İş Arayanlar, Özgeçmiş Yazarken Dikkat Edilecek Hususlar

İş Arayanlar, Özgeçmiş Yazarken Dikkat Edilecek Hususlar

özgeçmiş yazarken dikkat edilecek hususlar

özgeçmiş yazarken bunlara dikkat edin

Özgeçmiş, çalışma yaşamı ile ilgili bilgilerin, belirli bir düzende işverene sunulduğu tanıtım belgesidir. Başvurulan işe yönelik niteliklerimizi ve performans geçmişimizi özetler. İşe alınmayı değil, görüşmeye kabul edilmeyi hedefler. Asla bir hayat öyküsü, otobiyografi değildir.

Özgeçmiş hazırlarken önem vermemiz gereken öz, kısa ve aleni olmasıdır. Amacı, işvereni etkilemek; kapsamı, iş yaşamına ilişkin bilgiler vermektir.

a) İşveren özgeçmişte aşağıdaki sorulara cevap ararlar:

 • Bize başvurmasındaki gerekçe nedir?
 • Bizim için çalışmaya değer bir aday mı?
 • Bilgisi ve kabiliyeti neler?
 • Kişisel özellikleri nelerdir?
 • Adayın özellikleri, işin konumuna uygun mu?

 

Yani adayın özgeçmişi, işverene “Bu işin altından kalkabilirim.” mesajı vermelidir.

b) Etkili bir özgeçmiş hazırlarken:

 • Niceliğinden (sayfa sayısı fazlalığı) çok, niteliğine (içeriği) önem verilmelidir.
 • Mevcut nitelikler yalana ve mübalağaya başvurulmadan yazılmalıdır.
 • Aranılan pozisyona değer katacağınız belli edilmelidir.
 • Özgeçmiş vereceğiniz her işletmede, işletmenin yapısı dikkat alınarak ayrı konseptte tasarlanmış özgeçmişler hazırlanmalıdır.
 • Akrabalık ve kan bağı içermeyen, sizin hakkınızda bilgi verecek referanslar tercih edilmelidir.
 • İçeriğinde (kişisel bilgileri ve iletişimi, iş ile ilgili becerileri, eğitimi ve iş deneyimi) olması zorunludur.
 • İşletmenin konumu dikkate alınarak (kariyer hedefi ve ilgili alanları da) ilave edilebilir.
 • Özgeçmişinizi tamamladıktan sonra başka bir kişinin okumasını sağlayın ve yorumlarını alın.

 

c) Özgeçmişte referansın rolü:

     Referans, işe kabul edilme aşamasında işverenin referans sahibine adayı sorgulatmasıdır. Bu süreçte yazılı olan bilgilere, referans sahibinin adaya kefil olmasıdır.  Bu sebeple, referans olacak kişiden önceden izin alınması gerekmektedir. Referans olarak belirteceğiniz kişiler,

 • Daha önce beraber çalıştığınız yöneticiler,
 • Çalışma arkadaşlarınız
 • Çalıştığınız firmalar
 • Birebir çalıştığınız müşteriler,
 • Üniversiteden hocanız olabilir.

 

Referans olarak belirteceğiniz kişilerden  (İsim, unvan şirket, adres, telefon Numarası, faks e-mail bilgileri) temin edilmelidir.

 

d) Özgeçmişin türleri:  Özgeçmiş, kronolojik-işlevsel-karma olmak üzere üç türe ayrılır.

1) Kronolojik özgeçmiş:

Üstün yanları 

1) En çok kullanılan özgeçmiş formatıdır.

2)İş deneyimi, eğitim vb. bilgiler, tarih sırası ile sondan başlayarak yazılır.

3)İş deneyiminiz çok fazla değilse yararlı olabilir.

4)İş geçmişinizde aralar yoksa avantajlıdır.

5)Okuyan gelişiminizi hemen görebilir.

6)Hep aynı tür işlerde çalışmışsanız, istikrarlı bir iş geçmişiniz olduğu mesajını verir.

7)Son çalışılan iş başvurulan işle paralellik taşıyorsa yararlı olabilir.

 

Zayıf Yanları 

1)Boşluklar hemen görülür.

2)Çok fazla iş deneyimine sahip kişilerin tüm deneyimlerini bu şekilde alt alta yazması, okuyanın kafasını karıştırabilir.

3)Kariyer değişikliği yapmak isteyen çalışma hayatına ara vermiş kişilerin kullanmaları olumsuz sonuç verebilir.

 

 

2) İşlevsel özgeçmiş:

Üstün yanları 

1) O güne kadar yapılanlar, uzmanlık alanlarına göre belirli gruplar (örn: pazarlama vb.) altında toplanarak yazılır.

2) Her gruba yazılanları kendi içinde sondan başlayarak tarih sırasına koymak mümkündür.

3) Çalışılan işyerleri, tüm grupların altında topluca gösterilir.

4) Bu tip özgeçmişlerde kişinin beceri ve başarıları vurgulanır

5) İlgisiz deneyim ve eğitimlerle değerlendirenin kafası karıştırılmaz.

 

 

6) Sık iş değiştirenler, uzun süre çalışmaya ara verenler tarafından bu tür özgeçmişler tercih edilebilir. 

 

Zayıf Yanları

 

1)  Ancak bu özgeçmişten hangi deneyimin hangi işyerinde kazanıldığı açıkça görülmez.

2)  Sadece başvurulan pozisyon ile ilgili yapılanlara yer verilebilir.

3)  İşverenler bu tür özgeçmişler de, iş değiştirme sıklığını ve çalışmadaki uzun süreli araları göremez.

 

 

3) Karma özgeçmiş:  Kronolojik özgeçmiş ile işlevsel özgeçmişin bileşiminden oluşan bir özgeçmiş hazırlama türüdür.

1)      Karma özgeçmişler işlevsel ve fonksiyonel özgeçmişlerin bir araya getirildiği özgeçmiş tipleridir.

2)      Bu formatta hazırlanmış özgeçmişlerde işlevsel özgeçmişin tüm yapısı korunur.

3)      Böylece hem bilgi beceri ve başarılar daha net olarak ortaya konulabilir; hem de “Bazı bilgiler saklanıyor mu?” endişesi ortadan kaldırılmış olur.

4)      Halen çoğu işveren kronolojik özgeçmişleri daha kolay takip edilebilir ve anlaşılır olarak değerlendirmektedir.

e) Özgeçmişin Bölümleri

*  Özgeçmişin bölümlerinde mutlak bir sıralama söz konusu değildir.

*  İletişim bilgilerinin öncelik yazılması “genel kabul görme” metodundan kaynaklanmaktadır.

* Bunun dışındaki bölümler, adayın güçlü yanları ön plana çıkaracak şekilde hazırlanmalıdır.

İş tecrübesi sınırlı olan bir adayın iş başvurusunda bulunurken yapacağı sıralama aşağıdaki gibi olabilir:

 

1)      İletişim:

 

 • Ad, açık adres, telefon, e-mail gibi iletişim bilgilerini kapsar. Ad diğer iletişim bilgilerine göre daha büyük puntolarda yazılmalıdır. Böylece göze çarpmasını sağlanır. İki isminiz varsa, kullandığınız ismi açık, diğerinin baş harfini yazmanız önerilir.
 •  Aday hakkında bir izlenim oluşturacak bir vesikalık fotoğraf tarayıcı yardımıyla sayfanın en üst sol köşesine eklenmelidir.
 • Belirttiğiniz telefonlar, size iş saatinde ulaşılabilir telefonlar olmalıdır.
 • Rutin olarak takip ettiğiniz e-mail adresini eklemeniz lehinize olur.

 

 

 

Nuri Dikmen

Kaymak Cad. Cemil Sok. 12/4

Konya/SELÇUKLU

 

0(332) 333 33 33 / 0(555) 555 55 55

 

=  nuridikmen@hotmail.com   =

Doğum Tarihi ve Yeri           : 1985/Konya

Medeni Hali               : Bekâr

Askerlik Durumu       : Tecilli (2014)

Sürücü Belgesi                       : B sınıfı

 

 

 

 

2)      Eğitim:

 

 • İş deneyiminiz yoksa veya çok sınırlıysa özgeçmişe eğitim eklenmelidir.
 • İş deneyimi zengin olanların, önce iş yerleri eklenmelidir. Çünkü belirli bir süre sonra deneyim, eğitimin önüne geçer.
 • Eğitim bölümüne; devam edilmiş kurslar ve seminerler yazılmalı, sertifikalar arkasına eklenmelidir.
 • Mezuniyet derecesi, mezuniyet yılı, mezun olunan okulun adı ve bitirmiş olduğunuz bölüm belirtilmelidir.
 • Varsa çift anadal ya da yan dal eğitimlerinin alındığı alanlar yazılmalıdır.
 • Yükseklisans/doktora eğitimine devam ediyorsanız, bunu da mezuniyet tarihini boş bırakarak belirtebilirsiniz. Böylece eğitiminizin sürekliliğini de göstermiş olursunuz.
 • Üniversite mezunuysanız, bitirdiğiniz lisenin başvurduğunuz pozisyona bir katkısı yoksa yazmayın.
 • İlk ve ortaokulları ise yazmamalısınız.
 • Yeni mezunsanız, yurtdışında okumuşsanız ya da yurtiçinde seçmeli dersler almışsanız ve başvurduğunuz pozisyonun iş niteliklerini de destekliyorsa bu derslere özgeçmişinizde yer verebilirsiniz.
 • Ayrıca fonksiyonel özgeçmiş hazırlıyorsanız, başvurduğunuz pozisyon ile ilgili önemli derslere de yer verebilirsiniz.

 

 

Anadolu Üniversitesi

AÖF (Sosyoloji)                                                          (2011-….)

 

Selçuk Üniversitesi İşletme Fakültesi

Uluslarası İşletmeciliği                                          (2008-2011)

 

Konya Lisesi                                          (2005-2008)

 

 

 

 

3)      Kurs ve Seminerler

 

 • Kurs/seminerin konusu,
 • Kurs/semineri veren kurum veya kuruluşun adı ve yeri,
 • Kurs/semineri bitirme tarihi,
 • Kurs/seminerin süresi. (Bir haftanın üzerinde olanları ve pozisyonla ilgili olanları yazmanız önerilir.)

 

¨  Zaman Yönetimi Eğitimi

Eskişehir Çağdaş Yaşamı Destekleme Derneği; Deniz Yıldızı Projesi (Şubat-2011)

¨  Kampuste Marketing

Anadolu Üni. Marketing Anadolu Kulübü

(19-20   Mart 2010)

 

 

4)      İş Deneyimi

 

 • Çalışma tarihleri (ay ve yıl olarak) en sondan itibaren, en başa doğru yazılmalıdır.
 • Çalıştığınız pozisyonun adı, statüsü belirtilmelidir.
 • Firmanın adı, yeri, iş konumu belirtilmelidir.
 • Yeni mezun adaylar için staj ile kısa dönemlik (part-time) işleri bu bölüme eklenebilir
 • Eğer iş deneyiminiz çok fazla ise, uzun vadede çalıştığınız işler yazılmalıdır.

 

 

Antalya/Merkez                                  (2009….)

Önbüro Elemanı

 

Aydınbey Resort Hotel /Konaklı        (2007-2008)

Santral elemanı

 

Konya Hilton Hotel                            (Tem. 2006)

Resepsiyon staj

 

 

 

5)      Yabancı Dil

 

 • Bildiğiniz yabancı dil/diller ve bu dil/dillerin düzeyi yazılmalıdır..
 • Başvuracağınız pozisyon yabancı dil gerektiriyorsa, özgeçmiş o yabancı dille yazılmalıdır.
 • Okuma, anlama, yazma ve konuşma seviyesi belli edilmelidir.
 • Mesleki ingilizceye vakıfsanız bu belirtilmelidir.
 • İngilizceyi öğrendiğiniz (okul, kurs, yurt dışı, akademi ) yer yazılmalıdır.
 • Girmiş olduğunuz “KPDS, ÜDS, TOEFL” sınavlar belirtilmelidir.

 

 

6)      Bilgisayar

 

 • Bazı firmalar kullandıkları faal programları forma koyarak, adayların hangi düzeyde kullandıklarını işaretlemelerini ister.
 • Ayrıca kullanılan donanımlar, bilinen program dilleri, ofis programları, web uygulamaları, internetle olan ilişkiler de belirtilmelidir.

 

7)      Diğer Yetkinlikler

 

 • Kullanılan ofis aygıtları ile özel nitelikli cihazları,
 • Sürdüğü aracın veya iş makinelerinin sınıfı-türü
 • Her türlü mesleki yeterlilik belgesi (diploma, sertifika, ruhsat, vb.)
 • Çok özel bir alanda uzmanlık derecesinde bilgi, fiziksel üstünlükler ve beceriler yazılmalıdır.

 

8)      Başarı belgeleri/Ödüller

 

 • Onur Belgesi / Güz 2008 ila Bahar 2010
 • Üniversitelerarası satranç turnuvasında 2. lük ödülü / 2009
 • “Vatan” konulu liseler arası şiir yarışmasında 3. lük plaketi / 2007

 

9)      Kariyer Hedefi

 

 • Hedefinizi çok net olarak tanımlamalı, başvurduğunuz pozisyon uymalıdır. Böylece işverene “ben ne istediğimi biliyorum” mesajını verilir.
 •  Başvurduğunuz pozisyon, kariyer hedefleriniz ile çok uyum sağlamıyorsa, pozisyona uygun gerçek olmayan kariyer hedefleri yazmak yerine özgeçmişinizde bu konuya hiç yer vermemek daha uygun olacaktır.

 

10)  Üye olunan Dernek/Kuruluşlar

 

 • İşle doğrudan ilgisi olmayan üyelikler özgeçmişe yazılmamalı.
 • Dışa dönüklüğü ve iletişimi becerisini ön plana çıkaran üyelikler gösterilmelidir.
 • Bazı üyelikler ise bireylere etkin ve güçlü bir çevre sağlar. Başvurduğunuz pozisyon için bu tür bir çevreye sahip olmanız önem taşıyacaksa belirtmekte yarar vardır.

 

 

 

 

 

f) İnternet Ortamında Özgeçmiş Hazırlama

İnternet ortamındaki web sitelerinde site içerisinde bir hesap açmalı ya da işletmelerin web sayfalarında yayımlanmış formu doldurmalısınız. Direkt insan kaynaklarına e-mail yoluyla kendi özgeçmişinizi de gönderebilirsiniz.

İnternette bulunan kariyer sayfaları sistematik olarak güncellenmeli, “RSS sistemi” ile anında uyarıya geribildirimle karşılık verilmelidir.

 

g) Ön Mektup Yazımı

İşletmeye, ön mektupsuz öz geçmiş gönderilmez. Ön mektup, ekteki özgeçmişe ilgiyi arttırmak, dikkat çekmek için gönderilen bir belgedir. Burada hangi işe başvurduğunuz ve neden o işle ilgilendiğiniz anlatılır. Orta paragrafta sektör hakkındaki öngörüleriniz yazılır. En sonunda da iş isteği belirtilir ve bir görüşme talep edilir.

Ön mektup ile özgeçmişin kâğıtları birbiriyle uyumlu olmalı. Mektup kısa ve 3-5 satırda, basit ve net cümlelerle yazılmalıdır.

 

 

Ön mektup giriş: İlanınızdaki Personel Yöneticisi pozisyonu ile ilgileniyorum. Çünkü firmanızın personele verdiği önemi biliyor ve böyle bir ortamda yöneticilik yapmanın yararına inanıyorum.

 

Ön mektup orta bölüm: Konya Lisesi, Selçuk Üniversitesi Uluslarası İşletmecilikte lisans-lisansüstünü bitirmiş, 8 yıl yönetim tecrübesi olan, olan çok iyi derecede Almanca ve İngilizce bilen 42 yaşında biriyim.

 

Ön mektup son bölüm: Konaklama endüstrisinin dinamik isimlerinden biri olan kuruluşunuzda kariyer yapmakla ilgileniyor ve bu konu ile ilgili cevabınızı bekliyorum

 

 

h) Özgeçmişin Şekil Özellikleri

 • Bugüne kadar ki en büyük başarınızın ne olduğunu düşünüyorsunuz.
 • Özgeçmişinizi bilgisayar ortamında hazırlayın. Özellikle belirtilmediyse el yazısından kaçının.
 •  Özgeçmişinizi hazırlarken, okunaklı bir yazı karakteri ve punto seçin.
 • Özgeçmiş başlıklarınızda 14 punto metinlerde 11–12 punto kullanın.
 • Yaygın kullanılan yazı karakteri olarak times’ı tercih edin.
 • Aynı tür bilgileri aynı hizada yazın, özgeçmişinizin kolay okunmasına yardımcı olun.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir