Aöf Tarih Lisans Programı A’dan Z’ye

Aöf Tarih Lisans Programı A’dan Z’ye

Açıköğretim Fakültesi BölümlerTarih Lisans Programı,
• 2011-2012 senesini takiben Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi bünyesinde açılan 4 yıllık bir lisans programıdır.
• Anadolu Üniversitesi ile YÖK’ün istişaresi ile belirlenen öğrenci kontenjan kotası 5000’dir.
– Bu alana ilgi duyduğu halde çeşitli nedenlerle örgün öğretim programlarına devam edemeyen,
– Bir örgün öğretime devam edip, ikinci üniversite olarak okumak isteyen adaylara yöneliktir.
• Asgari puan 140 olmak üzere, başarı sırasına göre adaylar yerleştirilecektir.
• Programın amacı “Tarih araştırmalarının ve okumalarının” ülkemizdeki talebine paralel olarak,
– Tarih konusuna her kesimden ve her seviyeden ilgi duyanlara,
– Açıköğretim sistemiyle kitlelere ulaşarak,
– Onların bilgi gereksinimlerini gidermeyi öngören,
– Tarihin başlangıcından – günümüze kadar (Türk tarihi, dinler tarihi, ülkeler tarihi, medeniyetler tarihi ve dünya tarihini)
– Bilimsel kuramlarla, güvenilirliği kanıtlanmış akademik normlarla,
– Yaşanılan uygarlıkları, siyasi çalkantıları, sosyal sınıfları, tarihsel ilişkileri ve tarihsel çatışmaları, tarihsel ekonomik süreci,
– Özellikle Türk tarihinin değişik dönemlerini (Göktürk, Hunlar, Selçuklular, Osmanlı, Cumhuriyet dönemi vb.)
– Kronolojik takvimi takip ederek okuyup anlayacak, yorum yapacak elemanlar yetiştirmektir.
– Bu programın diğer bir amacı da, Türkiye dışında yaşayan Türk veya Türk kökenli tarih meraklılarına ulaşarak, onların da Tarihi, Türk tarihçilerinden öğrenmelerini sağlamaktır.
• Adaylar “Kredili Sistem” felsefesine uygun olarak dönemlik derslerden sorumludurlar.

1. Sınıfı Takiben 2. Sınıfı Takiben
• Eski Anadolu Tarihi,
• İslam Tarihi ve Medeniyeti 1-2,
• Tarih Metodu,
• Orta Asya Türk Tarihi,
• Hellen ve Roma Tarihi,
• Osmanlı Türkçesi 1-2,
• Temel Bilgi Teknolojileri,
• Eski Mezopotamya ve Mısır Tarihi,
• Büyük Selçuklu Tarihi,
• Bizans Tarihi,
• İlk Müslüman Türk Devletleri • Ortaçağ-Yeniçağ Türk Dev. Tarihi,
• Türkiye Selçuklu Tarihi,
• Ortaçağ-Yeniçağ Avrupa Tarihi,
• Osmanlı Tarihi (1299-1566)
• Osmanlı Merkez ve Taşra Teşkilatı,
• Osmanlı Türkçesi Metinleri 1-2,
• Ata. İlk. ve İnk. Tarihi 1-2,
• Osmanlı Tarihi (1566-1789)
• Osmanlıda İskân ve Göç,
• Rusya Tarihi,
• Osmanlı Tarihi (1789-1876)
• Osmanlı Yenileşme Har. (1703-1876)
3. Sınıfı Takiben, 4. Sınıfı Takiben,
• Yakınçağ Avrupa Tarihi,
• Osmanlı Tarihi (1876-1918),
• Tarihi Coğrafya,
• Osmanlı Yenileşme Har.(1876-1918)
• Osmanlı İktisat Tarihi,
• Osmanlı Diplomasisi,
• Yabancı Dil 1-2,
• Türkiye Cumhuriyeti Siyasi Tarihi,
• Türkiye Cumhuriyeti İktisat Tarihi,
• 19. YY. Türk Dünyası,
• Hukuk Tarihi,
• Modern Ortadoğu Tarihi,
• Türkiye’de Demokrasi Ve Parlamento Tarihi, • Sömürgecilik Tarihi (Afrika-Asya),
• Çağdaş Türk Dünyası,
• Tarih Felsefesi 1-2,
• Sosyolojiye Giriş,
• Yaşayan Dünya Dinleri,
• Türk Basın Tarihi,
• Türk Dili 1-2,
• Yabancı Dil 3-4,
• Türk Kültür Tarihi,
• Türk Eğitim Tarihi,
• Bilim Tarihi,
• Sanat Tarihi,
• Türk Düşünce Tarihi dersleri okutulur.

• Adaylar 1 dönemde 2 sınava tabi tutulurlar.
– Güz Dönemi (Ara Sınavı – Yılsonu Sınavı)
– Bütünleme Sınavı (Ara Sınavı – Yılsonu Sınavı)
– Bütünleme mevcut değildir.
– Sınava tabi oldukları ilin bürosundan katılabilirler.
• 4 yılı başarı ile bitiren adaylara “Tarihçi” Unvanı verilir.
– Tarihçi geçmiş olayları, kurumları, düşünceleri ve insanları betimlemek için,
– Geçmişe ait yayınlanmış ve yayınlanmamış tüm kayıtları, kitabeleri, mektupları, anı defterlerini, mahkeme kayıtlarını elden geldiği kadar ilk kaynaklardan toplar,
– Derlediği bilgileri doğrulukları ve ifade ettikleri anlam bakımından değerlendirir,
– Olayları oluş sırasına koyar, olaylar arasında sebep-sonuç ilişkisi kurar,
– Olayların doğruluğunu yorumlar,
– Bulgularını gerçeğe bağlı kalarak, yansız bir tutumla, açık ve öz biçimde rapor eder.
– Ayrıca tarihçi bir arşiv uzmanıdır.
– Arşive gelen kitap, kâğıt ve malzemenin tarih, konu ve ilgili oldukları kuruluşlara göre sınıflandırılması, düzenlenmesi, korunması, arandığında bulunarak ilgili yerlere gönderilmesi,
– Yabancı dilde ya da eski harflerle yazılmış eserlerin tercüme ettirilerek çalışmalarda kaynak olarak değerlendirilmesi ve hizmete hazır halde tutulması, gözetilmesi de görev alanları arasındadır.
• Üniversitelerin tarih bölümünü bitiren bir kimseye,
– Lisansüstü ve Doktora diplomasını alarak akademisyen kariyerine devam edebilmesine,
– Enformasyon almak koşulu ve KPSS sınavının şartlarını yerine getirerek orta dereceli okullarda öğretmenlik yapabilmesine,
– Özel okullarda ve dershanelerde öğretici olabilmesine,
– “Arşivci veya Tasnif Elemanı” olarak bakanlıklarda, devlet kurumlarında, özel kuruluşlarda da çalışabilmesine,
– Turist rehberliği yapabilmesine de olanak tutar.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir