uluslararası ilişkiler kredili sistem dersleri ve intibak dersleri

uluslararası ilişkiler kredili sistem dersleri ve intibak dersleri

anadolu üniversitesi

uluslararası ilişkiler bölümü

Açıköğretim Fakültesi kuruluşundan itibaren mutlak sistemle öğretim veriyordu. Mutlak sistem, öğrencilerin notunun 100 üzerinden puanlanmasıdır. Dersler senelik olarak kredilendirilmekteydi. 2009 – 2010 Öğretim Yılında Anadolu Üniversitesi İlahiyat Önlisans Programında pilot uygulama olarak başlayan Kredili / Dönemlik Sistem, 2012 – 2013 Öğretim Yılı ile beraber ayrım gözetmeksizin tüm Önlisans / Lisans Programlarında uygulanacak. Biz de bu değişkenliği göz önünde bulundurarak “Geçmiş Dönemdeki Lisans / Önlisans Programlarını” ile “Günümüzdeki Lisans / Önlisans Programlarını” karşılaştıracağız.

Şu an ki karşılaştıracağımız Program, Uluslararası İlişkiler Lisans Programıdır.

 

  • Bir senenin iki döneme ayrıldığı AÖF Kredili Sistemde (Güz Dönemi – Bahar Dönemi), Uluslararası İlişkiler Lisans Programı dört senelik öğretim sürecinde 2 + 2 + 2 + 2 = 16 dönemlik öğretim sürecini kapsar.
  • Mutlak Sistemde “Tek Parça Müfredattan” oluşturulan senelik dersler, bölümlendirilerek Kredili / Dönemlik “İki Parça Müfredata” ayrıldı. Yani müfredat iki döneme, ayrı ayrı pay edildi.

 

–          Mutlak Sistem’de altı ders saati olarak okutulan, “6 krediye” tekabül eden Davranış Bilimlerine Giriş dersi bölümlendirilerek; Kredili / Dönemlik Sistemin I. Döneminde “SOS113U” koduyla, üç ders saati olarak, “4 krediye” karşılık gelecek şekilde Davranış Bilimlerine Giriş 1 olarak, II. Dönemde de “SOS114U” koduyla üç ders saati olarak, “4 krediye” karşılık gelecek şekilde Davranış Bilimlerine Giriş 2 olarak okutulacak. Totalde 6 saatlik ders, 8 kredi ile öğrenim verilecektir.

–          Mutlak Sistem’de altı ders saati olarak okutulan, “6 krediye” tekabül eden İktisada Giriş dersi bölümlendirilerek; Kredili / Dönemlik Sistemin I. Döneminde “İKT103U” koduyla, üç ders saati olarak, “5 krediye” karşılık gelecek şekilde İktisada Giriş 1 olarak, II. Dönemde de “İKT104U” koduyla, üç ders saati olarak “5 krediye” karşılık gelecek şekilde İktisada Giriş 2 olarak okutulacak. Totalde 10 saatlik ders, 6 kredi ile öğrenim verecektir.

–          Mutlak Sistem’de altı ders saati olarak okutulan, “6 krediye” tekabül eden Uygarlık Tarihi dersi bölümlendirilerek; Kredili / Dönemlik Sistemin I. Döneminde “TAR113U” koduyla, üç ders saati olarak, “4 krediye” karşılık gelecek şekilde Uygarlık Tarihi olarak, II. Dönemde de “TAR114U” koduyla, üç ders saati olarak “4 krediye” karşılık gelecek şekilde Uygarlık Tarihi 2 olarak okutulacak. Totalde 6 saatlik ders, 8 kredi ile öğrenim verecektir.

–          Mutlak Sistem’de dört ders saati olarak okutulan, “4 krediye” tekabül eden Temel Bilgi Teknolojileri dersi bölümlendirilerek; Kredili / Dönemlik Sistemin I. Döneminde “BİL101U” koduyla, üç ders saati olarak, “3 krediye” karşılık gelecek şekilde Temel Bilgi Teknolojileri 1 olarak, II. Dönemde de “BİL102U” koduyla, üç ders saati olarak “3 krediye” karşılık gelecek şekilde Temel Bilgi Teknolojileri 2 olarak okutulacak. Totalde 6 saatlik ders, 6 kredi ile öğrenim verecektir.

–          Mutlak Sistem’de dört ders saati olarak okutulan, “6 krediye” tekabül eden Hukuka Giriş dersi bölümlendirilerek; Kredili / Dönemlik Sistemin I. Döneminde “HUK101U” koduyla, üç ders saati olarak, “4 krediye” karşılık gelecek okutulacaktır.

–          Mutlak Sistemde dört saatlik olarak okutulan, “4 krediye” tekabül eden ortak ve zorunlu derslerden biri olan Atatürk İlkeleri ve İnkılâpçılık dersi bölümlendirilerek; Kredili / Dönemlik Sistemin III. Döneminde “TAR201U” koduyla, üç ders saati olarak, “3 krediye” karşılık gelecek şekilde Atatürk İlkeleri ve İnkılâpçılık 1 olarak, IV. Dönemde de “TAR202U” koduyla, üç ders saati olarak “3 krediye” karşılık gelecek şekilde Atatürk İlkeleri ve İnkılâpçılık 2 olarak okutulacak. Totalde 6 saatlik ders, 6 kredi ile öğrenim verecektir.

 

  • Mutlak Sistemde iken “Ders Müfredatında Yok” iken, Kredili / Dönemlik Sistem de “Ders Müfredatına Eklenen” ders / dersler vardır.

 

–          I. Dönemde “TAR119U” koduyla, 3 ders saati olarak, “6 krediye” karşılık gelecek şekilde okutulan Siyasi Tarih 1 dersidir.

–          II. Dönemde “TAR120U” koduyla, 3 ders saati olarak, “6 krediye” karşılık gelecek şekilde okutulan Siyasi Tarih 2 dersidir.

–          II. Dönemde “ULİ102U” koduyla, 3 ders saati olarak, “4 krediye” karşılık gelecek şekilde okutulan Uluslararası İlişkilere Giriş dersidir.

–          III. Dönemde “HUK209U” koduyla, 3 ders saati olarak, “5 krediye” karşılık gelecek şekilde okutulan Anayasa Hukuku dersidir.

–          VII. Dönemde “İKT401U” koduyla, 3 ders saati olarak, “5 krediye” karşılık gelecek şekilde okutulan Avrupa Birliği dersidir.

–          VII. Dönemde “TÜR201U” koduyla, 3 ders saati olarak, “3 krediye” karşılık gelecek şekilde okutulan Türk Dili 1 dersidir.

–          VII. Dönemde “ULİ401U” koduyla, 3 ders saati olarak, “5 krediye” karşılık gelecek şekilde okutulan Amerikan Dış Politikası dersidir.

–          VII. Dönemde “ULİ403U” koduyla, 3 ders saati olarak, “5 krediye” karşılık gelecek şekilde okutulan Türk Dış Politikası dersidir.

–          VII. Dönemde “ULİ405U” koduyla, 3 ders saati olarak, “5 krediye” karşılık gelecek şekilde okutulan Uluslararası İlişkiler Kuramları 1 dersidir.

–          VII. Dönemde “ULİ407U” koduyla, 3 ders saati olarak, “4 krediye” karşılık gelecek şekilde okutulan Diplomasi Tarihi dersidir.

–          VIII. Dönemde “ARY404U” koduyla, 3 ders saati olarak, “5 krediye” karşılık gelecek şekilde okutulan Uluslararası İlişkilerde Araştırma Yöntemleri dersidir.

–          VIII. Dönemde “İKT406U” koduyla, 3 ders saati olarak, “4 krediye” karşılık gelecek şekilde okutulan Avrupa Birliği ve Türkiye İlişkileri dersidir.

–          VIII. Dönemde “İLT402U” koduyla, 3 ders saati olarak, “5 krediye” karşılık gelecek şekilde okutulan Küreselleşme ve Kültürlerarası İletişim dersidir.

–          VIII. Dönemde “ULİ404U” koduyla, 3 ders saati olarak, “5 krediye” karşılık gelecek şekilde okutulan Türk Dış Politikası II dersidir.

–          VIII. Dönemde “TÜR202U” koduyla, 3 ders saati olarak, “3 krediye” karşılık gelecek şekilde okutulan Türk Dili 2 dersidir.

–          VIII. Dönemde “ULİ406U” koduyla, 3 ders saati olarak, “5 krediye” karşılık gelecek şekilde okutulan Uluslararası İlişkiler Kuramları 2 dersidir.

 

  • Mutlak Sistemde iken “Belirlenmiş İsim Hakkı” ile öğretilen, Kredili / Dönemlik Sistem de önceki müfredatın denkliğine uyan ama belirli bir “İçerik Yenilenmesine Uğrayan” ders / dersler vardır.

 

–          Mutlak Sistem’de altı ders saati olarak okutulan, “6 krediye” tekabül eden Siyaset Bilimi dersi bölümlendirilerek; Kredili / Dönemlik Sistemin III. Döneminde “SİY201U” koduyla, üç ders saati olarak, “4 krediye” karşılık gelecek şekilde Siyaset Bilimi olarak, IV. Dönemde de “TAR222U” koduyla, üç ders saati olarak “4 krediye” karşılık gelecek şekilde Siyasi Düşünceler Tarihi olarak okutulacak. Totalde 6 saatlik ders, 8 kredi ile öğrenim verecektir.

–          Mutlak Sistem’de altı ders saati olarak okutulan, “6 krediye” tekabül eden Türkiye’nin Toplumsal Yapısı dersi bölümlendirilerek; Kredili / Dönemlik Sistemin III. Döneminde “SOS319U” koduyla, üç ders saati olarak, “4 krediye” karşılık gelecek şekilde Türkiye’nin Toplumsal Yapısı olarak, IV. Dönemde de “SİY202U” koduyla, üç ders saati olarak “4 krediye” karşılık gelecek şekilde Gelişmekte Olan Ülkelerde Siyaset olarak okutulacak. Totalde 6 saatlik ders, 8 kredi ile öğrenim verecektir.

–          Mutlak Sistem’de altı ders saati olarak okutulan, “6 krediye” tekabül eden Siyasi Tarih dersi bölümlendirilerek; Kredili / Dönemlik Sistemin III. Döneminde “ULİ201U” koduyla, üç ders saati olarak, “4 krediye” karşılık gelecek şekilde Uluslararası Politika 1 olarak, IV. Dönemde de “ULİ202U” koduyla, üç ders saati olarak “4 krediye” karşılık gelecek şekilde Uluslar arası Politika 2 olarak okutulacak. Totalde 6 saatlik ders, 8 kredi ile öğrenim verecektir.

–          Mutlak Sistem’de altı ders saati olarak okutulan, “6 krediye” tekabül eden Uluslararası İlişkilere Giriş dersi bölümlendirilerek; Kredili / Dönemlik Sistemin III. Döneminde “HUK221U” koduyla, üç ders saati olarak, “5 krediye” karşılık gelecek şekilde Uluslararası Hukuk 1 olarak, IV. Dönemde de “HUK222U” koduyla, üç ders saati olarak “5 krediye” karşılık gelecek şekilde Uluslararası Hukuk 2 olarak okutulacak. Totalde 6 saatlik ders, 10 kredi ile öğrenim verecektir.

–          Mutlak Sistem’de altı ders saati olarak okutulan, “6 krediye” tekabül eden Uluslararası İktisat dersi bölümlendirilerek; Kredili / Dönemlik Sistemin V. Döneminde “İKT311U” koduyla, üç ders saati olarak, “4 krediye” karşılık gelecek şekilde Uluslararası İktisat Teorisi olarak, VI. Dönemde de “İKT308U” koduyla, üç ders saati olarak “4 krediye” karşılık gelecek şekilde Uluslararası İktisat Teorisi olarak okutulacak. Totalde 6 saatlik ders, 8 kredi ile öğrenim verecektir.

–          Mutlak Sistem’de altı ders saati olarak okutulan, “6 krediye” tekabül eden Kamu Yönetimi dersi bölümlendirilerek; Kredili / Dönemlik Sistemin III. Döneminde “MLY203U” koduyla, üç ders saati olarak, “5 krediye” karşılık gelecek şekilde Kamu Maliyesi olarak, IV. Dönemde de “İŞL202U” koduyla, üç ders saati olarak “5 krediye” karşılık gelecek şekilde Kamu Yönetimi olarak okutulacak. Totalde 6 saatlik ders, 10 kredi ile öğrenim verecektir.

–          Mutlak Sistem’de altı ders saati olarak okutulan, “6 krediye” tekabül eden İdare Hukuku dersi bölümlendirilerek; Kredili / Dönemlik Sistemin V. Döneminde “ULİ303U” koduyla, üç ders saati olarak, “4 krediye” karşılık gelecek şekilde İnsan Hakları ve Demokratikleşme Süreci olarak, VI. Dönemde de “ULİ306U” koduyla, üç ders saati olarak “5 krediye” karşılık gelecek şekilde Uluslararası Ekonomi Politik olarak okutulacak. Totalde 6 saatlik ders, 9 kredi ile öğrenim verecektir.

–          Mutlak Sistem’de altı ders saati olarak okutulan, “6 krediye” tekabül eden Anayasa Hukuku dersi bölümlendirilerek; Kredili / Dönemlik Sistemin V. Döneminde “SİY301U” koduyla, üç ders saati olarak, “5 krediye” karşılık gelecek şekilde Balkanlar’da Siyaset olarak, VI. Dönemde de “SİY302U” koduyla, üç ders saati olarak “5 krediye” karşılık gelecek şekilde Orta Doğuda Siyaset olarak okutulacak. Totalde 6 saatlik ders, 10 kredi ile öğrenim verecektir.

–          Mutlak Sistem’de altı ders saati olarak okutulan, “6 krediye” tekabül eden Karşılaştırmalı Siyasal Sistemler dersi bölümlendirilerek; Kredili / Dönemlik Sistemin V. Döneminde “ULİ305U” koduyla, üç ders saati olarak, “5 krediye” karşılık gelecek şekilde Karşılaştırmalı Siyasal Sistemler olarak, VI. Dönemde de “ULİ304U” koduyla, üç ders saati olarak “5 krediye” karşılık gelecek şekilde Dış Politika Analizi olarak okutulacak. Totalde 6 saatlik ders, 9 kredi ile öğrenim verecektir.

–          Mutlak Sistem’de altı ders saati olarak okutulan, “6 krediye” tekabül eden Strateji ve Güvenlik dersi bölümlendirilerek; Kredili / Dönemlik Sistemin V. Döneminde “ULİ301U” koduyla, üç ders saati olarak, “4 krediye” karşılık gelecek şekilde Strateji ve Güvenlik olarak, VI. Dönemde de “KÜL102U” koduyla, üç ders saati olarak “4 krediye” karşılık gelecek şekilde Kültür Tarihi olarak okutulacak. Totalde 6 saatlik ders, 8 kredi ile öğrenim verecektir.

–          Mutlak Sistem’de altı ders saati olarak okutulan, “6 krediye” tekabül eden Uluslararası dersi bölümlendirilerek; Kredili / Dönemlik Sistemin V. Döneminde “SİY303U” koduyla, üç ders saati olarak, “5 krediye” karşılık gelecek şekilde Orta Asya ve Kafkaslarda Siyaset olarak, VI. Dönemde de “ULİ302U” koduyla, üç ders saati olarak “4 krediye” karşılık gelecek şekilde Uluslararası Örgütler olarak okutulacak. Totalde 6 saatlik ders, 9 kredi ile öğrenim verecektir.

 

  • Mutlak Sistem iken “Ders Müfredatında Var Olan” ancak, Kredili / Dönemlik Sisteme geçilince “Ders Müfredatında Korunan ama Saati – Kredisi Değişen Ders / Dersler” vardır.

 

–          Mutlak Sistem’de altı ders saati olarak okutulan, “6 krediye” tekabül eden Genel Matematik dersi değiştirilerek; Kredili / Dönemlik Sistemin I. Döneminde “MAT103U” koduyla, üç ders saati olarak, “4 krediye” karşılık gelecek şekilde okutulacaktır.

–          Mutlak Sistem’de altı ders saati olarak okutulan, “6 krediye” tekabül eden Türk Siyasal Hayatı dersi değiştirilerek; Kredili / Dönemlik Sistemin II. Döneminde “SİY102U” koduyla, üç ders saati olarak, “4 krediye” karşılık gelecek şekilde okutulacaktır.

–          Mutlak Sistem’de altı ders saati olarak okutulan, “6 krediye” tekabül eden Türkiye Ekonomisi dersi değiştirilerek; Kredili / Dönemlik Sistemin IV. Döneminde “İKT402U” koduyla, üç ders saati olarak, “5 krediye” karşılık gelecek şekilde okutulacaktır.

 

  • Mutlak Sistemde “Senelik Olarak Okutulan” Yabancı Dil Programı (İngilizce, Almanca, Fransızca), Kredili / Dönemlik Sistem de “Dört Döneme” yayılmıştır.

 

–          Mutlak Sistemde dört saatlik olarak okutulan, “4 krediye” tekabül eden Yabancı Dil Programı (İngilizce, Almanca, Fransızca) değiştirilerek; Kredili / Dönemlik Sistemin V. Döneminde “ING301U / ALM301U / FRA301U” kodlarıyla, üç ders saati olarak, “3 krediye” karşılık gelecek şekilde Yabancı Dil Programı 1 (İngilizce 1, Almanca 1, Fransızca 1) olarak, VI Döneminde “ING302U / ALM302U / FRA302U” kodlarıyla, üç ders saati olarak, “3 krediye” karşılık gelecek şekilde Yabancı Dil Programı 2 ( İngilizce 2,  Almanca 2, Fransızca 2) olarak okutulacaktır. Totalde 6 saatlik ders, 6 kredi ile öğrenim verecektir.

–          Mutlak Sistemde olmayan; Kredili / Dönemlik Sisteme yeni eklenen, VII. Dönemde “ING401U / ALM401U / FRA401U” kodlarıyla, üç ders saati olarak, “3 krediye” karşılık gelecek şekilde Yabancı Dil Programı 3 (İngilizce 3, Almanca 3, Fransızca 3) olarak, VIII Döneminde “ING402U / ALM402U / FRA402U” kodlarıyla, üç ders saati olarak, “3 krediye” karşılık gelecek şekilde Yabancı Dil Programı 4 ( İngilizce 4,  Almanca 4, Fransızca 4) olarak okutulacaktır. Totalde 6 saatlik ders, 6 kredi ile öğrenim verecektir.

 

 

 

 

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir