A’dan Z’ye ÜDS

A’dan Z’ye ÜDS

ÜDS Sınavı A'dan Z'ye

 • ÜDS olarak bilinen Üniversiteler Arası Kurul Yabancı Dil Sınavı ,

 

–          Sanatta yeterlilik programlarına devam etmek isteyen,

–          Yüksek lisans programlarına girmek isteyen,

–          Kariyerini doktora ile doçent unvanı üzerinden devam ettirmek isteyen adaylara yönelik Yükseköğretim Kurulunca yürütülen yabancı dil test sınavıdır.

 

 • ÜDS (Fen Bilimleri, Sağlık Bilimleri ve Sosyal Bilimleri) olmak üzere üç ayrı alanda yapılır.

 

–          Aday bir dönemde birden fazla dilde ve birden fazla alanda tercih yapamaz. (Örn: Sadece, İngilizce Sosyal bilimleri

–          Bütün bilim dalları için ayrı kitapçık, ayrı cevap anahtarı mevcuttur.

 

 • Lisans programlarının son sınıfında veya son sınıftan bir önceki sınıfta okuyan öğrencilerin, öğrenimlerini sürdürmek istedikleri üniversite (enstitü) yetkilileri ile yüz yüze görüşerek, yüksek lisans programları için üniversitenin (enstitünün) ÜDS sonuçlarını kullanıp kullanmadığını ve eğer kullanıyor ise bunun şartlarını öğrenmeleri gerekir.
 • 180 dakikanın sürdüğü ÜDS’ de 80 soru vardır.

 

–          Her bir doğru cevabın değeri 1.25 puan üzerinden temel alınmıştır. (1.25 x 80 = 100.)

–          Yüksek-lisans yapmak isteyen bir adayın ihtiyaç duyduğu puan 70 ise, adayın doğru cevaplaması gereken asgari soru 56’dır.

 

 • Soru türleri arasında puan değeri olarak fark yoktur,

 

–           Herhangi bir kelime sorusunun değeri ile herhangi bir metin inceleme sorusunun değeri aynıdır.

–          Testte yanlış cevap sayısı, doğru cevap sayısını götürmemektedir.

–          Seçenek dağılımının hesaplanması ve boş bırakılmış sorular için en uygun seçeneğin saptanması adaylar için önemlidir.

–          Metin inceleme bölümüne geçmeden önce adayların 5 dakika dinlenmesi lehlerine olacaktır.

 

 • Doçent olmak isteyen adayların ÜDS‘ den 100 üzerinden alt-sınır olmak üzere 65 puan, doktora yapmak isteyen adayların alt-sınır olmak üzere 55 puan, sanatta yeterlilik kazanmak isteyen adayların alt-sınır olmak üzere 55 puan almaları gerekmektedir.

 

–          Kimi üniversiteler (enstitüler) yüksek lisans ya da doktora adayları için belirlenen ÜDS’ deki (ya da diğer eşdeğer sınavlardaki) asgari puan barajını yükseltebilmekte,

–          Bazı üniversiteler yüksek lisans veya doktora başvurusu yapan adaylara, kendi dil sınavlarını uygulayabilmektedir.

 

 • KPDS, TOEFL ve IELTS gibi Yükseköğretim sınavları da ÜDS’ ye eşdeğer kabul edilen dil sınavlarıdır.

 

–          Ancak, bu tür bir sınavı başaran bir aday, yeterlilik ya da tez aşamasına geldiğinde, ÜDS veya denkliliğinde bir sınava girmeli,

–          Bağlı olduğu enstitü tarafından belirlenmiş olan asgari ÜDS puanını veya ÜDS denkliliğinde yapılan sınavdan asgari puanı almalıdır.

–          ÜDS barajını, eğitim aldığı enstitü tarafından belirlenen süreler içerisinde başaramayan bir adayın yüksek lisans ya da doktora hakkı yanmakta ve programla ilişiği kesilmektedir.

 

 • ÜDS İngilizce, Almanca ve Fransızca dilleri üzerinden yapılır.
 • Doçentlik Bilim Sınavına veya sanatta yeterlilik çalışmasını sonuçlandırabilmek için İngilizce, Fransızca ve Almanca dışındaki dillerden sınava girmek isteyen adaylar KPDS‘ yi tercih etmelidir. Ancak,

 

–          Bu dilin Üniversitelerarası Kurul Başkanlığı (ÜAK) tarafından geçerliliğinin kabul edilmiş olması gerekir. (Çince, Japonca, Türk Lehçeleri)

–          ÜAK tarafından geçerli olsa da ilgili üniversitenin bu sınavın mahiyetinden haberdar edilmesi gerekir.

–          Bu dilin, KPDS’ de sınanan dillerden biri olması gerekir.

–          KPDS’ de bu dile ait sınavdan 100 üzerinden 65 (veya üstü bir) puan almak gerekir.

–          Bazılarında yeterli başvuru olmadığı için, sınavlar çoktan seçmeli test usulü değil, çeviri usulüyle yapılmaktadır.

 

 • Bilim dalı bir yabancı dille ilgili olanlar akademik çalışmalarını aynı dalda sürdürmek isterlerse,

 

–          Yabancı dil sınavına başka bir dilden girmek zorunda kalabilmektedir. (Örnek: İngiliz Dili ve Edebiyatı bölümünde görevli bir doçent adayının, ÜDS’ ye İngilizceden değil, Almanca ya da Fransızcadan girmesi gerekmektedir.)

–          Bilim dalı yabancı dil olan adayların -akademik çalışmalarını aynı dalda sürdürmek istemeleri halinde- bağlı oldukları enstitülerden şahsen bilgi almaları önerilir.

 • Bir adayın sınavda seçeceği bilim alanına, öğrenim görmek istediği enstitünün türü karar verir.

 

–          İnşaat Mühendisliği mezunu bir aday, herhangi bir üniversitenin Fen Bilimleri Enstitüsü’nde eğitim almak istiyorsa, ÜDS sınavında Fen Bilimleri alanını tercih etmelidir.

–          Eğer İnşaat Mühendisliği mezunu bir aday herhangi bir üniversitenin Sosyal bilimler enstitüsünde, işletme yüksek lisansı ya da doktorası yapmak istiyorsa, ÜDS’ de Sosyal Bilimler alanını tercih etmek zorundadır.

–          Bu geçerliliğe uymayan adayların sınavı geçerli sayılsa da, elindeki ÜDS Fen Bilimleri puanıyla herhangi bir sosyal bilimler ya da sağlık bilimleri enstitüsüne kayıt yaptıramaz.

–          Başvurular tamamlandıktan sonra Yabancı Dil ve Sınav Test (Bilim) Alanı değişikliği yapılamaz.

 

 • ÜDS‘ nin geçerliliği her üniversitede farklı uygulanmaktadır. Bu nedenle, üniversite ÜDS mevzuatı gözden geçirilmelidir.
 • ÜDS Mart ve Ekim ayları olmak üzere yılda iki defa tatbik edilir.

–          Sınav illeri arasında Türkiye sınırları içerisinde: Adana, Ankara, Antalya, Balıkesir, Bursa, Denizli, Diyarbakır, Elazığ, Erzurum, Eskişehir, Isparta, İstanbul, İzmir, Kayseri, Kocaeli – İzmit, Konya, Malatya, Mersin, Samsun, Sivas, Trabzon ve Van’dır.

–          Türkiye Sınırları dışında ise KKTC’nin Lefkoşa kentinde ve Kazakistan’ın Bişkek ilinde gerçekleşmektedir.

ÜDS geçmiş yıllarda çıkmış sınav sorularını satın almak için tıklayın.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir