A’dan Z’ye ALES Sınavı

A’dan Z’ye ALES Sınavı

 • a'dan z'ye ales

  a’dan z’ye ales sınavı,

  Eski adıyla LES olan, yapısının ve içeriğinin değişmesi ile beraber ismi ALES olan Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Sınavı,

 

–          Akademik kadrolara atanmanın,

–          Yüksek-lisans (master) yapmanın önünü açan giriş sınavıdır.

 

 • Güz ve yaz dönemlerinde olmak üzere yılda iki defa gerçekleşen ALES,

 

–          Güz döneminde Kasım’da, bahar döneminde Nisan’da yapılır.

–          Sınav, sınavın uygulamasına yaklaşık 1 ay kala ÖSYM aracılığı ile adaylara ilan edilir.

–          Sınava, bir lisans programından mezun olabilecek durumdakiler başvurabilir,

–          Lisans programını bitirenler başvurabilir,

–          Denklik belgesi almış olması şartıyla yurt dışında lisans eğitimi görmüş olanlar başvurabilir.

 

 • ALES’ te asgari baraj puanı 55 olsa da, adayların rakiplerini geçmek için barajı epey aşmaları gereklidir.

 

–          Adayların lisansüstü programa başvurmak için 55 ve üstü puan alması gerekir,

–          Adayların, lisans diplomasıyla doktora veya sanatta yeterlilik programına başvurmak için 70 ve 70 üstü puan alması gerekir,

–          Türk Dili ve Edebiyat Bölümünden mezun olan bir adayın 80 ve 80 üstü puan alması gerekir,

–          Bir akademisyen adayının ALES’ te 70 ve 70 üzerinde bir not alması gerekir,

–          Sınav puanı 3 yılı takiben geçerli sayılır. 3 yılı dolduran adayların ALES puanı iptal edilip yeniden sınava girmesi gerekir.

 

 •  80 sözel ve 80 sayısal olmak üzere toplam 160 sorunun sorulacağı ALES,

 

–          2008 Bahar Dönemi’ne kadar iki oturum halinde yapılmakta iken, değiştirilerek tek oturuma indirgendi.

–          Tek oturumda gerçekleşen sınav da tek kitapçık dağıtılmakta, herkes istediği bölümden başlayabilmektedir.

–          80 sayısal sorunun sorulduğu Sayısal Test kılavuzunda, 40′ı Sayısal 1’den ve 40′ı Sayısal 2’den olmak üzere iki bölüme ayrıldı. Bir sözelcinin Sayısal 1′de yaptığı soru başına alacağı puan, Sayısal 2′de yaptığı sorununkinden daha fazla olarak hesap edilir.

 • Akademik kadrolara atanmak isteyen adaylar ALES’ ten yüz üzerinden alt-sınır olarak 70 puan alanlar başarılı sayılırlar.

 

–          Başarılı olanlar, 657 Devlet Memurları Kanun-namesinin 48. maddesindeki hükümleri sağlamaları, Yükseköğretim Mevzuatı ile Yükseköğretim Kurulu Kararları açısından engel teşkil eden bir hallerinin bulunmaması kaydıyla, devlet üniversitelerinde, yüksek teknoloji enstitüleri senatolarında, vakıf yükseköğretim kurumlarının yetkili organlarının belirlediği giriş sınavlarına başvurabilir.

–          Doktora veya sanatta yeterlik derecesine sahip olanlar, bu sınavdan muaf tutulmak suretiyle yükseköğretim kurumlarınca yapılacak giriş sınavlarına başvurabilirler.

–          Tıpta uzmanlık eğitimine hak kazananların araştırma görevlisi kadrosuna atanmalarında, bu sınav ile yükseköğretim kurumlarınca yapılacak giriş sınavlarına katılma şartı aranmaz.

 

 • Türkiye sınırları içerisinde ve KKTC’ de Devlet Üniversitesi, Vakıf Üniversitesi ayrımı yapılmaksızın lisansüstü programlarına öğrenci seçmede, yerleştirmede bu sınavın sonuçları merkez alınır.

 

–          Adayların başvuracağı lisansüstü programı tercih edebilmesindeki önkoşullardan biri de alt-sınır olmak üzere ALES’ ten en az 55 (lisans diplomasıyla doktora veya sanatta yeterlilik programına başvuracaklar için 70) puan almaları gerekmektedir.

–          Yükseköğretim kurumları lisansüstü programlarına öğrenci seçiminde genel değerlendirmedeki sınav puanına (% 50’den az olmamak koşuluyla) ne kadar etki edeceği adaylara duyuracaktır.

–          Yükseköğretim kurumları seçme işlemlerinde sadece bu puanlardan yararlanabilecekleri gibi, bu puanları ön eleme amacıyla veya kendi yapacakları sınavın bir parçası olarak da kullanabileceklerdir.

 

 • Yükseköğretim kurumlarının öğretim elemanı ihtiyacını karşılamak maksadıyla, lisansüstü öğrenimlerini tamamlamak üzere yurt dışına öğrenci gönderilecek adayların belirlenmesinde ALES hizmet görür.

 

–          Mecburi hizmet yükümlülüğü haricinde, kendi imkanlarıyla yurt dışında lisansüstü öğrenim göreceklerin bu sınava girmesi gerekmez.

 

 • Bazı kamu kurum ve kuruluşları, yurt dışında lisansüstü öğrenim görecek öğrencilere burs verirken bu sınavın sonuçlarından yararlanır

Ales geçmiş yıllarda çıkmış soruları sipariş için tıklayın. 

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir