Açıköğretim işletme bölümü kredili sistem intibak dersleri, neydi ne oldu aöf kredili sistem

Açıköğretim işletme bölümü kredili sistem intibak dersleri, neydi ne oldu aöf kredili sistem

anadolu üniversitesi

işletme bölümü intibak dersleri

Açıköğretim Fakültesi kuruluşundan itibaren mutlak sistemle öğretim veriyordu. Mutlak sistem, öğrencilerin notunun 100 üzerinden puanlanmasıdır. Dersler senelik olarak kredilendirilmekteydi. 2009 – 2010 Öğretim Yılında Anadolu Üniversitesi İlahiyat Önlisans Programında pilot uygulama olarak başlayan Kredili / Dönemlik Sistem, 2012 – 2013 Öğretim Yılı ile beraber ayrım gözetmeksizin tüm Önlisans / Lisans Programlarında uygulanacak. Biz de bu değişkenliği göz önünde bulundurarak “Geçmiş Dönemdeki Lisans / Önlisans Programlarını” ile “Günümüzdeki Lisans / Önlisans Programlarını” karşılaştıracağız.
İlk karşılaştıracağımız Program, İşletme Lisans Programıdır.

• Bir senenin iki döneme ayrıldığı AÖF Kredili Sistemde (Güz Dönemi – Bahar Dönemi), İşletme Lisans Programı dört senelik öğretim sürecinde 2 + 2 + 2 + 2 = 16 dönemlik öğretim sürecini kapsar.
• Mutlak Sistemde “Tek Parça Müfredattan” oluşturulan senelik dersler, bölümlendirilerek Kredili / Dönemlik “İki Parça Müfredata” ayrıldı. Yani müfredat iki döneme, ayrı ayrı pay edildi.

– Mutlak Sistem’de altı ders saati olarak okutulan, “6 krediye” tekabül eden Genel Muhasebe dersi bölümlendirilerek; Kredili / Dönemlik Sistemin I. Döneminde “MUH103U” koduyla, üç ders saati olarak, “5 krediye” karşılık gelecek şekilde Genel Muhasebe 1 olarak, II. Dönemde de “MUH104U” koduyla, üç ders saati olarak “5 krediye” karşılık gelecek şekilde Genel Muhasebe 2 olarak okutulacak. Totalde 10 saatlik ders, 6 kredi ile öğrenim verecektir.
– Mutlak Sistem’de altı ders saati olarak okutulan, “6 krediye” tekabül eden Davranış Bilimlerine Giriş dersi bölümlendirilerek; Kredili / Dönemlik Sistemin I. Döneminde “SOS113U” koduyla, üç ders saati olarak, “4 krediye” karşılık gelecek şekilde Davranış Bilimlerine Giriş 1 olarak, II. Dönemde de “SOS114U” koduyla üç ders saati olarak, “4 krediye” karşılık gelecek şekilde Davranış Bilimlerine Giriş 2 olarak okutulacak. Totalde 6 saatlik ders, 8 kredi ile öğrenim verilecektir.
– Mutlak Sistem’de altı ders saati olarak okutulan, “6 krediye” tekabül eden İktisada Giriş dersi bölümlendirilerek; Kredili / Dönemlik Sistemin I. Döneminde “İKT103U” koduyla, üç ders saati olarak, “5 krediye” karşılık gelecek şekilde İktisada Giriş 1 olarak, II. Dönemde de “İKT104U” koduyla, üç ders saati olarak “5 krediye” karşılık gelecek şekilde İktisada Giriş 2 olarak okutulacak. Totalde 10 saatlik ders, 6 kredi ile öğrenim verecektir.
– Mutlak Sistem’de altı ders saati olarak okutulan, “6 krediye” tekabül eden Genel Matematik dersi bölümlendirilerek; Kredili / Dönemlik Sistemin I. Döneminde “MAT105U” koduyla, üç ders saati olarak, “4 krediye” karşılık gelecek şekilde Genel Matematik 1 olarak, II. Dönemde de “Mat106u” koduyla, üç ders saati olarak “4 krediye” karşılık gelecek şekilde Genel Matematik 2 olarak okutulacak. Totalde 6 saatlik ders, 8 kredi ile öğrenim verecektir.
– Mutlak Sistem’de dört ders saati olarak okutulan, “4 krediye” tekabül eden Temel Bilgi Teknolojileri dersi bölümlendirilerek; Kredili / Dönemlik Sistemin I. Döneminde “BİL101U” koduyla, üç ders saati olarak, “3 krediye” karşılık gelecek şekilde Temel Bilgi Teknolojileri 1 olarak, II. Dönemde de “BİL102U” koduyla, üç ders saati olarak “3 krediye” karşılık gelecek şekilde Temel Bilgi Teknolojileri 2 olarak okutulacak. Totalde 6 saatlik ders, 6 kredi ile öğrenim verecektir.
– Mutlak Sistem’de altı ders saati olarak okutulan, “6 krediye” tekabül eden Ticaret Hukuku dersi bölümlendirilerek; Kredili / Dönemlik Sistemin III. Döneminde “HUK212U” koduyla, üç ders saati olarak, “4 krediye” karşılık gelecek şekilde Ticaret Hukuku 1 olarak, IV. Dönemde de “HUK212U” koduyla, üç ders saati olarak “4 krediye” karşılık gelecek şekilde Ticaret Hukuku 2 olarak okutulacak. Totalde 6 saatlik ders, 8 kredi ile öğrenim verecektir.
– Mutlak Sistem’de altı ders saati olarak okutulan, “6 krediye” tekabül eden İstatistik dersi bölümlendirilerek; Kredili / Dönemlik Sistemin III. Döneminde “İST201U” koduyla, üç ders saati olarak, “4 krediye” karşılık gelecek şekilde İstatistik 1 olarak, IV. Dönemde de “İST202U” koduyla, üç ders saati olarak “4 krediye” karşılık gelecek şekilde İstatistik 2 olarak okutulacak. Totalde 6 saatlik ders, 8 kredi ile öğrenim verecektir.
– Mutlak Sistemde dört saatlik olarak okutulan, “4 krediye” tekabül eden ortak ve zorunlu derslerden biri olan Atatürk İlkeleri ve İnkılâpçılık dersi bölümlendirilerek; Kredili / Dönemlik Sistemin III. Döneminde “TAR201U” koduyla, üç ders saati olarak, “3 krediye” karşılık gelecek şekilde Atatürk İlkeleri ve İnkılâpçılık 1 olarak, IV. Dönemde de “TAR202U” koduyla, üç ders saati olarak “3 krediye” karşılık gelecek şekilde Atatürk İlkeleri ve İnkılâpçılık 2 olarak okutulacak. Totalde 6 saatlik ders, 6 kredi ile öğrenim verecektir.
– Mutlak Sistemde dört saatlik olarak okutulan, “4 krediye” tekabül eden ortak ve zorunlu derslerden biri olan Türk Dili dersi bölümlendirilerek; Kredili / Dönemlik Sistemin VII. Döneminde “TÜR201U” koduyla, üç ders saati olarak, “3 krediye” karşılık gelecek şekilde Türk Dili 1 olarak, VIII. Dönemde de “TÜR202U” koduyla, üç ders saati olarak “3 krediye” karşılık gelecek şekilde Türk Dili 2 olarak okutulacak. Totalde 6 saatlik ders, 6 kredi ile öğrenim verecektir.
– Mutlak Sistem’de altı ders saati olarak okutulan, “6 krediye” tekabül eden Finansal Yönetim dersi bölümlendirilerek; Kredili / Dönemlik Sistemin V. Döneminde “FİN201” koduyla, üç ders saati olarak, “5 krediye” karşılık gelecek şekilde Finansal Yönetim1 olarak, VI. Dönemde de “FİN202U” koduyla, üç ders saati olarak “5 krediye” karşılık gelecek şekilde Finansal Yönetim 2 olarak okutulacak. Totalde 6 saatlik ders, 10 kredi ile öğrenim verecektir.
– Mutlak Sistem’de altı ders saati olarak okutulan, “6 krediye” tekabül eden Stratejik Yönetim dersi bölümlendirilerek; Kredili / Dönemlik Sistemin VII. Döneminde “İŞL405U” koduyla, üç ders saati olarak, “5 krediye” karşılık gelecek şekilde Stratejik Yönetimi 1 olarak, VIII. Dönemde de “İŞL406U” koduyla, üç ders saati olarak “5 krediye” karşılık gelecek şekilde Stratejik Yönetim 2 olarak okutulacak. Totalde 6 saatlik ders, 10 kredi ile öğrenim verecektir.

• Mutlak Sistemde iken “Ders Müfredatında Yok” iken, Kredili / Dönemlik Sistem de “Ders Müfredatına Eklenen” ders / dersler vardır.

– V. Dönemde “İŞL303U” koduyla, 3 ders saati olarak, “5 krediye” karşılık gelecek şekilde okutulan Üretim Yönetimi dersidir.

• Mutlak Sistemde iken “Belirlenmiş İsim Hakkı” ile öğretilen, Kredili / Dönemlik Sistem de önceki müfredatın denkliğine uyan ama belirli bir “İçerik Yenilenmesine Uğrayan” ders / dersler vardır.

– Mutlak Sistem’de altı ders saati olarak okutulan, “6 krediye” tekabül eden Genel İşletme dersi bölümlendirilerek; Kredili / Dönemlik Sistemin I. Döneminde “İŞL105U” koduyla, üç ders saati olarak, “5 krediye” karşılık gelecek şekilde İşletme İlkeleri olarak, II. Dönemde de “İŞL106U” koduyla, üç ders saati olarak “5 krediye” karşılık gelecek şekilde İşletme Fonksiyonları olarak okutulacak. Totalde 6 saatlik ders, 10 kredi ile öğrenim verecektir.
– Mutlak Sistem’de altı ders saati olarak okutulan, “6 krediye” tekabül eden Hukuka Giriş dersi bölümlendirilerek; Kredili / Dönemlik Sistemin I. Döneminde “HUK101U” koduyla, üç ders saati olarak, “4 krediye” karşılık gelecek şekilde Hukukun Temel Kavramları olarak, II. Dönemde de “HUK110U” koduyla, üç ders saati olarak “4 krediye” karşılık gelecek şekilde İşletme Borçlar Hukuku olarak okutulacak. Totalde 6 saatlik ders, 8 kredi ile öğrenim verecektir.
– Mutlak Sistem’de altı ders saati olarak okutulan, “6 krediye” tekabül eden Muhasebe Uygulamaları dersi bölümlendirilerek; Kredili / Dönemlik Sistemin III. Döneminde “İŞL207U” koduyla, üç ders saati olarak, “6 krediye” karşılık gelecek şekilde Dönem Sonu İşlemleri olarak, IV. Dönemde de “MUH208U” koduyla, üç ders saati olarak “6 krediye” karşılık gelecek şekilde Muhasebede Bilgi Yönetimi olarak okutulacak. Totalde 6 saatlik ders, 12 kredi ile öğrenim verecektir.
– Mutlak Sistem’de altı ders saati olarak okutulan, “6 krediye” tekabül eden Yönetim ve Organizasyon dersi bölümlendirilerek; Kredili / Dönemlik Sistemin III. Döneminde “İŞL205U” koduyla, üç ders saati olarak, “5 krediye” karşılık gelecek şekilde İşletme Yönetimi olarak, IV. Dönemde de “PZL212U” koduyla, üç ders saati olarak “4 krediye” karşılık gelecek şekilde Tedarik Zinciri Yönetimi olarak okutulacak. Totalde 6 saatlik ders, 9 kredi ile öğrenim verecektir.
– Mutlak Sistem’de altı ders saati olarak okutulan, “6 krediye” tekabül eden Kamu Maliyesi dersi bölümlendirilerek; Kredili / Dönemlik Sistemin III. Döneminde “İŞL209U” koduyla, üç ders saati olarak, “5 krediye” karşılık gelecek şekilde İşletme Bilgi Sistemleri, IV. Dönemde de “KÜL202U” koduyla, üç ders saati olarak “4 krediye” karşılık gelecek şekilde Görsel Kültür olarak okutulacak. Totalde 6 saatlik ders, 9 kredi ile öğrenim verecektir.
– Mutlak Sistem’de altı ders saati olarak okutulan, “6 krediye” tekabül eden İktisat Teorisi dersi bölümlendirilerek; Kredili / Dönemlik Sistemin III.. Dönemde “İKT203U” koduyla, üç ders saati olarak, “5 krediye” karşılık gelecek şekilde Mikro İktisat olarak, IV. Dönemde de “İKT204U” koduyla, üç ders saati olarak “5 krediye” karşılık gelecek şekilde Makro İktisat olarak okutulacak. Totalde 6 saatlik ders, 10 kredi ile öğrenim verecektir.
– Mutlak Sistem’de altı ders saati olarak okutulan, “6 krediye” tekabül eden Türk Vergi Sistemi dersi bölümlendirilerek; Kredili / Dönemlik Sistemin III. Döneminde “SOS110U” koduyla, üç ders saati olarak, “5 krediye” karşılık gelecek şekilde Örgütsel Davranış, IV. Dönemde de “MLY201U” koduyla, üç ders saati olarak “5 krediye” karşılık gelecek şekilde Türk Vergi Sistemi olarak okutulacak. Totalde 6 saatlik ders, 10 kredi ile öğrenim verecektir.
– Mutlak Sistem’de altı ders saati olarak okutulan, “6 krediye” tekabül eden Pazarlama Yönetimi dersi bölümlendirilerek; Kredili / Dönemlik Sistemin V. Döneminde “PZL103U” koduyla, üç ders saati olarak, “5 krediye” karşılık gelecek şekilde Pazarlama Yönetimi olarak, VI. Dönemde de “PZL304U” koduyla, üç ders saati olarak “4 krediye” karşılık gelecek şekilde Pazarlama İletişimi olarak okutulacak. Totalde 6 saatlik ders, 9 kredi ile öğrenim verecektir.
– Mutlak Sistem’de altı ders saati olarak okutulan, “6 krediye” tekabül eden Maliyet Muhasebesi dersi bölümlendirilerek; Kredili / Dönemlik Sistemin V. Döneminde “MUH301U” koduyla, üç ders saati olarak, “4 krediye” karşılık gelecek şekilde Maliyet Muhasebesi olarak, VI. Dönemde de “MUH302U” koduyla, üç ders saati olarak “4 krediye” karşılık gelecek şekilde Maliyet Yönetimi olarak okutulacak. Totalde 6 saatlik ders, 8 kredi ile öğrenim verecektir.
– Mutlak Sistem’de altı ders saati olarak okutulan, “6 krediye” tekabül eden Muhasebe Denetim ve Analiz dersi bölümlendirilerek; Kredili / Dönemlik Sistemin VII. Döneminde “İŞL401U” koduyla, üç ders saati olarak, “5 krediye” karşılık gelecek şekilde Denetim olarak, VIII. Dönemde de “FİN402U” koduyla, üç ders saati olarak “4 krediye” karşılık gelecek şekilde Finansal Tablolar Analizi olarak okutulacak. Totalde 6 saatlik ders, 10 kredi ile öğrenim verecektir.
– Mutlak Sistem’de altı ders saati olarak okutulan, “6 krediye” tekabül eden Sermaye Piyasası ve Finansal Kurumlar dersi bölümlendirilerek; Kredili / Dönemlik Sistemin VII. Döneminde “İŞL403U” koduyla, üç ders saati olarak, “5 krediye” karşılık gelecek şekilde Finansal Kurumlar olarak, VIII. Döneminde de “İKT402U” koduyla, üç ders saati olarak “5 krediye” karşılık gelecek şekilde Türkiye Ekonomisi olarak okutulacak. Totalde 6 saatlik ders, 10 kredi ile öğrenim verecektir.
– Mutlak Sistem’de altı ders saati olarak okutulan, “6 krediye” tekabül eden Hukuka Giriş dersi bölümlendirilerek; Kredili / Dönemlik Sistemin I. Döneminde “HUK101U” koduyla, üç ders saati olarak, “4 krediye” karşılık gelecek şekilde Hukukun Temel Kavramları olarak, II. Dönemde de “HUK110U” koduyla, üç ders saati olarak “4 krediye” karşılık gelecek şekilde İşletme Borçlar Hukuku olarak okutulacak. Totalde 6 saatlik ders, 8 kredi ile öğrenim verecektir.
– Mutlak Sistem’de altı ders saati olarak okutulan, “6 krediye” tekabül eden Girişimcilik dersi değiştirilerek; Kredili / Dönemlik Sistemin VIII. Döneminde “PZL402” koduyla, üç ders saati olarak, “4 krediye” karşılık gelecek şekilde Küresel Pazarlama olarak okutulacaktır.
– Mutlak Sistem’de altı ders saati olarak okutulan, “6 krediye” tekabül eden Uluslar arası İşletmecilik dersi bölümlendirilerek; Kredili / Dönemlik Sistemin V. Döneminde “İŞL301U” koduyla, üç ders saati olarak, “4 krediye” karşılık gelecek şekilde Uluslar arası İşletmecilik olarak, VII. Dönemde de “İŞL201U” koduyla, üç ders saati olarak “4 krediye” karşılık gelecek şekilde İşletmelerde Sosyal Sorumluluk ve Etik olarak okutulacak. Totalde 6 saatlik ders, 8 kredi ile öğrenim verecektir.

• Mutlak Sistem iken “Ders Müfredatında Var Olan” ancak, Kredili / Dönemlik Sisteme geçilince “Ders Müfredatında Korunan ama Saati – Kredisi Değişen Ders / Dersler” vardır.

– Mutlak Sistem’de altı ders saati olarak okutulan, “6 krediye” tekabül eden İş ve Sosyal Güvenlik Hukuku dersi değiştirilerek; Kredili / Dönemlik Sistemin VI. Döneminde “HUK108U” koduyla, üç ders saati olarak, “5 krediye” karşılık gelecek şekilde okutulacaktır.
– Mutlak Sistem’de altı ders saati olarak okutulan, “6 krediye” tekabül eden İnsan Kaynakları dersi değiştirilerek; Kredili / Dönemlik Sistemin VIII. Döneminde “İŞL402U” koduyla, üç ders saati olarak, “5 krediye” karşılık gelecek şekilde okutulacaktır.

• Mutlak Sistemde “Senelik Olarak Okutulan” Yabancı Dil Programı (İngilizce, Almanca, Fransızca), Kredili / Dönemlik Sistem de “Dört Döneme” yayılmıştır.

– Mutlak Sistemde dört saatlik olarak okutulan, “4 krediye” tekabül eden Yabancı Dil Programı (İngilizce, Almanca, Fransızca) değiştirilerek; Kredili / Dönemlik Sistemin V. Döneminde “ING301U / ALM301U / FRA301U” kodlarıyla, üç ders saati olarak, “3 krediye” karşılık gelecek şekilde Yabancı Dil Programı 1 (İngilizce 1, Almanca 1, Fransızca 1) olarak, VI Döneminde “ING302U / ALM302U / FRA302U” kodlarıyla, üç ders saati olarak, “3 krediye” karşılık gelecek şekilde Yabancı Dil Programı 2 ( İngilizce 2, Almanca 2, Fransızca 2) olarak okutulacaktır. Totalde 6 saatlik ders, 6 kredi ile öğrenim verecektir.
– Mutlak Sistemde olmayan; Kredili / Dönemlik Sisteme yeni eklenen, VII. Dönemde “ING401U / ALM401U / FRA401U” kodlarıyla, üç ders saati olarak, “3 krediye” karşılık gelecek şekilde Yabancı Dil Programı 3 (İngilizce 3, Almanca 3, Fransızca 3) olarak, VIII Döneminde “ING402U / ALM402U / FRA402U” kodlarıyla, üç ders saati olarak, “3 krediye” karşılık gelecek şekilde Yabancı Dil Programı 4 ( İngilizce 4, Almanca 4, Fransızca 4) olarak okutulacaktır. Totalde 6 saatlik ders, 6 kredi ile öğrenim verecektir.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir