Açıköğretimde Diploma Notu Yükseltme

Açıköğretimde Diploma Notu Yükseltme

AÇIKÖĞRETİMDE DİPLOMA NOTU YÜKSKELTME

açıköğretim bilgi

Açıköğretimde Diploma Notu Yükseltme

Biliyormuydunuz? Açıköğretim öğrencileri isterlerse, açıköğretimde okudukları bölümün son senesinde sırf diploma notlarını yükseltmek amacıyla yeniden sınava girebiliyor. Açıköğretimin bununla ilgili yönetmeliği şu şekilde:

Açıköğretim Sistemine Göre Öğretim Yapan Fakültelerin Kredili Sisteme Dayalı Öğretim ve Sınav Yönetmeliği Madde 19-(Değişik birinci fıkra:RG-16/06/2003-25140) Son sınıf öğrencileri, genel not ortalamalarını yükseltmek amacıyla, diploma almaya hak kazanmalarından itibaren bir ay içinde bir dilekçe ile başvurarak son iki sınıfın derslerinden istediklerini, daha önce başarmış olsalar bile, tekrar alabilir. Bu öğrencilerin diplomaları kendilerine kesinlikle verilmez ve dilekçeleriyle birlikte iptal edilmek üzere dekanlığa gönderilir. Bu öğrenciler tekrar aldıkları derslerin bütün gereklerini yerine getirmek zorundadır. Bu durumda son alınan not geçerli olur. Bu öğrencilere, tekrar derslerinde başarısız olmaları veya genel not ortalamalarını 2.00 nin altına düşürmeleri halinde, 18 inci madde uygulanır ve diplomaları ancak 22 nci maddedeki koşulları yeniden sağladıklarında verilir.

Sınava tekrar girmek isteyen ve diploma notunu yüksek tutmak isteyen arkadaşlarınız varsa bu yazıyı paylaşın, arkadaşlarınız haberdar olsun. Konu ile ilgili yorum ve sorularınızı aşağıdaki kutucuğa yazarak arkadaşlarınızla paylaşabilirsiniz.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir