Jandarma Astsubay ve Jandarma Uzmanlık Sınavları

Jandarma Astsubay ve Jandarma Uzmanlık Sınavları

  • Astsubay, Jandarma ve Uzmanlık Sınavı, Türk Silahlı Kuvvetlerine astsubay, jandarma ve uzman almayı öngören dört aşamalı bir sınavdır.

 

–          Birinci aşama, Yazılı Sınavdır.

–          İkinci aşama, Fiziki Kontrol Sınavıdır.

–          Üçüncü aşama, Bedeni Yetenek Sınavıdır.

–          Dördüncü aşamada da Mülakat Sınavıdır.

 

  • Birinci aşamadaki Yazılı Sınava girebilmesi için adayların aşağıdaki şartları taşıması gerekmektedir.

 

–          Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı ve erkek olmalıdır,

–          Yaş sınırlamasında alt-sınır 19, üst-sınır 24’ tür,

–          En az lise ve lise dengi okullarından mezun olmalıdır,

–          Taksirli suçlar hariç olmak üzere, herhangi bir adli bir suça  / zana bulaşmış olmamalıdır,

–          Adayın annesinin, babasının veya kardeşlerden herhangi birisinin tutum ve davranışları ile yasadışı, siyasi, yıkıcı, irticai, bölücü, ideolojik görüşleri benimsememiş, herhangi yüz kızartıcı bir faaliyetlerde bulunmamış olmaması gerekir. Çünkü bir arşiv sorgulaması olacaktır,

–          Tarikat, dergâh, yasadışı faaliyet gösteren örgüt, dernek vb. gizli ve açık gruplarla ilişkisi bulunduğuna dair haklarında herhangi bir bilgi ve belge olmamalıdır,

–          Herhangi bir siyasi partiye üye olmamak veya siyasi partinin organları ve bağlı kuruluşlarında görev yapmamış olmalıdır,

–          Alkol, uyuşturucu vb. bağımlılık meydana getiren madde bağımlısı olmamalı, bu nedenlere bağlı olarak herhangi bir suça bulaşmış olmamalıdır,

–          Herhangi bir siyasi partiye üye olmamalı veya siyasi partinin organları ve bağlı kuruluşlarında görev yapmamış olmamalıdır,

–          Herhangi bir kadınla nikâhsız olarak birlikte yaşamamalı, muvazzaf askerlik hizmetini yapmış olan adaylar hariç nişanlı, evli veya dul olmamalıdır,

–          Askerlik hizmetini yapmış olmalı, yapmamış ise tecilli olmalıdır.

 

  • Başvurusu kabul edilen adaylar Yazılı Sınava alınacaktır. Adaylara ortaöğretim eğitimi düzeyindeki ortak derslerin müfredatına uygun olarak çoktan seçmeli sorular sorulur.

 

–          Sınav Genel Yetenek Testi ile Genel Kültür Testi olarak ayrılır,

–          Genel Yetenek Testinde Türkçe’yi kullanma ve matematiksel ilişkilerden yararlanma gücü ölçülür,

–          Genel Kültür Testinde Türk Kültür ve Medeniyetleri Tarihi, Atatürk İlkeleri ve İnkılâp Tarihi, Türkiye Coğrafyası, Temel Yurttaşlık bilgisi konularındaki bilgi, kavram ve ilkelerden yararlanma gücü ölçülür,

–          Her test için doğru sayısı yanlış cevap sayısının dörtte birinden çıkarılarak ham puanlar hesaplanır,

–          Yazılı Sınav sonuçları en yüksek puanı alan adaydan başlanarak genel başarı sıralamasına konulur, değerlendirme sonucunda 2.aşama sınavlarına çağrılacak aday sayısına bağlı olarak bir baraj puan belirlenir.

 

  • Yazılı Sınavı başarı ile tamamlayan adaylardan Türk Silahlı Kuvvetleri Sağlık Yeteneği Yönetmeliğinin, Askeri Öğrenci adaylarında aranacak sağlık yeteneklerine ilişkin bölümünde gösterilen sağlık koşullarına sahip olması ve sevk edileceği askeri hastaneden “Askeri Öğrenci Olur” kaydını içeren sağlık kurul raporu alması gerekir.

 

–          Vücut yapısı düzgün, her bakımdan sağlam ve kusursuz bir fiziksel görünüme sahip olmalıdır, (Askeri Yönetmelikte belirtilen asgari / azami boy-kg uyumunu taşımalıdır.)

–          Vücudunun herhangi bir yerinde dikkat çekici cilt hastalığı ve bozukluğu, yara, yanık izi, leke, kellik bulunmamalıdır,

–          Ağır zührevi hastalık geçirmemiş olmamalıdır,

–          Sara, işeme, uykuda gezme, bayılma, çarpıntı vb. rahatsızlıkları bulunmamalıdır,

–          Kalp, böbrek, karaciğer rahatsızlıkları ve ameliyatları ile tüberküloz geçirmiş olmamalıdır,

–          Spina – Bifida rahatsızlığı olarak bilinen klinik belirti vermeyen, sadece radyolojik bel kemiği ve myelografi olarak saptanan bir kemik hastalığı taşımamalıdır,

–          Güvercin veya kundura göğüs, düztabanlık gibi fizyolojik kusurları bulunmamalıdır,

–          İşitme ve görmede en ufak bir kusuru bulunmamalı, gözlük, lens ve işitme cihazı kullanmamalı, gözünde şaşılık, renk körlüğü vb. hastalığı bulunmamalıdır,

–          Türkçe’yi kusursuz konuşmalı, dilinde pelteklik, tutukluk ve kekemelik gibi konuşma özrü bulunmamalıdır,

–           Türk Silahlı Kuvvetleri Sağlık Yeteneği Yönetmeliğindeki sağlık niteliklerini taşımadıkları sonradan anlaşılan adayların, askeri hastanelerin verecekleri Sağlık Kurulu Raporuna dayanılarak, eğitim-öğretim yılı içerisinde okulla ilişikleri kesilmektedir.

 

  • İkinci aşamayı başarı ile tamamlayan adaylar, üçüncü aşamadaki Bedeni Yetenek Sınavına alınır.

 

–          Adayların çabukluk, çeviklik, kuvvet ve kondisyonlarını meydana çıkaran testler uygulanır.

–          Bu testler koşu, uzun atlama, sistematik mekik, şınav, barfiks vb.’ dir.

 

  • Son aşama olan Mülakat’ta aday ihtisas komisyonun karşısına çıkar.

 

–          Özgeçmişi ve öğrenim yaşantısına ilişkin sorular sorulur,

–          Adayın duygu ve düşüncelerini söz ile ifade edebilme yeteneği ölçülür.

–          Dilinde pelteklik, tutukluk ve kekemelik gibi konuşma özürleri olup olmadığına bakılır.

–          Askerlik mesleğinin gerektirdiği psikolojik sağlamlığa ve ruh haline sahip olup olmadığı değerlendirilir.

 

  • Tüm aşamaları başarı ile geçen adaylar genel değerlendirme ile asil ya da yedek olarak sınıflandırılır.

 

–          Asil adaylar yerleştirilir, asil adayların yerleştirilmediği boşluklarda üst sıralamadaki yedeklerden başlanarak yerleştirme yapılır.

 

 

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir