SBS – Seviye Belirleme Sınavları A’dan Z’ye

SBS – Seviye Belirleme Sınavları A’dan Z’ye

  • Adı OKS iken (Ortaöğretim Kurumları Sınavı) SBS’ ye dönüştürülen (Seviye Belirleme Sınavı) 2010 yılı öncesine kadar birbirinin devamı niteliğinde olarak 6. sınıfta, 7. sınıfta, 8. sınıfta uygulanmaktaydı. Milli Eğitim Bakanlığı Şurasının aldığı kararla,

 

–          Ortaöğretim Kurumlarına geçiş Sisteminin okul dışı kaynaklara yönelimin arttığına,

–          Okulun eğitim sistemindeki merkeziliğini kaybetmesine yol açtığına,

–          Çocukların sosyo – psikolojik gelişmelerini olumsuz yönde etkilediğine yönelik gerekçelerle yapısında değişikliğe gidildi.

 

  • Belirtilen gerekçelerin ışığında,

 

–          2010 ila 2011 yıllarını takiben 6. Sınıf SBS ile 7. Sınıf SBS kademeli olarak kaldırıldı.

–          Mevzuat hükmüne göre, SBS yalnızca 8. Sınıfta gerçekleşecek yapıya kavuştu.

–          SBS’ nin içeriğinin 8. Sınıf konularının olması kararlaştırıldı.

 

  • İlköğretim 8’ inci sınıf öğrencilerinin seviye ve performans ölçümünü esas alan, merkezi bir sistemle işleyen, Seviye Belirleme Sınavı (SBS) 3 ana unsura dayanan öğrenci odaklı bir sınavdır.

 

–          Sınav Başarı Puanı (Sınavdan aldığı ham puandır.)

–          Diploma Başarı Puanı (İlköğretim başarı derecesini sayısal endekse döken puanlamadır.)

–          Davranış Puanı (Tavır, davranış ve yetenekleri ile ilgili olarak belirlenen kriterlere göre derslerine fiilen giren öğretmenlerin ayrı ayrı verecekleri puanların aritmetik ortalamasından sistem tarafından otomatik olarak elde edilen puandır.)

 

  • SBS’ ye girmek mecburi bir durum değildir. Ancak, merkezi sistemle öğrenci alan ortaöğretim kurumlarına yerleştirilmek adına öğrenciler bu sınava girmekle yükümlüdür.
  • Seviye Belirleme Sınavına girmeyen öğrencinin Ortaöğretime Yerleştirme Puanı,

 

–          Herhangi bir sebeple Seviye Belirleme Sınavına katılamayan öğrencinin sınava girmediği yıla ait Seviye Belirleme Sınavı puanı o yılın en düşük SBS puanı olarak kabul edilecektir.

 

  • Seviye Belirleme Sınavının soru içeriği,

 

–          Sorular 8. Sınıf ders müfredatının kapsamına giren konulara ait olacaktır. 6. Sınıf ile 7. Sınıf dersinin konularını kapsamayacaktır.

–          Sınava Türkçe, Matematik, Fen ve Teknoloji, Sosyal Bilgiler (Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi, Atatürk İlkeleri ve İnkılâp Tarihi, Demokrasi ve İnsan Hakları Dersi) ile Yabancı Dil (İngilizce, Almanca, Fransızca) derslerinden soru sorulacaktır.

–          Sınava Müzik, Beden Eğitimi, Resim İş ve Seçmeli Dersler ile Rehberlik ve Sosyal etkinliklerden soru sorulmayacaktır.

–          Sınav 120 dakika üzerinden olmak üzere 100 soru olarak sorulur.

 

  • Fen Liseleri, Anadolu Liseleri, Sosyal Bilimler ve Öğretmen Liselerine Ortaöğretime Yerleştirme Puanı, Bakanlık tarafından belirlenen baraj düzeyini geçmiş olmaları şartı ve tercih sıralamalarına göre yapılacaktır.
  • SBS, tüm il merkezleri ile başvuru sayısına göre gerekli görülen bazı ilçe merkezlerinde, yurt dışında Lefkoşa, Riyad, Medine, Cidde, Tebük, Kuveyt, Aşkabat, Taşkent, Bakü ve Bişkek’ te Türkiye saatiyle 10.00’da başlayacak ve merkezi sistemle aynı anda yapılacaktır.

SBS Geçmiş yıllarda çıkmış sorular için tıklayın. 

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir