Anadolu Üniversitesinde yeni bir uluslararası eğitim seçeneği

Anadolu Üniversitesinde yeni bir uluslararası eğitim seçeneği

açıköğretim bilgi
5 Mart 2012 tarihinde New York’taki SUNY Global Center’da Anadolu Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Ender Suvacı ve SUNY Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Mitch Leventhal tarafından imzalanan anlaşmayla Üniversitemiz ile SUNY’nin COIL (Center for Collaborative Online International Learning) merkezi arasında iş birliği protokolü imzalandı. Uluslararası iş birliğine dayalı ders içerikleri geliştirmek amacıyla kurulan COIL merkezi, Amerikan kampüslerindeki bir sınıf ile ABD dışındaki başka üniversitedeki bir sınıf arasında ortaklaşa bir ders yürütülmesini sağlayacak eğitim yöntemlerinin geliştirilmesini hedefliyor.

Burada amaç, farklı ülkelerden öğrencilerin oluşturduğu bir online sınıf oluşturmak değil, iki farklı kültüre sahip kurumdan ortak bir müfredat ortaya koyan bir takım yaratmak olarak görülüyor. Böylelikle öğrencilerin çok kültürlülüğün farkındalığını kazanması amaçlanıyor. Verilecek derslerin online bir içeriğe sahip olmasının yanı sıra geleneksel yüz yüze eğitim unsurlarını da içermesi amaçlanıyor. Bu yöntemden yararlanacak öğrencilerin sadece kendi üniversitelerine kayıt yaptırmış öğrenciler olması yetiyor.

Öğretim ve araştırmayı güçlendirmek ve iki kurumun öğrenci ve personelinin uluslararası deneyimini genişletmek adına imzalanan anlaşmada ayrıca şu faaliyetlerin yapılması öngörülüyor:

  • İki üniversitenin kampüsleri arasında iletişimin, SUNY COIL Center imkânları kullanılarak kurulması,
  • Her iki kurumun öğretim elemanlarının internet tabanlı araçları kullanarak küresel ağla birbirine bağlı dersler vermesi ve bu tür bir sistemin geliştirilmesi ve uygulanmasına katkıda bulunulması.
  • İki kurum arasında lisans ve lisansüstü öğrenciler ile öğretim elemanı hareketliliğine katkıda bulunulması
  • Ortak faaliyetler geliştirmek adına iki kurumun öğretim elemanlarının teklif ve tavsiyelerinin desteklenmesi.
  • Online uzaktan eğitim, çift diploma programları ve ilintili anlaşmalar da dahil olmak üzere ortak akademik faaliyetler belirlenmesi.
  • Anadolu Üniversitesi öğrencilerinin yoğun İngilizce dil öğrenimleri için fırsatların desteklenmesi.
COIL rehberliğindeki ilk ders 2012-2013 öğretim yılında başlıyor
COIL merkezinin rehberliğinde ve teknik desteğiyle, SUNY Cortland Ekonomi Bölümü ve Üniversitemizin İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi’nin İktisat bölümleri arasında ortak yürütülecek ilk online içerikli dersin 2012-2013 öğretim yılının Güz döneminde açılması plânlanıyor. Bu dersi SUNY Cortland Ekonomi Bölüm Başkanı German Zarate ile birlikte yürütecek olan Yrd. Doç. Dr. Bilge Kağan Özdemir projenin amacını şu sözlerle dile getirdi: “Giderek birbirine bağımlı hale gelen ulusal ekonomilerin ihtiyaç duyduğu farklı ekonomik yapıları analiz edebilecek yetişmiş insan gücünü de ancak uluslararası çapta eğitim veren kurumlar sağlayabilmektedir. SUNY Cortland Ekonomi Bölümü ve Anadolu Üniversitesi İktisat Bölümleri arasında ortak yürütülecek online içerikli bir dersin açılması girişiminde yer almak istememin temel amacı, bu dersin öğrencilerimizin ekonomi alanında çağın gereklerine uygun bir şekilde yetiştirilmesi, farklı kültürleri tanıma fırsatı elde etmiş ve küresel düzeyde bilgilerle donanmış bireyler olarak topluma kazandırılması amacımıza hizmet edeceğine olan inancımdır. Bu dersin, öğrencilerimizin uluslararası iş birliği ve ortak projeler geliştirme becerilerine önemli katkılar sağlayacağına inanıyorum. Öğrencilerimize farklı kültürlerden gelen paydaşlarıyla iş birliği içerisinde problem çözme ve iletişim becerilerini yükseltecek ve yaratıcı olmalarını teşvik edecek bir ders içeriği sunmayı amaçlıyoruz. Dersin kuramsal ve uygulamaya dönük boyutlarının desteklenmesi ve öğrencilerin en etkin bir şekilde eğitim alabilmesi için ekip çalışmaları, projeler, vaka çalışmaları ve öğrencinin eğitim sürecine etkin katılımını sağlayan yöntemler kullanılacaktır. Bu ders sayesinde öğrencilerimiz ABD’ye gitmeden de kendi ortamlarında ABD’deki bir dersi dinleyebilecek ve ABD’deki öğrencilerle ortak projeler geliştirebileceklerdir. COIL merkezinin desteğiyle geliştirilecek ders sayısının artması neredeyse sıfıra yakın bir maliyetle öğrencilerimize uluslararası çapta bir eğitim olanağı sağlayacaktır. Aynı zamanda öğrencilerimizin farklı kültürleri tanımasını olanaklı hale getirecek ve öğretim hayatına ABD’de devam edecek öğrencilere kolaylıklar sağlayacaktır. Bunun yanı sıra, bu girişim akademik ortağımız olan SUNY’nin farklı kampüsleriyle olan ilişkilerimizin ilerletilmesinde de önemli bir rol oynayacaktır.”

COIL ile Anadolu Üniversitesinde ortak workshop çalışmaları

Yrd. Doç. Dr. Özdemir, Prof Zarate ile ortak bir ders geliştirmek için çalışmalarının 2011 yılının Ocak ayında başladığını ve bu dersi daha sağlam bir zemine taşımak amacıyla COIL merkezine yaptıkları başvurunun 2011 yılının Mayıs ayında kabul edildiğini belirtti. Dersin hazırlanması sürecinde COIL merkezinden önemli ölçüde destek aldıklarını belirten Yrd. Doç. Dr. Özdemir, bu kapsamda 28-31 Ekim tarihleri arasında COIL merkezi tarafından SUNY Global Center’da düzenlenen bir workshop’a katıldı. Özdemir workshop’a ilişkin: “Kültürler arası farklılıkların ortak bir ders yürütmeyi nasıl etkileyeceği, farklı kültürden gelen öğrencilerin arasındaki köprünün nasıl kurulacağı ve online eğitimde kullanılacak araçlar hakkında çalışmalar yapıldı. Workshop sonrası ise öğretim görevlilerine sekiz hafta süren online bir eğitim verildi.”

Özdemir ayrıca, COIL merkezi ile iş birliği içerisinde Anadolu Üniversitesinde de benzer bir workshop yapılmasının amaçlandığını ve bu konuda çalışmaların oldukça ilerleme kaydettiğini belirtti. Workshop’a katılması plânlanan isimler ise şunlar: COIL Enstitüsü direktörü Jon Robin, Koç Üniversitesi öğretim görevlilerinden Doç. Dr. Yonca Köksal ve COIL Bilgi Teknolojileri Uzmanı John Fowler.

4. COIL Konferansı 7-8 Haziran’da
Dünyadaki ve Amerika’daki akademik birim yöneticileri, uluslararası programlar ve kurumsal teknoloji çalışanlarını SUNY’deki meslektaşlarıyla bir araya getirmeyi amaçlayan COIL Konferansları’nın dördüncüsü bu yıl 7-8 Haziran tarihlerinde New York’taki SUNY Global Center’da düzenlenecek. “Moving from Me to We. Breaking Boundaries and Building Bridges with Globally Networked Learning Partnerships” başlıklı kongrede katılımcıların küresel ağa bağlı yenilikçi öğrenme yöntemleri konusunda iyi uygulamaları anlatılacak ve deneyimler paylaşılacak. Hem COIL programı hem de 4. COIL Konferansı ile ilgili ayrıntılı bilgi www.suny.edu/global/coil adresinden bulunabilir.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir