2012-2013 öğretim yılı açıköğretim fakültesi kesin kayıtları

2012-2013 öğretim yılı açıköğretim fakültesi kesin kayıtları

Açıköğretim fakültesinden 2012-2013 eğitim öğretim yılı ilk defa kayıt yaptıracaklar için kayıt duyurusu yapıldı.

 

2012- 2013 ÖĞRETİM YILI KESİN KAYIT DUYURUSU

 

 

Üniversitemize bağlı örgün eğitim yapan Fakülte/Yüksekokullarına ÖSYS, DGS, TCS ve Yurt Dışından Kabul Edilen Yabancı Uyruklu (AYÖS) öğrencilerin kesin kayıtları 03-07 Eylül 2012 tarihleri arasında Yunus Emre Kampüsü’nde ilgili fakülte veya yüksekokullarda kayıt bürolarında mesai saatleri (09.00-17.00) içinde yapılacaktır. (Mühendislik Fakültesi, Havacılık ve Uzay Bilimleri Fakültesi ile Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokuluna yerleştirilen adayların kayıtları Muttalip Mevkiinde İki Eylül Kampüsü’nde; Porsuk Meslek Yüksek Okuluna yerleştirilen adayların kayıtları Basın Şehitleri Caddesi’nde (TÜLOMSAŞ yakınında)kendi binasında yapılacaktır.

 

KESİN KAYIT İÇİN İSTENEN BELGELER

 

1-  2012-ÖSYS sonuç belgesi, (Sonuç belgesi ÖSYM’nin internet sayfasından birim tarafından alınacaktır.)

2- Adayın mezun olduğu okuldan aldığı diplomanın aslı ya da yeni tarihli mezuniyet belgesi (Başarı belgesi mezuniyet belgesi yerine kullanılamaz). Ek puandan yararlanarak ya da Sınavsız Geçişle yerleştirilmiş ancak alanı diplomasında veya mezuniyet belgesinde belirtilmemişse, hangi okul ve alandan mezun olduğunu gösterirresmi belge (METEM programlarından mezun olanların diplomalarında okul adı olarak, diplomayı düzenleyen merkezin adı yazılmaktadır),

3- T.C. Kimlik numaralı nüfus cüzdanı fotokopisi,

4- İkametgahı ile ilgili beyanı,

5-  Askerlik durumu ile ilgili yazılı beyanı (Yanlış beyanda bulunduğu tespit edilen öğrencinin ilişiği kesilecektir.),

6- 12 adet (4,5×6 cm) boyutunda renkli fotoğraf,

7- Eğitim Fakültesi Özel Eğitim Bölümü İşitme Engelliler Öğretmenliği Programına kayıt için tam teşekküllü resmi bir hastaneden konuşma, işitme ve görme özürü olmadığını belgeleyen rapor alınması gerekir,

8- Eğitim Fakültesi İngilizce Öğretmenliği (UOLP-SUNY Cortland), İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi İktisat (UOLP-SUNY Cortland), İşletme (UOLP-SUNY Empire State College) ve İşletme (UOLP-Leeds Metropolitan), Eskişehir Meslek Yüksekokulu Turizm Yönetimi (İngilizce) (UOÖLP-Leeds MetropolitanUniversity), Porsuk Meslek Yüksekokulu Bilgisayar Programcılığı (İngilizce) (UOÖLP-Leeds Metropolitan University), Yunus Emre Meslek Yüksekokulu Biyomedikal Bilimler (UOÖLP-Leeds Metropolitan University) programlarına yerleştirilen öğrencilerden, kayıt anında ÖSS Kılavuzunda belirtilen TOEFL puanınıaldığını belgeleyenler doğrudan lisans öğrenimine başlayacaklardır. Belirtilen puanları alabilecek derecede İngilizce dil bilgisine sahip olanların en kısa zamanda TOEFL sınavına girmeleri önerilir. Öğrenciler, bir yıl yoğun İngilizce eğitiminden sonra, uluslararası ortak lisans programına başlamadan yeniden TOEFL sınavınagirip belirtilen puanı almak zorundadır. Öğrencilere TOEFL koşulunu sağlamaları için en fazla iki yıl verilir,

9- a) Havacılık ve Uzay Bilimleri Fakültesi Pilotaj Bölümüne kesin kayıt için “JAR FCL MEDİCAL 3”e göre geçerli bir Class I sağlık sertifikası gerekmektedir. Hava Trafik Kontrol Bölümünde kesin kayıt için, tam teşekküllü hastanelerden alınacak olan, mesleği yapmasına engel bir sağlık probleminin olmadığını gösteren(özellikle görme, işitme ve konuşma problem vb.) ICAO-Uluslararası Sivil Havacılık Teşkilatı’nın 1. Ekinin, 3. Sınıfına veya JAR FCL 1. Sınıfa göre alınmış sağlık raporu. Havacılık Elektrik ve Elektroniği, Uçak Gövde-Motor Bakım bölümlerine kesin kayıt için üniversitenin önereceği ve/veya tam teşekküllü resmi bir hastaneden, eğitim süresince ve daha sonrasında bu mesleği yürütmeyi engelleyecek fiziki ve ruhsal engeli olmadığını belgeleyen heyet raporu alınması gerekir. (ÖSYS Kılavuzu 87 no’lu koşul gereğince.) Bu sağlık şartlarını sağlamayanların kayıtları yapılmayacaktır.

b) Havacılık ve Uzay Bilimleri Fakültesinin tüm bölümleri için kişiler tarafından “Sabıka Kaydı Olmadığını Gösterir” yazılı beyanı (ÖSYS Kılavuzu 41 no’lu koşul gereğince),

10- Engelliler Entegre Yüksekokuluna kayıt için her iki kulakta sensorineural işitme kaybı olduğunu ve iyi işiten kulakta en az 50 desibel işitme kaybı olduğunu gösteren sağlık kurulu raporu alınması gerekir,

 

11- Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenliği ile Antrenörlük Eğitimi Bölümlerine kayıt için, tam teşekküllü resmi bir hastaneden, bu mesleği yürütmeyi engelleyecek fiziki, ruhsal ve bedensel engeli olmadığını belgeleyen heyet raporu alınması gerekir.

12-  Cari Hizmet Maliyetine Öğrenci Katkı Payı ödemeyecek öğrenciler yenikayit.anadolu.edu.tr adresinden örgün öğrenci linkine tıklayarak, T.C. Kimlik numarası ile Internet üzerinden “Öğrenci Bilgi Formunu” doldurabileceklerdir. Öğrenciler, kayıt için ilan edilen tarihleri aşmayacak şekilde işlemlerini yaptıracakve diğer belgelerle birlikte, kayıt yaptıracakları fakülte/yüksekokula teslim edeceklerdir,

 

Öğrenim ücreti ödeyecek öğrenciler öğrenim ücreti tutarını internette yenikayit.anadolu.edu.tr adresinden örgün öğrenci linkine tıklayarak, kullanıcı kodu olarak T.C. kimlik numarasını kullanmak suretiyle öğrenebilecek ve bulundukları il veya ilçelerdeki Vakıfbank şubelerine ödemelerini yapacaklardır. Öğrenciler öğrenimücreti ödedikten sonra T.C. Kimlik numarası ile Internet üzerinden “Öğrenci Bilgi Formunu” doldurabileceklerdir. Öğrenciler, kayıt için ilan edilen tarihleri aşmayacak şekilde işlemlerini yaptıracak ve diğer belgelerle birlikte, banka dekontunu da kayıt yaptıracakları fakülte/yüksekokula teslim edeceklerdir,

13- Adaylar daha önce öğrenim gördükleri Yükseköğretim Kurumlarında başarılı oldukları dersler için kredi ve not transferi talebinde bulunabilirler. Bu durumda bulunan öğrencilerin, bir dilekçe ile birlikte kredi transferine esas oluşturabilecek belgeleri kesin kayıt yaptırdığı ilk haftadakayıtlı olduğu birime vermeleri gerekir.

 

KAYITLA İLGİLİ ÖNEMLİ NOTLAR

1- Adayların kayıt için bizzat başvurmaları gerekmektedir. Posta ile kayıt yapılmaz.

2- Kayıt için istenen belgelerin onaysız sureti veya fotokopisi kabul edilmez.

3- Belgeler eksik ise kayıt yapılmaz.

4- Belirtilen tarihler arasında kaydını yaptırmayan aday herhangi bir hak iddia edemez.

 

 

 

 

NOT:

 

  • Açıköğretim sistemiyle eğitim veren İKTİSAT FAKÜLTESİ, İŞLETME FAKÜLTESİ ile AÇIKÖĞRETİM FAKÜLTESİ’nin programlarını kazanan adayların kesin kayıtları 10-28 Eylül 2012 tarihleri arasında yapılacaktır. Kayıt ile ilgili duyuru https://www.anadolu.edu.tr adresinde ilan edilecektir.

ANADOLU ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ
AÇIKÖĞRETİM, İKTİSAT, İŞLETME FAKÜLTELERİ
2012-2013 ÖĞRETİM YILI İNTERNET BAŞVURU VE KAYIT DUYURUSU
Bu duyuru “2012 Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Sistemi (ÖSYS) ile yerleştirilip kayıt yaptıracak adayların”, “Yatay Geçiş” ve “AYÖS ile kayıt hakkı kazananların”, İnternet başvuru ve kayıt işlemlerini kapsamaktadır. Açıköğretim, İktisat, İşletme Fakültelerinin tüm bölüm ve programlarında öğretim; ders geçme esasına ve kredili sisteme göre yürütülmekte olup dönem esasına dayalı akademik takvim uygulanmaktadır.
Açıköğretim, İktisat, İşletme Fakültelerine yerleştirilen adayların kayıt işlemleri 1. aşama: “İnternet Başvuru” 2. aşama: “AÖF Bürolarından Kayıt” olmak üzere iki aşamada gerçekleştirilecektir.
İnternetten Başvuru işlemleri : 10 Eylül 2012 Pazartesi günü başlayıp,
28 Eylül 2012 Cuma günü saat 17.00’de sona erecektir.
İnternetten Başvuru adresi : https://kayit.anadolu.edu.tr
28 Eylül 2012 tarihinden sonra İnternetten veya başka bir yöntemle başvuru yapılması mümkün değildir. Elektrik kesintisi, teknik arızalar veya İnternet hattınızın kesik olması nedeniyle başvuru yapamama durumunda kalmamanız için başvurunuzu son günleri beklemeden yapınız. İnternetten başvuru süresi kesinlikle uzatılmayacaktır.
İnternetten başvuru yapmayan adaylar kayıt yaptıramaz. İnternetten başvuru yapmak kayıt için yeterli değildir. Adaylar, İnternet başvuru işlemi sonunda oluşturacakları “İnternet Başvuru Belgesi”nin yazıcı dökümünü alarak, “Anadolu Üniversitesi Açıköğretim, İktisat, İşletme Fakülteleri Dönemlik-Kredili Sistem 2012–2013 Öğretim Yılı İnternet Başvuru ve Kayıt Kılavuzu”nda açıklanan diğer kayıt belgelerini de hazırlayarak Vakıfbank’a ödemelerini yaptıktan sonra illerdeki AÖF bürolarına bizzat başvurarak kayıt yaptıracaklardır. “İnternet Başvuru ve Kayıt Kılavuzu”, “Öğrenci Kılavuzu” ile dönemlik-kredili sistem hakkında bilgilerin yer aldığı “Dönemlik-Kredili Sistem Ölçme ve Değerlendirme Kılavuzu”na https://eogrenme.anadolu.edu.tr, adresinden ya da https://kayit.anadolu.edu.tr İnternet başvuru sitesinden ulaşılabilir.
Kayıt işlemleri; 10 Eylül 2012 Pazartesi günü başlayıp,
25 Eylül 2012 Salı günü mesai saati bitiminde sona erecektir.
26, 27, 28 Eylül 2012 tarihlerinde mazeretli olanların kayıtları yapılacaktır.
Adaylar, 10-25 Eylül 2012 tarihleri arasında illerde bulunan Açıköğretim Fakültesi bürolarına bizzat başvurarak kayıtlarını gerçekleştireceklerdir. Bu tarihler arasında mazeretleri nedeniyle kayıt yaptıramayanlar 26, 27, 28 Eylül 2012 tarihlerinde bizzat veya yakınları aracılığıyla kayıt yaptırabilirler. 28 Eylül 2012 tarihinden sonra mazeret beyan ederek kayıt yaptırmak isteyenlerin başvuruları kabul edilmeyecek ve kayıtları kesinlikle yapılmayacaktır. 22 Eylül 2012 Cumartesi günü AÖF büroları kayıt işlemleri için açık olacak ve kayıt yapılacaktır.
Kayıt belgeleri eksik ise kayıt yapılmaz ve belgeleri tamamlamak üzere ek süre verilmez. Kayıt süresi uzatılmayacaktır. Belirtilen tarihler arasında her ne sebeple olursa olsun kaydını yaptırmayan adaylar Fakülteye kayıt hakkını kaybederler ve herhangi bir hak iddia edemezler. Posta ile kayıt yapılmaz.
“İnternet Başvuru” ve “Kayıt” ile ilgili resmi çağrı bu ilanla yapılmaktadır.
İLETİŞİM
 Bulunduğunuz ildeki AÖF bürosuna 444 10 26 nolu telefondan ulaşabilirsiniz.
 https://www.anadolu.edu.tr adresindeki “Açıköğretim” “Büro Hizmetleri” linkinden AÖF bürolarının adreslerine ulaşabilirsiniz.
 e-posta: aofbilgi@anadolu.edu.tr (e-postanıza ad, soyad ve T.C. kimlik numaranızı mutlaka yazınız.)
İLGİLİLERE DUYURULUR

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir