çalışma ekonomisi ve endüstriyel ilişkiler çeko kredili sistem intibak dersleri

çalışma ekonomisi ve endüstriyel ilişkiler çeko kredili sistem intibak dersleri

anadolu üniversitesi

çalışma ekonomisi ve endüstriyel ilişkiler bölümü intibak dersleri

Açıköğretim Fakültesi kuruluşundan itibaren mutlak sistemle öğretim veriyordu. Mutlak sistem, öğrencilerin notunun 100 üzerinden puanlanmasıdır. Dersler senelik olarak kredilendirilmekteydi. 2009 – 2010 Öğretim Yılında Anadolu Üniversitesi İlahiyat Önlisans Programında pilot uygulama olarak başlayan Kredili / Dönemlik Sistem, 2012 – 2013 Öğretim Yılı ile beraber ayrım gözetmeksizin tüm Önlisans / Lisans Programlarında uygulanacak. Biz de bu değişkenliği göz önünde bulundurarak “Geçmiş Dönemdeki Lisans / Önlisans Programlarını” ile “Günümüzdeki Lisans / Önlisans Programlarını” karşılaştıracağız.
Şu an ki karşılaştıracağımız Program, Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri Lisans Programıdır.

• Bir senenin iki döneme ayrıldığı AÖF Kredili Sistemde (Güz Dönemi – Bahar Dönemi), Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri Lisans Programı dört senelik öğretim sürecinde 2 + 2 + 2 + 2 = 16 dönemlik öğretim sürecini kapsar.
• Mutlak Sistemde “Tek Parça Müfredattan” oluşturulan senelik dersler, bölümlendirilerek Kredili / Dönemlik “İki Parça Müfredata” ayrıldı. Yani müfredat iki döneme, ayrı ayrı pay edildi.

– Mutlak Sistem’de altı ders saati olarak okutulan, “6 krediye” tekabül eden Genel Muhasebe dersi bölümlendirilerek; Kredili / Dönemlik Sistemin I. Döneminde “MUH103U” koduyla, üç ders saati olarak, “5 krediye” karşılık gelecek şekilde Genel Muhasebe 1 olarak, II. Dönemde de “MUH104U” koduyla, üç ders saati olarak “5 krediye” karşılık gelecek şekilde Genel Muhasebe 2 olarak okutulacak. Totalde 10 saatlik ders, 6 kredi ile öğrenim verecektir.
– Mutlak Sistem’de altı ders saati olarak okutulan, “6 krediye” tekabül eden İktisada Giriş dersi bölümlendirilerek; Kredili / Dönemlik Sistemin I. Döneminde “İKT103U” koduyla, üç ders saati olarak, “5 krediye” karşılık gelecek şekilde İktisada Giriş 1 olarak, II. Dönemde de “İKT104U” koduyla, üç ders saati olarak “5 krediye” karşılık gelecek şekilde İktisada Giriş 2 olarak okutulacak. Totalde 10 saatlik ders, 6 kredi ile öğrenim verecektir.
– Mutlak Sistem’de altı ders saati olarak okutulan, “6 krediye” tekabül eden Genel Matematik dersi bölümlendirilerek; Kredili / Dönemlik Sistemin I. Döneminde “MAT105U” koduyla, üç ders saati olarak, “4 krediye” karşılık gelecek şekilde Genel Matematik 1 olarak, II. Dönemde de “MAT106” koduyla, üç ders saati olarak “4 krediye” karşılık gelecek şekilde Genel Matematik 2 olarak okutulacak. Totalde 6 saatlik ders, 8 kredi ile öğrenim verecektir.
– Mutlak Sistem’de dört ders saati olarak okutulan, “4 krediye” tekabül eden Temel Bilgi Teknolojileri dersi bölümlendirilerek; Kredili / Dönemlik Sistemin I. Döneminde “BİL101U” koduyla, üç ders saati olarak, “3 krediye” karşılık gelecek şekilde Temel Bilgi Teknolojileri 1 olarak, II. Dönemde de “BİL102U” koduyla, üç ders saati olarak “3 krediye” karşılık gelecek şekilde Temel Bilgi Teknolojileri 2 olarak okutulacak. Totalde 6 saatlik ders, 6 kredi ile öğrenim verecektir.
– Mutlak Sistem’de altı ders saati olarak okutulan, “6 krediye” tekabül eden İstatistik dersi bölümlendirilerek; Kredili / Dönemlik Sistemin III. Döneminde “İST201U” koduyla, üç ders saati olarak, “4 krediye” karşılık gelecek şekilde İstatistik 1 olarak, IV. Dönemde de “İST202U” koduyla, üç ders saati olarak “4 krediye” karşılık gelecek şekilde İstatistik 2 olarak okutulacak. Totalde 6 saatlik ders, 8 kredi ile öğrenim verecektir.
– Mutlak Sistemde dört saatlik olarak okutulan, “4 krediye” tekabül eden ortak ve zorunlu derslerden biri olan Atatürk İlkeleri ve İnkılâpçılık dersi bölümlendirilerek; Kredili / Dönemlik Sistemin III. Döneminde “TAR201U” koduyla, üç ders saati olarak, “3 krediye” karşılık gelecek şekilde Atatürk İlkeleri ve İnkılâpçılık 1 olarak, IV. Dönemde de “TAR202U” koduyla, üç ders saati olarak “3 krediye” karşılık gelecek şekilde Atatürk İlkeleri ve İnkılâpçılık 2 olarak okutulacak. Totalde 6 saatlik ders, 6 kredi ile öğrenim verecektir.
– Mutlak Sistemde dört saatlik olarak okutulan, “4 krediye” tekabül eden ortak ve zorunlu derslerden biri olan Türk Dili dersi bölümlendirilerek; Kredili / Dönemlik Sistemin VII. Döneminde “TÜR201U” koduyla, üç ders saati olarak, “3 krediye” karşılık gelecek şekilde Türk Dili 1 olarak, VIII. Dönemde de “TÜR202U” koduyla, üç ders saati olarak “3 krediye” karşılık gelecek şekilde Türk Dili 2 olarak okutulacak. Totalde 6 saatlik ders, 6 kredi ile öğrenim verecektir.

• Mutlak Sistemde iken “Ders Müfredatında Yok” iken, Kredili / Dönemlik Sistem de “Ders Müfredatına Eklenen” ders / dersler vardır.

– II. Dönemde “ÇEK201U” koduyla, 3 ders saati olarak, “4 krediye” karşılık gelecek şekilde okutulan Sosyal Politika 1 dersidir.
– III. Dönemde “ÇEK203U” koduyla, 3 ders saati olarak, “5 krediye” karşılık gelecek şekilde okutulan Çalışma Ekonomisi 1 dersidir.
– IV. Dönemde “ÇEK204U” koduyla, 3 ders saati olarak, “5 krediye” karşılık gelecek şekilde okutulan Çalışma Ekonomisi 1 dersidir.
– IV. Dönemde “ÇEK202U” koduyla, 3 ders saati olarak, “5 krediye” karşılık gelecek şekilde okutulan Sosyal Politika 2 dersidir.
– IV. Dönemde “HUK210U” koduyla, 3 ders saati olarak, “5 krediye” karşılık gelecek şekilde okutulan İdare Hukuku dersidir.
– V. Dönemde “PSİ103U” koduyla, 4 ders saati olarak, “6 krediye” karşılık gelecek şekilde okutulan Psikoloji dersidir.

• Mutlak Sistemde iken “Belirlenmiş İsim Hakkı” ile öğretilen, Kredili / Dönemlik Sistem de önceki müfredatın denkliğine uyan ama belirli bir “İçerik Yenilenmesine Uğrayan” ders / dersler vardır.

– Mutlak Sistem’de altı ders saati olarak okutulan, “6 krediye” tekabül eden Davranış Bilimlerine Giriş dersi bölümlendirilerek; Kredili / Dönemlik Sistemin I. Döneminde “SOS111U” koduyla, üç ders saati olarak, “5 krediye” karşılık gelecek şekilde Sosyoloji 1 olarak, II. Dönemde de “SOS112U” koduyla, üç ders saati olarak “4 krediye” karşılık gelecek şekilde Sosyoloji 2 olarak okutulacak. Totalde 6 saatlik ders, 9 kredi ile öğrenim verecektir.
– Mutlak Sistem’de altı ders saati olarak okutulan, “6 krediye” tekabül eden Hukuka Giriş dersi bölümlendirilerek; Kredili / Dönemlik Sistemin I. Döneminde “HUK101U” koduyla, üç ders saati olarak, “4 krediye” karşılık gelecek şekilde Hukukun Temel Kavramları olarak, II. Dönemde de “HUK110U” koduyla, üç ders saati olarak “4 krediye” karşılık gelecek şekilde İşletme Borçlar Hukuku olarak okutulacak. Totalde 6 saatlik ders, 8 kredi ile öğrenim verecektir.
– Mutlak Sistem’de altı ders saati olarak okutulan, “6 krediye” tekabül eden Ticaret Hukuku dersi bölümlendirilerek; Kredili / Dönemlik Sistemin III. Döneminde “HUK101U” koduyla, üç ders saati olarak, “5 krediye” karşılık gelecek şekilde Anayasa Hukuku olarak, IV. Dönemde de “HUK110U” koduyla, üç ders saati olarak “4 krediye” karşılık gelecek şekilde Ticaret Hukuku olarak okutulacak. Totalde 6 saatlik ders, 9 kredi ile öğrenim verecektir.
– Mutlak Sistem’de altı ders saati olarak okutulan, “6 krediye” tekabül eden İktisat Teorisi dersi bölümlendirilerek; Kredili / Dönemlik Sistemin III.. Dönemde “İKT201U” koduyla, üç ders saati olarak, “4 krediye” karşılık gelecek şekilde İktisadi Düşünceler Tarihi olarak, IV. Dönemde de “İKT210U” koduyla, üç ders saati olarak “5 krediye” karşılık gelecek şekilde Uluslararası İktisat olarak okutulacak. Totalde 6 saatlik ders, 9 kredi ile öğrenim verecektir.
– Mutlak Sistem’de altı ders saati olarak okutulan, “6 krediye” tekabül eden İdare Hukuku dersi bölümlendirilerek; Kredili / Dönemlik Sistemin V. Döneminde “ÇEK303U” koduyla, üç ders saati olarak, “4 krediye” karşılık gelecek şekilde İstihdam ve İşsizlik olarak, VI. Dönemde de “ÇEK302U” koduyla, üç ders saati olarak “4 krediye” karşılık gelecek şekilde Gelir Dağılımı ve Yoksulluk olarak okutulacak. Totalde 6 saatlik ders, 8 kredi ile öğrenim verecektir.
– Mutlak Sistem’de altı ders saati olarak okutulan, “6 krediye” tekabül eden Sosyal Politika dersi bölümlendirilerek; Kredili / Dönemlik Sistemin V. Döneminde “ÇEK301” koduyla, üç ders saati olarak, “4 krediye” karşılık gelecek şekilde Çalışma İlişkileri Tarihi olarak, VI. Dönemde de “ÇEK306U” koduyla, üç ders saati olarak “5 krediye” karşılık gelecek şekilde İşletme Uluslararası Sosyal Politika okutulacak. Totalde 6 saatlik ders, 9 kredi ile öğrenim verecektir.
– Mutlak Sistem’de altı ders saati olarak okutulan, “6 krediye” tekabül eden Çalışma Ekonomisi dersi bölümlendirilerek; Kredili / Dönemlik Sistemin V. Döneminde “SOS321U” koduyla, üç ders saati olarak, “4 krediye” karşılık gelecek şekilde Çalışma Sosyolojisi olarak, VI. Dönemde de “PSİ104U” koduyla, üç ders saati olarak “4 krediye” karşılık gelecek şekilde İşletme Çalışma Psikolojisi okutulacak. Totalde 6 saatlik ders, 8 kredi ile öğrenim verecektir.
– Mutlak Sistem’de altı ders saati olarak okutulan, “6 krediye” tekabül eden İş Hukuku dersi bölümlendirilerek; Kredili / Dönemlik Sistemin V. Döneminde “HUK301U” koduyla, üç ders saati olarak, “4 krediye” karşılık gelecek şekilde Bireysel İş Hukuku Tarihi olarak, VI. Dönemde de “HUK302U” koduyla, üç ders saati olarak “5 krediye” karşılık gelecek şekilde İşletme Toplu İş Hukuku okutulacak. Totalde 6 saatlik ders, 9 kredi ile öğrenim verecektir.
– Mutlak Sistem’de altı ders saati olarak okutulan, “6 krediye” tekabül eden Sosyal Güvenlik Hukuku dersi bölümlendirilerek; Kredili / Dönemlik Sistemin VII. Döneminde “ÇEK405U” koduyla, üç ders saati olarak, “5 krediye” karşılık gelecek şekilde Sosyal Güvenlik olarak, VIII. Dönemde de “HUK402U” koduyla, üç ders saati olarak “5 krediye” karşılık gelecek şekilde Sosyal Güvenlik Hukuku okutulacak. Totalde 6 saatlik ders, 10 kredi ile öğrenim verecektir.
– Mutlak Sistem’de altı ders saati olarak okutulan, “6 krediye” tekabül eden Finansal Yönetim dersi bölümlendirilerek; Kredili / Dönemlik Sistemin VII. Döneminde “İKT301U” koduyla, üç ders saati olarak, “5 krediye” karşılık gelecek şekilde Para ve Banka olarak, VIII. Dönemde de “ÇEK304U” koduyla, üç ders saati olarak “5 krediye” karşılık gelecek şekilde Sendikacılık okutulacak. Totalde 6 saatlik ders, 10 kredi ile öğrenim verecektir.
– Mutlak Sistem’de altı ders saati olarak okutulan, “6 krediye” tekabül eden Türkiye Ekonomisi dersi bölümlendirilerek; Kredili / Dönemlik Sistemin VII. Döneminde “MLY201U” koduyla, üç ders saati olarak, “5 krediye” karşılık gelecek şekilde Türk Vergi Sistemi olarak, VIII. Dönemde de “İKT402U” koduyla, üç ders saati olarak “5 krediye” karşılık gelecek şekilde İşletme Türkiye Ekonomisi okutulacak. Totalde 6 saatlik ders, 10 kredi ile öğrenim verecektir.
– Mutlak Sistem’de altı ders saati olarak okutulan, “6 krediye” tekabül eden Örgütsel Davranış dersi bölümlendirilerek; Kredili / Dönemlik Sistemin VI. Döneminde “SOS110U” koduyla, üç ders saati olarak, “5 krediye” karşılık gelecek şekilde Örgütsel Davranış olarak, VII. Dönemde de “SOS319U” koduyla, üç ders saati olarak “4 krediye” karşılık gelecek şekilde Türkiye’nin Toplumsal Yapısı okutulacak. Totalde 6 saatlik ders, 9 kredi ile öğrenim verecektir.
– Mutlak Sistem’de altı ders saati olarak okutulan, “6 krediye” tekabül eden Endüstri İlişkileri dersi bölümlendirilerek; Kredili / Dönemlik Sistemin VII. Döneminde “ÇEK401” koduyla, üç ders saati olarak, “5 krediye” karşılık gelecek şekilde Endüstri İlişkileri olarak, VIII. Dönemde de “ÇEK402U” koduyla, üç ders saati olarak “4 krediye” karşılık gelecek şekilde Çalışma Yaşamının Denetimi okutulacak. Totalde 6 saatlik ders, 9 kredi ile öğrenim verecektir.
– Mutlak Sistem’de altı ders saati olarak okutulan, “6 krediye” tekabül eden Uluslararası Çalışma dersi değiştirilerek; Kredili / Dönemlik Sistemin VIII. Döneminde “ÇEK402” koduyla, üç ders saati olarak, “5 krediye” karşılık gelecek şekilde Yeni Teknolojiler ve Çalışma Hayatı olarak okutulacaktır.

• Mutlak Sistem iken “Ders Müfredatında Var Olan” ancak, Kredili / Dönemlik Sisteme geçilince “Ders Müfredatında Korunan ama Saati – Kredisi Değişen Ders / Dersler” vardır.

– Mutlak Sistem’de altı ders saati olarak okutulan, “6 krediye” tekabül eden Genel İşletme dersi değiştirilerek; Kredili / Dönemlik Sistemin I. Döneminde “İŞL107U” koduyla, üç ders saati olarak, “5 krediye” karşılık gelecek şekilde okutulacaktır.
– Mutlak Sistem’de altı ders saati olarak okutulan, “6 krediye” tekabül eden Kamu Maliyesi dersi değiştirilerek; Kredili / Dönemlik Sistemin III. Döneminde “MLY203U” koduyla, üç ders saati olarak, “5 krediye” karşılık gelecek şekilde okutulacaktır.
– Mutlak Sistem’de altı ders saati olarak okutulan, “6 krediye” tekabül eden İş Sağlığı ve Güvenliği dersi değiştirilerek; Kredili / Dönemlik Sistemin VII. Döneminde “ÇEK403U” koduyla, üç ders saati olarak, “5 krediye” karşılık gelecek şekilde okutulacaktır.
– Mutlak Sistem’de altı ders saati olarak okutulan, “6 krediye” tekabül eden İnsan Kaynakları Yönetimi değiştirilerek; Kredili / Dönemlik Sistemin VIII. Döneminde “İŞL402U” koduyla, üç ders saati olarak, “5 krediye” karşılık gelecek şekilde okutulacaktır.

• Mutlak Sistemde “Senelik Olarak Okutulan” Yabancı Dil Programı (İngilizce, Almanca, Fransızca), Kredili / Dönemlik Sistem de “Dört Döneme” yayılmıştır.

– Mutlak Sistemde dört saatlik olarak okutulan, “4 krediye” tekabül eden Yabancı Dil Programı (İngilizce, Almanca, Fransızca) değiştirilerek; Kredili / Dönemlik Sistemin V. Döneminde “ING301U / ALM301U / FRA301U” kodlarıyla, üç ders saati olarak, “3 krediye” karşılık gelecek şekilde Yabancı Dil Programı 1 (İngilizce 1, Almanca 1, Fransızca 1) olarak, VI Döneminde “ING302U / ALM302U / FRA302U” kodlarıyla, üç ders saati olarak, “3 krediye” karşılık gelecek şekilde Yabancı Dil Programı 2 ( İngilizce 2, Almanca 2, Fransızca 2) olarak okutulacaktır. Totalde 6 saatlik ders, 6 kredi ile öğrenim verecektir.
– Mutlak Sistemde olmayan; Kredili / Dönemlik Sisteme yeni eklenen, VII. Dönemde “ING401U / ALM401U / FRA401U” kodlarıyla, üç ders saati olarak, “3 krediye” karşılık gelecek şekilde Yabancı Dil Programı 3 (İngilizce 3, Almanca 3, Fransızca 3) olarak, VIII Döneminde “ING402U / ALM402U / FRA402U” kodlarıyla, üç ders saati olarak, “3 krediye” karşılık gelecek şekilde Yabancı Dil Programı 4 ( İngilizce 4, Almanca 4, Fransızca 4) olarak okutulacaktır. Totalde 6 saatlik ders, 6 kredi ile öğrenim verecektir.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir