KPSS Çıkmış Sorular

KPSS Çıkmış Sorular

kpss

 • KPSS olarak ta bilinen Kamu Personeli Seçme Sınavı, Kamu’nun ihtiyaç duyduğu nitelikli memurları istihdam etmek için uygulanan bir sınavdır.
 • Bu sınavlar,

 

–          Genel Yetenek,

–          Genel Kültür,

–          Yabancı Dil,

–          Eğitim Bilimleri,

–          Hukuk,

–          İktisat,

–           İşletme,

–           Maliye,

–          Muhasebe,

–          Çalışma Ekonomisi,

–          Endüstri İlişkileri,

–          Ekonometri,

–          İstatistik,

–          Kamu Yönetimi

–           Uluslararası İlişkiler olmak üzere birçok sınavlarından oluşmaktadır. Adaylara alanına göre bu sınavlardan bir kısmına girmektedir. Genel Kültür ve Genel Yetenek sınavları ise herkesin girmesi gereken sınavdır.

 

 • Sınava Ortaöğretim, Önlisans ve Lisans mezunları katılırlar.

 

–          KPSS sınavı Ortaöğretim ve Önlisans mezunları için 2 yılda bir,

–          Lisans mezunları için her yıl yapılır.

–          Sınava doğru öğrenim düzeyinden girilmiş ise sonradan ne mezunu olunduğunun hiçbir önemi bulunmamaktadır. Önemli olan doğru öğrenim düzeyinden sınava girmiş olmaktır. Sonradan elde edilen mezuniyetler KPSS sınav puanını geçersiz kılmaz.

 

 • KPSS’ye girmek isteyen adaylar için alt yaş sınırı 18, üst yaş sınırı 39’dur.
 • Ağır ceza mahkemelerince, haklarında “kamu haklarından mahrum edilme” cezası verilenler ile akıl hastalığı ile özürlü olanlar hariç, yukarıdaki şartları getiren tüm adaylar katılabilir.
 • Kamu Personeli Seçme Sınavı KPSS A Grubu, KPSS B Grubu, KPSS C olmak üzere 3’e ayrılır.
 • KPSS A Grubu:

 

1) Başbakanlıkta, Bakanlıklarda, bakanlıklara ait müsteşarlık, başkanlık ve bağımsız genel müdürlüklerde, ilgili kuruluşlar ile bu kuruluşların ortaklıklarında, il özel idareleri ile belediyelerin teftiş kurulları makamlarında çalışmak isteyen adaylara yöneliktir.

 

–          Sosyal bilimler, Hukuk, İktisat ve İşletme Fakültesi Mezunları ile,

–          Düşük sayıda da olsa mühendislik veya diğer dört yıllık bölüm mezunlarının da müfettiş, denetmen, kontrolör ve uzman yardımcısı olarak başvurabilmesine de imkân tanınmaktadır.

–          Bu adaylara Genel Kültür + Genel Yetenek + Alan dersleri içeren bir sınava tabi tutulurlar. (Hukuk, İktisat, İşletme, Maliye, Muhasebe, Çalışma Ekonomisi, Endüstri İlişkileri, Ekonometri, İstatistik, Kamu Yönetimi, Uluslararası İlişkiler)

 

 

2) Eğitim Fakültesi Mezunlarına yöneliktir.

 

– Genel Kültür + Genel Yetenek + Eğitim Bilimlerini içeren bir sınava tabi tutulurlar.

 

 • KPSS B Grubu: Yukarıda belirtilen KPSS-A dışında kalan tüm devlet kadrolarıdır.
 • KPSS C Grubu: Lise ve dengi okul mezunlarını kapsamakta olup, yerleştirme B grubu gibidir.

 

 • KPSS içeriğini çoktan seçmeli olarak sorulan Genel Kültür ile Genel Yetenek soruları oluşturur.

 

 • Genel Yetenek alanında,

 

–           Mat1 konuları ağırlıklı olmak üzere, ortalama olarak 3 adet geometri – 3 adet tablo sorusu.

–          Türkçe de ise cümlede anlam, Sözcükte anlam, paragraf, noktalama, anlatım bozukluğu, yazım yanlışları vb. soruları

 

 • Genel kültür alanında,

 

–          Tarihte Türk İslam Tarihi, Osmanlı Tarihi, Cumhuriyet Dönemi, İnkılâplar ve Atatürk İlkeleri,

–           Coğrafyada Türkiye’nin coğrafi konumu, yer şekilleri, iklim özellikleri, Türkiye’de Nüfus ve Yerleşme, Ekonomik Coğrafya ve Bölgeler.

–          Vatandaşlık bilgisi, anayasal konular ve çok az güncel sorular sorulur.

 

 • KPSS girmek isteyen özel durumları olan adaylar vardır. Mevzuata göre onlara uygulanacak yaptırım,

 

–          Devlet kademesinde çalışanlar için: 657’ye tabi memur statüsünde çalışanlar KPSS tercih kılavuzunda yer alan memur kadrolarını tercih edebilecekleri gibi 399’a tabi sözleşmeli pozisyonları da tercih edebilecektir. Memur olarak çalışanlar başka bir memur kadrosunu tercih edip, bu memur kadrosuna yerleşmeye hak kazandığında 657’deki hükümlere göre çalıştığı kurumun geçiş için onay vermesi gerekmektedir. Ancak memur olarak çalışanlar, 399’a tabi bir sözleşmeli pozisyonu tercih eder ve bu sözleşmeli pozisyona yerleşirse bu halde geçiş için çalışılan kurumun onayına ihtiyaç yoktur. Kişi memuriyet görevini bırakarak sözleşmeli göreve başlayabilir.

–          Sözleşmeli, işçi ve akademik personel olanlar: Bu statüde olanlar memur değillerdir. Bu nedenle bu kişiler KPSS tercih kılavuzunda yer alan memur kadrolarını da tercih etseler, sözleşmeli pozisyonları da tercih etseler, yerleşmeleri halinde çalıştıkları görevleri bırakarak geçiş yapabilirler.

–          Başvuru şartları arasında yer alan “askerlikle ilişiğin olmadığına dair belgeye” tercih formunun ÖSYM’ye teslimi tarihi itibariyle sahip olunması gerekir. Çürüğe çıkan adaylarda çürük raporunu belgelemeleri gerekmektedir.

 

 • KPSS tercihi yaparken ana kural, çok sayıda adayı dışarıda bırakacak şekilde tercih yapılmasıdır. Zira yarışılacak aday sayısı ne kadar az ise bir kadro veya pozisyona yerleşmek o kadar kolay olacaktır. Bu nedenle adayların, mümkün olduğunca sahip oldukları nitelikleri arayan kadroları tercih etmesi gerekmektedir.
 • KPSS’yi kazananlar yerleştirilmenin akabinde,

 

–           “Aday memurluk”  statüsü kazanırlar. Aday memurluk süresi 1 ila 2 yıl arasında değişebilmektedir. KİT’lerde bu süre “deneme süresi” olarak adlandırılmakta olup, toplam 6 ay sürmektedir.

–           657 sayılı kanunda, “asil memur” olmayan yani aday memurun 15 gün içinde göreve başlaması gerekmektedir. Yani askerlikle ilişiği olanlar, şahsi bir sorunu olanlar KPSS’yi kazansa bile bu süreyi aşarsa memuriyetleri kabul görülmez. Lakin yargı yoluna gitmeleri ile bu durum çözüme kavuşabilir.

 

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir