AÖF’de Askerlik Tecil İşlemleri

Askerlik Tecil İşlemleri
Kayıtlı öğrencilerimizden askerlikle ilişkisi olanlar için öğrenim durumlarına ilişkin bilgi her yıl Askeralma Dairesi Başkanlığına toplu olarak gönderilmektedir.
Fakültemizce, öğrencilik durumu zamanında bildirilmiş olmasına rağmen bazı askerlik şubeleri, öğrencilerimize duyuru çıkararak öğrenci durum belgesi istemektedirler. Böyle bir du-rumla karşılaşan öğrenciler, AÖF bürolarına bizzat başvurup “Öğrenci Durum Belgesi” (EK-C2) alarak askerlik şubelerine verebilirler.
Posta yoluyla öğrenci durum belgesi (EK-C2) almak isteyen öğrenciler, AÖF bürosuna dilekçelerini gönderdikleri takdirde öğrenci du-rum belgeleri ilgili askerlik şubelerine gönderilecektir.
Ancak, Fakülte kayıtlarında öğrenciye ait bilgi-lerde eksiklik veya hatalı bilgi varsa bu bilgi askerlik şubesine de gönderileceğinden, AÖF büronuzdan veya https://aofburo.anadolu. edu.tr adresinde yayımlanan AÖF Büro-Web sitesinden kontrol ederek düzeltiniz.
Askerlik şubeleri, çağı geldiği halde zamanın-da başvuru yapmayan öğrencilere para cezası uygulamaktadır. Bu nedenle şubelerinden askerlik işlemleri için çağrılan öğrenciler, AÖF bürolarından öğrenci durum belgesi (EK-C2) alarak şubelerine vermelidirler. Doğacak mağ-duriyetten Anadolu Üniversitesi sorumlu olma-yacaktır.
Milli Savunma Bakanlığı’nca Üniversitemize gönderilen yazıda “1111 sayılı Askerlik Ka-nunu’nun 35/C maddesi gereğince, iki yıl üst üste aynı sınıfta kalanlar ile 29 yaşın-dan büyük öğrencilerin askerlikleri erte-lenmemektedir. Ancak, okula kayıt yaptıran ve askerlik erteleme hakkı bulunmayanlar-dan silahaltına alınanların, kanuni izinlerine mahsuben sınava girebilmeleri için yeteri kadar izin verilmektedir.” denilmektedir. Yıllık sistemde öğretim yapılan Açıköğretim, İktisat, İşletme Fakültelerine kayıtlı erkek öğ-rencilerden, askerliğini yapmayanların yukarıdaki uyarıya göre öğrenimlerini planlamaları yararına olacaktır. Bu kapsamda 29 yaşından büyük erkek öğrencilerimize Askerlik Kanunu gereğince öğrenci durum belgesi verileme-mektedir.

İkinci üniversite kapsamında kayıt yaptıran öğrenciler askerlik tecil işlemlerinden ya-rarlanamazlar.
İkinci üniversite kapsamında kayıtlı öğrenciler-den, örgün öğretimdeki kaydını sildirip askerlik ile ilgili tecil işlemlerinin Fakültemizce yürütül-mesini isteyen erkek öğrenciler, örgün öğretimdeki kaydının silindiğini gösteren belge ile askerlik şubelerinden alacakları “Askerlikle İlişiksiz” belgesini bir dilekçeye ekleyerek AÖF bürolarına vereceklerdir. Askerlikle ilişiksiz belgesini AÖF bürosuna teslim eden öğrenci-lere “Öğrenci Durum Belgesi (EK-C2)” hemen düzenlenerek verilecektir.

Ayrıca, önlisans programlarından mezun olup lisans programlarına ikinci üniversite kapsa-mında kayıt yaptıran öğrencilerden önlisans diplomasının fotokopisini AÖF bürosuna teslim edenlere “Öğrenci Durum Belgesi (EK-C2)” hemen düzenlenerek verilecektir.
Öğrenciliğini devam ettirerek askere gitmek isteyenlere “Askere alınmasında Fakültemizce sakınca yoktur.” ibareli yazı AÖF bürosunca düzenlenmekte olup öğrencilerimiz bu yazıyla kaydını sildirmeden askere gitme isteklerini askerlik şubelerine iletebilirler.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir