aöf testleri | aöf çıkmış sorular | kredili sistem aöf soruları
Dersin AdıAra SınavDönem Sonu
1. Yarıyıl Güz Dönemi Dersleri
HUKUKUN TEMEL KAVRAMLARIAra SınavDönem Sonu
PSİKOLOJİAra SınavDönem Sonu
SOSYAL POLİTİKAAra SınavDönem Sonu
SOSYAL BİLİMLERDE TEMEL KAVRAMLARAra SınavDönem Sonu
İLKÇAĞ FELSEFESİAra SınavDönem Sonu
SOSYOLOJİYE GİRİŞAra SınavDönem Sonu
İNGİLİZCE IAra SınavDönem Sonu
ALMANCA IAra SınavDönem Sonu
FRANSIZCA IAra SınavDönem Sonu
2. Yarıyıl Bahar Dönemi Dersleri
GENEL UYGARLIK TARİHİAra SınavDönem Sonu
BİREY VE DAVRANIŞAra SınavDönem Sonu
GENEL MATEMATİKAra SınavDönem Sonu
SEMBOLİK MANTIKAra SınavDönem Sonu
KÜLTÜR TARİHİAra SınavDönem Sonu
İNSAN VE TOPLUMAra SınavDönem Sonu
İNGİLİZCE IIAra SınavDönem Sonu
ALMANCA IIAra SınavDönem Sonu
FRANSIZCA IIAra SınavDönem Sonu
3. Yarıyıl Güz Dönemi Dersleri
YURTTAŞLIK VE ÇEVRE BİLGİSİAra SınavDönem Sonu
TÜRKİYENİN TOPLUMSAL YAPISIAra SınavDönem Sonu
ORTAÇAĞ FELSEFESİ IAra SınavDönem Sonu
TÜRK DİLİ IAra SınavDönem Sonu
FELSEFEAra SınavDönem Sonu
EPİSTEMOLOJİAra SınavDönem Sonu
ATATÜRK İLKELERİ VE İNKILAP TARİHİ IAra SınavDönem Sonu
4. Yarıyıl Bahar Dönemi Dersleri
EĞİTİM PSİKOLOJİSİAra SınavDönem Sonu
ORTAÇAĞ FELSEFESİ IIAra SınavDönem Sonu
MODERN SOSYOLOJİ TARİHİAra SınavDönem Sonu
AİLE PSİKOLOJİSİ VE EĞİTİMİAra SınavDönem Sonu
METAFİZİKAra SınavDönem Sonu
ATATÜRK İLKELERİ VE İNKILAP TARİHİ IIAra SınavDönem Sonu
TÜRK DİLİ IIAra SınavDönem Sonu
5. Yarıyıl Güz Dönemi Dersleri
SİYASET FELSEFESİ IAra SınavDönem Sonu
ÇAĞDAŞ SOSYOLOJİ KURAMLARIAra SınavDönem Sonu
TEMEL FOTOĞRAFÇILIKAra SınavDönem Sonu
BİLİM FELSEFESİAra SınavDönem Sonu
ETİKAra SınavDönem Sonu
MODERN FELSEFE IAra SınavDönem Sonu
TEMEL BİLGİ TEKNOLOJİLERİ IAra SınavDönem Sonu
6. Yarıyıl Bahar Dönemi Dersleri
İNSAN HAKLARI VE KAMU ÖZGÜRLÜKLERİAra SınavDönem Sonu
SİYASET FELSEFESİ IIAra SınavDönem Sonu
SOSYOLOJİDE YAKIN DÖNEM GELİŞMELERAra SınavDönem Sonu
TÜRK SİYASAL HAYATIAra SınavDönem Sonu
MANTIĞIN GELİŞİMİAra SınavDönem Sonu
MODERN FELSEFE IIAra SınavDönem Sonu
TEMEL BİLGİ TEKNOLOJİLERİ IIAra SınavDönem Sonu
7. Yarıyıl Güz Dönemi Dersleri
ÇAĞDAŞ FELSEFE IAra SınavDönem Sonu
DİL FELSEFESİAra SınavDönem Sonu
ESTETİK VE SANAT FELSEFESİAra SınavDönem Sonu
SOSYAL PSİKOLOJİ IAra SınavDönem Sonu
TARİH FELSEFESİ IAra SınavDönem Sonu
TÜRKİYEDE FELSEFENİN GELİŞİMİ IAra SınavDönem Sonu
FELSEFİ ARAŞTIRMA VE YAZIAra SınavDönem Sonu
TOPLUMSAL DEĞİŞİM KURAMLARIAra SınavDönem Sonu
8. Yarıyıl Bahar Dönemi Dersleri
ÇAĞDAŞ FELSEFE IIAra SınavDönem Sonu
KLASİK MANTIKAra SınavDönem Sonu
SOSYAL PSİKOLOJİ IIAra SınavDönem Sonu
TARİH FELSEFESİ IIAra SınavDönem Sonu
TÜRKİYEDE FELSEFENİN GELİŞİMİ IIAra SınavDönem Sonu
ZİHİN FELSEFESİAra SınavDönem Sonu
ETKİLİ İLETİŞİM TEKNİKLERİAra SınavDönem Sonu
KÜLTÜRLERARASI İLETİŞİMAra SınavDönem Sonu


Sayfa YardımıBölümünüzde okutulan dersi seçebilirsiniz.
Bu test Anadolu üniversitesi açıköğretim fakültesi sınavlarında geçmiş yıllarda çıkmış sorular ile (aöf çıkmış sorular) aöf ders kitaplarından derlenmiş kredili sisteme uygun sorulardan oluşturulmuştur.

FaceBook ta paylaş
Daha fazla soru için onlinefotokopi.com sitemizden çıkmış soruları sipariş edebilirsiniz.