Aöf Türk Dili I Kredili Sistem Dersi TUR201u

Aöf Türk Dili I Kredili Sistem Dersi TUR201u

Önlisans düzeyinde zorunlu olarak okutulan derslerden biri de, Türk Dili’dir. Kodu TÜR201 olan Türk Dili Dersi,
• Uzaktan eğitim felsefesinin mantığına uygun olarak,
• 3’ncü yarıyılın takibinde,
• 3 saatlik teorili olarak kurgulanmıştır.
• Dersin kredisi 3’tür.
• Yaklaşık 16 haftalık süreci kapsayan bu derste, her hafta bir konu başlığı işlenir.

– Son 2 hafta sınavlar olmak üzere,
– İlk 14 hafta da derslere müdahil olurlar.

• Dersler ilk hafta ile beraber,

– Dil, Dilin Tanımı, Dilin Nitelikleri, Dilin Doğuşu, Dil- Kültür İlişkisi konuları ile başlar
– Yeryüzünde Diller, Dil Sınıflamaları, Yapı Bakımından Diller, Kaynak Bakımından Diller,
– Dilekçe Yazımı ve Uygulama,
– Dilin Türleri, Anadili, Ortak Dil, Yazı Dili, Konuşma Dili, Lehçe, Ağız, Özel Diller ve Argo,
– Türk Dili, Türk Dilinin Tarihi Dönemleri, Türkiye Türkçesi, Cumhuriyet Öncesi Çalışmalar,
– Cumhuriyet Dönemi Çalışmaları ve Yazı Devrimi, Atatürk ve Türk Dili, Türkiye Türkçesinin Özellikleri,
– Türk Dilinin Genel Özellikleri, Türkçenin Ses Özellikleri,
– Türkçenin Yapı Özellikleri,
– Türk dilinin zenginliği,
– Cümle Bilgisi,
– Cümle ve Cümlenin Öğeleri,
– Anlamlarına göre cümle çeşitleri,
– Yapılarına Göre Cümle Çeşitleri,
– Genel Değerlendirme ile tamamlanır.

• Adaylar bu derslerden uzaktan eğitim sürecinin öngördüğü şekilde internet üzerinden yapıldığı gibi yüzyüze olarak ta yapılabilir. (anlatım, tartışma, soru-yanıt, takım/grup çalışması, uygulama – alıştırma, sorun/problem çözme, beyin fırtınası.)
• Staj ve uygulamanın olmadığı bu derslerde öğretilen konuların amacı,

– Adaylara Türkçenin tarihsel gelişim sürecini analiz ettirmek,
– Türkçenin tarihsel gelişimini etkileyen olumlu-olumsuz unsurları irdeletmek,
– Türkçenin her tarihsel dönemini etkilemiş yazılı eserlerden ve akımlardan örnekler vererek bilgilendirmek,
– Türkçenin genel özelliklerini tanıtmak,
– Türkçenin ses özelliklerini örnekler üzerinden açıklamak,
– Türkçenin yapı özelliklerini örnekler vasıtası ile açıklamak,
– Türkçenin cümle özelliklerini örnekler vererek açıklamak,
– Değişik metin türlerini okutarak, değerlendirecek ve izah edecek potansiyele sahip olacak birikimi kazandırtmaktır.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir