AÖF İnkılap Tarihi Dersi I Tar201u

AÖF İnkılap Tarihi Dersi I Tar201u

Önlisans düzeyinde zorunlu olarak okutulan derslerden biri de, Atatürk İlkeleri ve İnkılâp Tarihi’dir.  Kodu Tar201u olan Atatürk İlkeleri ve İnkılâp dersi,

  • Uzaktan eğitim formatlardan biri olarak İnternet üzerinden verilen ders
  • 3’ncü yarıyılın takibinde,
  • 3 saatlik teorili olarak kurgulanmıştır.
  • Dersin kredisi 3’tür.
  • Yaklaşık 16 haftalık süreci kapsayan bu derste, her hafta bir konu başlığı işlenir.

 

–          Son 2 hafta sınav olmak üzere,

–          İlk 14 hafta da derslere müdahil olurlar.

 

  • Dersler ilk hafta ile beraber,

 

–          Devrim, evrim, ayaklanma, hükümet darbesi, reform kavramları, Türk Devriminin niteliği ve özelliklerinden başlayarak,

–          Osmanlı Devleti’nin çöküş nedenleri,

–          Osmanlı Devleti’ni kurtarma çalışmaları ve düşünce akımları,

–          Trablusgarp ve Balkan savaşları I.Dünya Savaşı ve Osmanlı Devleti’nin savaşa girişi – Osmanlı Devleti’nin savaştığı cepheler ve savaşın sonu,

–          Mondros Mütarekesi ve işgaller – Ulusal Kurtuluş Savaşı – İzmir’in İşgali ve işgale karşı tepkiler,

–          Savaşın hazırlık dönemi – Cemiyetler,

–          Mustafa Kemal’in Samsun’a çıkışı ve Anadolu ihtilalının örgütlenmesi – Amasya Genelgesi – Erzurum ve Sivas kongreleri – Heyeti Temsiliye’nin oluşturulması çalışmaları,

–          TBMM’nin açılışı ve TBMM’ye karşı ayaklanmalar,

–          Sevr Antlaşması Kuva-yi Milliye’nin oluşturulması ve milli ordunun kuruluşu,

–          Kurtuluş Savaşı ve cepheler Doğu ve Güney Cepheleri,

–          Batı Cephesi: Birinci İnönü Savaşı – İkinci İnönü Savaşı – Eskişehir – Kütahya Savaşları-Sakarya Savaşı ve Büyük Taarruz,

–          Mudanya Ateşkes Antlaşması – Saltanatın kaldırılması – Lozan Barış Antlaşması -Hilafetin Kaldırılması – Tekke ve zaviyelerin kaldırılması.

–          Türkiye’deki Anayasal Gelişmeler

–          Atatürk ve İnönü Dönemi İç ve Dış Politik Gelişmelere kadar devam eder..

 

  • Staj ve uygulamanın olmadığı bu ders,
  • Açıköğretimin hizmetlerinden biri olan internet eğitim formatına uygun olarak,

 

–          Anlatım,

–          Tartışma,

–          Soru-Yanıt olarak adaylara cevap vermektedir.

 

  • Dersin öngördüğü amaç,

 

–          Atatürk İlkeleri ve İnkılâp tarihine ilişkin temel kavramları açıklayacak,

–          Islahat/ İnkılâp/ İhtilâl kavramlarını ayrımını yapacak,

–          Kuvay-i Milliye gerçeğini analiz edecek,

–          Cumhuriyet/ Demokrasi kavramlarını irdeleyecek,

–          İdeoloji kavramlarını izah edebilecek,

–          Ulusal Kurtuluş Mücadelesi ve Türk Devleti’nin kuruluş sürecindeki önemli noktaları açıklayacak,

–          Türk İnkılâbı öncesi Osmanlı Devletindeki gelişmeleri yorumlayacak,

–          I. Dünya Savaşı ve sonuçlarını betimleyecek,

–          Ulusal Kurtuluş mücadelemizi ruhunu yakalayacak,

–          Türk İnkılâbını tanıyacak,

–          Türk dış politikasının temel ilklerini hatırlayacak,

–          Atatürk İlkelerini ve önemini açıklayacak,

–          Avrupa ve dünyadaki gelişmelerin Türkiye Cumhuriyetine etkilerini açıklayacak,

–          Avrupa ve dünyadaki politikaların Türkiye’yle etkileşimlerinive sonuçlarını açıklayacak,

–          Kapitalizm / emperyalizmin Türkiye’ye sıkıntılarını betimleyecek,

–          Komşularıyla Türkiye arasındaki ilişkiyi/sorunları açıklayacak,

–          Türkiye’nin Avrupa ve Dünyadaki yerini /önemini anlayacak bireyler yetiştirmektir.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir