A’dan Z’ye Görevde Yükselme Sınavları

A’dan Z’ye Görevde Yükselme Sınavları

  • Kamu Kurum ve Kuruluşlarında Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Sınavı,

 

–           233 sayılı Kanun Hükmünde Kararname kapsamındaki kamuda iktisadî alanlarında görev yapan sözleşmeli personelin,

–          İl özel idareleri ve belediyeler ile bunların kurdukları birlik, müessese ve işletmelere ait memur kadrolarındaki personelin,

–          Düzenleyici ve denetleyici kurumlara ait memur kadrolarındaki personelin,

–          Özelleştirme kapsam ve programında bulunan kuruluşlar da dâhil olmak üzere kamu ve bağlı ortaklıklarına ait memur kadroları ile sözleşmeli personelin müdür ve daha alt görevlere atanmasını ve unvan değiştirmesini sağlayan sınavdır.

 

  • Adaylar, başvurularını Türkiye İş Kurumu Genel Müdürlüğü’ ne yapar.

 

–          Adaylar, sınava girecekleri yer, sınav saati gibi bilgilerin yer aldığı sınav giriş belgelerini Ağustos ayı içerisinde (https://www.meb.gov.tr) internet adresinden alabilecektir.

 

  • Görevde Yükselme Sınavı tek oturum olarak uygulanacaktır. Sınavlarda 100 soruluk çoktan seçmeli (dört seçenekli) testlerden oluşan A ve B soru kitapçığı kullanılır.

 

–          Sınav sırasında tedbir alınmasını gerektirecek herhangi bir engelli durumuna sahip olan aday/adayların engelli durumlarını bağlı bulunduğu kuruma teslim edecektir.

 

  • Görevde yükselme sınavı soru kitapçığında yer alacak 100 sorunun % 4’ ı (40 soru) Eğitim Teknolojileri Genel Müdürlüğü tarafından hazırlanır

 

–          T.C Anayasası (I. Genel Esaslar, II. Temel Hak ve Ödevler, III. Devletin Temel Organları),

–          Atatürk İlkeleri ve İnkılâp Tarihi,

–          Ulusal Güvenlik,

–          Devlet Teşkilatı İle İlgili Mevzuat,

–          657 Sayılı Devlet Memurları Kanunu İle İlgili Mevzuat,

–          Türkçe, Dilbilgisi ve Yazışmayla İlgili Kurallar,

–          Halkla İlişkiler,

–          Etik davranış ilkeleri.

 

  • Görevde yükselme sınavı soru kitapçığında yer alacak 100 sorunun, % 60’ ı (60 soru) ise İŞKUR tarafından hazırlanır.

 

–          Her gruba, kendi alanında olmak üzere ayrı soru kitapçığı hazırlanacaktır.

 

  • Sınavın değerlendirmesi iki unvan üzerinden yürütülür.

 

–           Şef,

–          Memur

 

  • Sınava giren adayın cevap kâğıdı 2 (iki) adet optik okuyucu tarafından çift kontrol sistemiyle okutulur.
  • Değerlendirme 100 puan üzerinden yapılır; 70 ve 70 üzeri puan alan aday başarılı sayılır.

 

–          [Puan =  (Doğru Sayısı /  Soru Sayısı) x 100] formülü kullanılarak başarı puanı hesaplanır.

–          Sınavda yer alan her soru eşit puan ağırlığına sahip olacaktır.

 

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir