YGS Sınavları

YGS Sınavları

   21 Temmuz 2009 Yükseköğretim Kurulunun yaptığı toplantı sonrası, üniversite sınavının yapısında ve üniversiteye yerleştirme mevzuatında düzenlemeye gidildi. 2010 senesini takiben üniversitede uygulanan program,

–          İlk aşama olarak YGS (Yükseköğretime Geçiş Sınavı)

–          İkinci aşama olarak ta LYS olarak faaliyete geçti. (Lisans Yerleştirme Sınavı)

Yapılan düzenlemenin akabinde, üniversiteye girişte kullanılan puan türleri ve yerleştirme puanları hesaplaması da değişti. Sınav içeriklerinde bir değişim olmamakla beraber, birinci aşamadaki sınavı başarı ile geçiren aday, ikinci aşamaya geçecek.

1)Yükseköğretime Geçiş Sınavı’ndaki amaç,

–          Adayları daha iyi ölçme ve daha iyi değerlendirme yapabilmek,

–          Adaylar arasındaki fırsat eşitliği ve kişisel başarıyı öne çıkarmak,

–          Adayların Sosyal Bilimlerindeki – Fen Bilimlerindeki kategorisel başarısı yerine Tarih, Coğrafya, Fizik, Kimya gibi ders başarılarını ayrı ayrı ölçmek,

–          Adaylara her dersin sorularını yanıtlaması için sınırlı bir süre vererek, adayların hızlı düşünebilmesini imkân vermek,

–          Adaylardan her sınavda 10-15 ders yerine birbiriyle ilişkili birkaç ders ile ilgili soruları yanıtlamalarını sağlamak,

–          Mevcut sistemde uygulanan puanlama sistemi (Sayısal – Sözel – Eşit ağırlık Alanı) yerine ders puanlarını kullanarak çok sayıda puan hesaplamayı, böylece seçme ve yerleştirmenin etkinliğini artırmayı sağlamak,

–          YGS’nin devam sürecindeki LYS’ de adayların sadece seçtiklerine girebilmesini sağlamak,

–          Farklı bilgi ve becerileri göz önünde tutmaktır.

  • YGSnin nisan ayında, ikinci Aşama olan LYS’nin de haziran ayında uygulanacağı sistemde,

–           Puanlama 100-300 yerine “100-500” aralığında hesaplanacak,

–          Ortaöğretim başarı puanı, 50-100 yerine, “100-500” aralığında hesaplanacak,

–          140 ve üzeri taban puanı alan adaylar Açıköğretim ile Önlisans programlarını tercih edebilecek,

–          180 ve üzeri taban puanı alan adaylar Lisans programlarını tercih edebilecek,

–          AOBP’ nin çarpıldığı katsayı okul türlerine ve alanlara göre değişmeyecek; herkese 0,15 katsayısı uygulanacak,

–          Bir önceki yıl merkezi sistemle yerleştirilen veya ön-kayıtla kaydolan adayların yerleştirme puanları hesaplanırken 0,15 ve 0,06 katsayılarının yarısı alınacaktır. En yüksek AOBP katkısı 500 x 0,15 = 75 puanı baz olmak üzere, en Yüksek Yerleştirme de 500 + 75= 575 hesaplanacak,

–          Meslek lisesi öğrencilerine kendi alanlarının devamları niteliğindeki lisans puanlarına girişte 0,06 ek puan katsayısı uygulanacak,

–          Meslek lisesi mezunları için ek puanla girebildikleri kendi alanlarındaki her program için bir LYS puan türü bir de YGS puan türü belirlenecek; adayların bu programlara yerleştirilmesinde meslek lisesi mezunu olup olmadığına bakılmadan iki puan türünden hangisi yüksekse lisansa yerleştirmede o puan kullanılacaktır.

  • İki aşamalı olan sınav tablosunda % 40 oranında etkili olacak YGS

–          Ortaöğretimi bitirip, sınavsız geçişle girilenler dışındaki bütün yükseköğretim programlarını kapsamaktadır.

–          Ortaöğretim bünyesinde faal olan (düz lise – meslek lisesi – askeri lise – imam/hatip lisesi – açık lise ayrımı olmaksızın)  tüm liseler ortak olarak okutulan derslerdeki konulardan mükellef tutulacaktır.

–          YGS sonucunda adayların 6 tür YGS puanları hesaplanacaktır.

–          Meslek Lisesi Öğrencilerinin kendi alanlarının devamı niteliğindeki lisans programlarına yerleştirilirken, hem YGS hem LYS puanları dikkate alınacak hangi puan yüksekse o puanlama kullanılacaktır.

  • YGS konu dağılımlarında,

–          YGS-1’de Türkçe’nin ağırlığı % 20, Temel Matematik’in ağırlığı % 40, Sosyal’in ağırlığı % 10, Fen’in ağırlığı % 30 olarak,

–          YGS-2’de Türkçe’nin ağırlığı % 20, Temel Matematik’in ağırlığı % 30, Sosyal’in ağırlığı % 10, Fen’in ağırlığı % 40 olarak,

–          YGS-3’de Türkçe’nin ağırlığı % 40, Temel Matematik’in ağırlığı % 20, Sosyal’in ağırlığı % 30, Fen’in ağırlığı % 10 olarak,

–          YGS-4’te Türkçe’nin ağırlığı % 30, Temel Matematik’in ağırlığı % 20, Sosyal’in ağırlığı % 40, Fen’in ağırlığı % 10 olarak,

–          YGS-5’de Türkçe’nin ağırlığı % 37, Temel Matematik’in ağırlığı % 33, Sosyal’in ağırlığı % 20, Fen’in ağırlığı % 10 olarak,

–          YGS-6’da Türkçe’nin ağırlığı % 33, Temel Matematik’in ağırlığı % 37, Sosyal’in ağırlığı % 10, Fen’in ağırlığı % 20 olarak belirlenmiştir.

  • Tek soru kitapçığı ve karşılığında tek cevap kâğıdının verileceği YGS’ de,

–          Türkçe: 40 soru + Temel Matematik: 40 soru + Sosyal Bilimler: 40 soru + Fen Bilimleri: 40 soru olmak üzere totalde 160 soru sorulacaktır.

–          Yüz altmış soru için belirlenen sınav süresi 160 dakika’dır.

 

2)Lisans Yerleştirme Sınavı, YGS başarı standartlarını yerine getirenlerin adayların katılacağı, ikinci aşama konseptindeki bir sınavdır.

–          Adayların Fizik, Kimya, Tarih, Coğrafya gibi derslerindeki başarıları dereceleri ölçülür.

–          Sınava Ortaöğretimin 9’ncu sınıfında ve sonraki yıllarında okutulan konuları içine alan sorular sorulur.

·         Lisans Yerleştirme Sınavları 5 ayrı oturum olarak yapılır.

–          LYS-1, LYS-2, LYS-3, LYS-4, LYS-5 gibi.

–          Her oturumda farklı bir test uygulanır. Test grubundaki her bir test için ayrı soru kitapçıkları kullanılsa da cevap kâğıdı ortak kâğıda işlenir.

–          LYS-1’ de Matematik testi 75 dakika üzerinden 50 soru olarak, Geometri 45 dakika üzerinden 30 soru olarak sorulur. Geometri testindeki sorularının 8 tanesi Analitik Geometriden sorulmaktadır.

–          LYS2’ de Fen Bilimlerin içeriğini oluşturan derslerden Fizik testi 45 dakika üzerinden 30 soru olarak, Kimya testi 45 dakika üzerinden 30 soru olarak, Biyoloji testi 45 dakika üzerinden 30 soru olarak sorulur.

–          LYS-3’ te Türk Dili ve Edebiyatı ile Coğrafya 1 dersleri sorulur. Türk Dili ve Edebiyatı testi 85 dakika üzerinden 56 soru olarak, Coğrafya 1 testi 35 dakika üzerinden 24 soru olarak sorulur.

–          LYS-4’ te Sosyal Bilimlerin içeriğini oluşturan derslerden Tarih testi 65 dakika üzerinden 44 soru olarak, Coğrafya testi 25 dakika üzerinden 16 soru olarak, Felsefe Grubu testi 45 dakika üzerinden 30 soru olarak sorulur. Felsefe Grubu testinde 10 Psikoloji, 10 Sosyoloji, 10 da Mantık sorusu yer alır.

–          LYS-5’ te Yabancı Dil testi 120 dakika üzerinden 80 soru olarak sorulur. (İngilizce, Almanca ve Fransızca)

  • MF1, MF-2, MF-3, MF-4 puan türleri, eski sistemde uygulanmış olan SAY2’ nin kategorize edilmiş halidir.

 

–          MF-1 puan türü Matematik Ağırlıklı Temel Bilim Programları: Matematik, İstatistik gibi bölümleri,

–          MF-2 puan türü Fen Ağırlıklı Temel Bilim Programları: Fizik, Kimya, Biyoloji gibi bölümleri,

–          MF-3 puan türü Sağlık Bilimleri Programları: Tıp, Eczacılık, Diş Hekimliği gibi bölümleri,

–          MF-4 puan türü Mühendislik ve Teknik Programlar: İnşaat mühendisliği, makine mühendisliği gibi bölümleri tercih edebileceklerdir.

 

  • TM-1, TM-2, TM-3 puan türleri, eski sistemde uygulanmış olan EA-2’ nin kategorize edilmiş halidir.

 

–          TM-1 (Az da olsa matematik ağırlıklı): İktisat, İşletme, Ekonometri gibi bölümleri,

–          TM-2 (Matematik ile Türkçe-Edebiyat eşit ağırlıklı): Hukuk ve Kamu Yönetimi gibi bölümleri,

–          TM-3(Az da olsa Türkçe-Edebiyat ağırlıklı): Felsefe, Sosyoloji, Psikoloji gibi bölümleri tercih edebileceklerdir.

 

  • TS-1, TS-2 puan türlerine SÖZ-2’ nin kategorize edilmiş halidir.

 

–          TS-1 (Sosyal programlar): Halkla İlişkiler, Gazetecilik, Radyo, TV ve Sinema gibi bölümleri,

–          TS-2 (Dil, Tarih programları): Tarih ve Türkçe öğretmenliği gibi bölümleri tercih edebileceklerdir.

 

  • Dil-1, Dil2, Dil-3 puan türlerine Yabancı Diller Grubu’ nun kategorize edilmiş halidir.

 

–          DİL-1: İngilizce, Almanca ve Fransızca Yabancı Dil programlarını

–          DİL-2: Batı Dil Programlarını

–          DİL-3: Doğu Dil Programlarını tercih edebileceklerdir.

YGS geçmiş yıllarda çıkmış sınav sorularını satın almak için tıklayın. 

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir