A’dan Z’ye Müfettiş Yardımcılığı Sınavı

A’dan Z’ye Müfettiş Yardımcılığı Sınavı

  • Müfettiş Yardımcılığı Sınavı,

 

–          Özel ve kamu destekli bankalara,

–          Bakanlıkların denetimindeki ve inisiyatifindeki ilgili müdürlük ve kurumlara atanmayı sağlayan sınavdır.

 

  • Müfettiş Yardımcılığı Sınavına,

 

–          Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olan,

–          Kamu haklarından mahrum bulunmayan,

–          Tecil edilmiş olsalar dahi kasten işlenen suçlar ile ağır hapis veya 6 aydan fazla hapis ya da affa uğramış olsalar bile zimmet, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, inancı kötüye kullanma, yüz kızartıcı, şeref ve haysiyeti kırıcı suçlardan hükümlü bulunmayan,

–          Üniversitelerin öğrenim süresi en az 4 yıl olan Fakülte ve Yüksekokulların (bu bölümlerin isimleri www.meb.gov.tr öğrenilebilinir.) öngörülen ve sınırları belirlenen şartlarını taşıyan her aday başvurabilir.

 

  • Müfettiş Yardımcılığı Sınavı iki bölümden oluşmaktadır.

 

–          Yazılı Sınav

–          Sözlü Sınav

 

  • Adaylar, yazılı sınavda dört ayrı test türünden sınava tabi tutulur. (Genel Yetenek, Genel Kültür, Yabancı Dil, Alan Bilgisi)

 

–          Genel Yetenek ile Genel Kültür testte adayların sayısal, mantıksal ve sözel muhakeme (akıl yürütme) ile güncel, sosyo-ekonomik ve kültürel konuları içeren soruları cevaplaması beklenir.

–          Yabancı Dil testinde, aday Almanca, Fransızca ve İngilizce dillerinden birini tercih ederek cevaplandırır.

–          Alan Bilgisi testi, adayın mesleki uzmanlığına yönelik konulardan oluşmaktadır.

–          Önceden ilan edilen alt-sınır puanı baz tutularak sınav değerlendirmeye alınır.

 

  •  Sözlü sınav, sınavın son aşamasıdır. İhtisas jüri üyeleri adaylara mesleki, güncel sorular sorar.
  • Biz de Online / Fotokopi ailesi olarak adayların kariyer sürecine katkıda bulunmak adına geçmiş yıllara ait soruları ve cevap anahtarı derleyip ilgilerine sunduk. Yardımcı olacağı kanaatindeyiz.

 

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir