Analizi

Son 5 yılda çıkmış soruların ünitelere göre analizi

Ara Sınav Üniteleri

1.Ünite Spor Tesis İşletmesi Kavramı 22 soru

2.Ünite Spor Tesis İşletmelerinin Kuruluşu 22 soru

3.Ünite Spor Tesis Işletmeciliğinde Yönetim ve Organizasyon 26 soru

4.Ünite Spor Tesis İşletmelerinde Pazarlama ve Satış 23 soru

Dönem Sonu Sınavı Üniteleri

5.Ünite Spor Tesis İşletmelerinde Etkinlik Yönetimi 13 soru

6.Ünite Spor Tesis İşletmelerinde Finans ve Bütçeleme 10 soru

7.Ünite Spor Tesis İşletmelerinde Risk Yönetimi 9 soru

8.Ünite Spor Tesislerinde Saha Malzeme Bilgisi ve Bakım 10 soru

Tebrikler. 1. Üniteyi tamamladınız..

Buradaki bilgilerin tümü onlinefotokopi.com TEKKAYNAK ders çalışma kitapçıklarından alıntıdır.

Bu üniteye ait diğer çıkmış sorular ile diğer ünitelerine ait kaynakları ve deneme sınavlarını, Sınav öncesi pratik bilgileri , Doğru Yanlış ve Boşluk Doldurma Testlerini, Çözümlü Sorularıwww.onlinefotokopi.com sitesinden temin edebilirsiniz. onlinefotokopi olarak tüm sınavlarınızda başarılar dileriz.

önceki ders <<-- SPOR PAZARLAMASI  sonraki ders -->> ÇATIŞMA VE STRES YÖNETİMİ II