Kredili Sistem Öğrencileri İçin Herşey Bitmiş Değil… AÖF’de Şartlı Geçebilirsiniz…

Kredili Sistem Öğrencileri İçin Herşey Bitmiş Değil… AÖF’de Şartlı Geçebilirsiniz…

aof-sinav-kitapciklari-sinav-sorulari

Açıköğretim final sınavının tamamlanmasının ardından bazı bölümlerde uygulanmakta olan, gelecek eğitim döneminde de tüm bölümlerde uygulanacak olan kredili sistemle ilgili sorulan soruları dikkate alarak bu yönde bir makale yazma gereği duyduk. Kredili sisteme tabi olan adayların sınavı, genel sınav sistemi gibi 100 üzerinden değerlendirilir. Bütünleme sınavının olmadığı bu sistemde, genel puanlama, önceki sistemde olduğu gibi vize notunun (%30) ile final notunun (%70)= (% 100) hesaplamasıyla elde edilir. Her not, bir harf ile derecelendirilir. (AA, AB, BA, BB, BC, CB, CC) ile derecelendirilen harfler öğrencinin 50 ila 50 üzeri aldığı puanlara tekabül eder. Yani öğrenci o dersten gerekli olan puanlamayı almıştır demektir. Öğrenci başarılıdır. (CD, DC, DD, FF) ile derecelendirilen harfler öğrencinin o dersten 49 ve 49 altı aldığı puanlara tekabül eder. Aşağıdaki grafikte bunu inceleyelim.

 

 

Harf Notu     Katsayı100 puan üzerinden karşılığı
AA = 4,0AB = 3,7

BA = 3,3

BB = 3,0

BC = 2,7

CB = 2,3

CC = 2,0

CD = 1,7

DC = 1,3

DD = 1,0

FF = 0,0

84 – 10077 – 83

71 – 76

66 – 70

61 – 65

56 – 60

50 – 55

46 – 49

40 – 45

33 – 39

0 – 32

Tabloda gözüktüğü üzere, FF alan o dersi başaramamıştır. CD, DC ve DD alınan derslerde, öğrencinin genel not ortalaması 2.00 ve üzerinde ise başarılmış, 2.00’nin altında ise başarılmamış sayılır. Genel not ortalaması, öğrencinin almış olduğu bütün dersler için, ortalama hesabına katılan her dersin kredi değeri ile o dersten alınan harf notunun katsayısı çarpılarak bulunan değerlerin toplamının, bu derslerin toplam kredi değerine bölünmesiyle hesaplanır. Genel not ortalamasının hesaplanmasında öğrencinin FF aldığı dersler dikkate alınmaz. Virgülden sonra iki basamaklı sayıya yuvarlanarak gösterilir.

Yılsonu (final) sınavlarından sonra öğrencilerin genel not ortalamaları hesaplanır. Genel not ortalaması 2.00 ve üzerinde olan öğrenciler FF aldıkları dersler tekrar edilir. Şartlı Geçiş tam bu noktada devreye giriyor. Örneğin Genel not ortalamanız 2 nin üstündeyse ve bir dersten kılpayı kaldıysanız, (ders geçme notu 50 alan dersten 45 le kaldıysanız hemen telaşlanmayın. ortalamanız 2nin üzerinde olduğu için ) bu dersten de yırtıyorsunuz. Tabiki her ders için bu not 50 olmuyor, sınıf başarısına göre artıp azalabiliyor.  Genel not ortalaması 2.00’nin altında olan öğrenciler, o yıl bütünleme sınavında CC’nin altında not aldıkları dersleri tekrar ederler.

Bunlarla beraber,  kurumlar arası yatay geçiş ile gelen öğrencilerin önceki yükseköğretim kurumunda alıp başarmış olduğu ve ilgili birimin yönetim kurulunca muaf tutulması uygun görülen dersler için, mu (muaf) notu da vardır. Bu not, genel not ortalamasına katılmaz.

onlinefotokopi ekibi

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir