Açıköğretim sistemindeki 78 bin 747 öğrencinin katıldığı anket sonuçlarını açıklıyoruz

Açıköğretim sistemindeki 78 bin 747 öğrencinin katıldığı anket sonuçlarını açıklıyoruz

açıköğretim sistemi öğrencilerinin katıldığı anket

Açıköğretim Öğrenci Anketi

Açık öğretim sistemi 2011-2012 öğretim yılı “Öğrenci Profili Belirleme Anket Sonuçları” açıklandı. Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Aydın Ziya Özgür’ün koordinatörlüğünde, AÖF Dekan Yardımcısı Yrd. Doç. Dr. Sinan Aydın ve Öğr.Gör.Bülent Batmaz tarafından hazırlanan anket uygulamasına açıköğretim sisteminde öğrenim gören toplam78 bin 747 öğrenci katıldı. Ankette öğrencilere üç ana başlık altında 17 ayrı soru soruldu.Araştırmanın bulgularını Rektör Prof. Dr. Davut Aydın Kanal D’de yayımlanan “GençBakış” programında kamuoyuna açıkladı.Rektör Aydın, ayrıca e-öğrenme seferberliği toplantısında da anket sonuçlarından bazılarını öğretim üyeleriyle paylaştı.

Tüm Öğrencilerin Profili

  • Açıköğretim sistemi 2011-2012 ÖğretimYılı Öğrenci Profili raporunda öğrencilerin yaş ve cinsiyet dağılımları 1 milyon 200 bin aktif açıköğretim öğrencisine ait veri tabanından elde edildi. Açıköğretim sistemindeki tüm öğrencilerin cinsiyetlere göre dağılımlarına bakıldığında %55’i erkek, %45’i kadın öğrencilerden oluşuyor.
  • Açık ve uzaktan eğitim sistemimizdeki öğrencilerimizin yarıdan fazlası 24 yaş ve altındaki kişilerden oluşuyor. Öğrencilerimizin %72,8’i 29yaş ve altı yüksek öğretim öğrenim yaş sınırları için deyer alıyor.
  •  Açık ve uzaktan eğitim sistemindeki öğrencilerin yaşlara göre dağılımı incelendiğinde geçmiş yıllara göre daha genç bir öğrenci grubu olduklarının ve giderek de daha genç bir öğrenci kitlesinin uzaktan eğitim sistemine katıldığı anlaşılıyor._ Rektör Aydın “Bu bilgiler ışığında, açık ve uzaktan eğitim sistemimizin Türkiye yüksek öğretiminde önemli bir yere sahip ve daha ilerisini söylemek gerekirse örgün öğretimin ikamesi durumunda olduğunu söyleyebiliriz.” diyor.

Anket Sonuçları…

Öğrenci profilini belirlemek üzere anket uygulaması gerçekleştirilen 78 bin 747 öğrencinin ise %60’ı bekâr,%40’ı ise evli.

Ankete katılan öğrencilerimizin%32’si herhangi bir işte çalışmıyor, %32,4’ü özel sektörde çalışıyor, %6,8’iserbest çalışıyor, %0,4’ü emekli ve %28’i kamu çalışanı.

Bu sonuca göre öğrencilerimizin kamuda derece ve terfi eğitim görenlerde noluşmadığı ve bu şekildeki kamu algısının da yanlış olduğu sonucu ortaya çıkıyor.

Neden Açık ve Uzaktan Eğitim

Açık ve uzaktan eğitim gören öğrencilerinin neden uzaktan eğitim sistemini tercih ettiklerine ilişkin olarak ankette üç neden belirtmelerini istenildi.

Öğrencilerin %49,6’sı bir üniversite diplomasına sahip olmak, %45,6’sı bir meslek sahibi olmak,%37,3’ü ilgi duyduğu alanda bilgi sahibi olmak,%36,2’si geçmişte kaçırdığı eğitim imkânını yakalamak,%31,4’ü çalıştığı işte terfi etmek nedenlerini sıraladı

Öğrencilerin%11,3’ü örgün öğrenim görecek gelir düzeyine sahip olmaması, %7’sinin kısa dönem ya da yedek subay askerlik yapmak, %3’ü askerlik görevini erteletmek, %2,7’si ailesinin bunun dışında öğrenime izin vermemesi nedenleriyle uzaktan eğitimi tercih etttiğini bildirdi.

Eğitim İstiyorlar

Öğrencilerimizin yaklaşık yarısının üniversite diplomasına sahip olmayı, yaklaşık yarısının da bir meslek sahibi olmak istemesi dikkat çekiyor. Bu sonuç kamu oyundaki,Açık ve uzaktan eğitime karşı yanlış algının değiştiği ve imajının,toplumsal itibarının giderek arttığının bir göstergesi olarak görülebilir.

Ayrıca ilgi duyduğu alanda bilgi sahibi olmak isteyenler ile geçmişte kaçırdığı eğitim imkânını yakalamak için açık ve uzaktan eğitimi tercih ettim diyenlerin oranı yaklaşık %37’dir. Bu oran küçümsenecek bir oran olmayıp Üniversitemizin vizyonu ve stratejik planı içerisinde önem verdiği ‘yaşam boyu eğitim’ anlayışının da bir sonucu olarak karşımıza çıkmaktadır.

Türkiye’de yükseköğretimde örgün eğitim gören bir öğrencinin ortalama aylık giderleri göz önüne alındığında, açık ve uzaktan eğitim yoluyla çok daha uygun imkânlarla her ilde, ilçede hemen hemen her köyde ve hanede yaşayan öğrencilerimize eğitim götürdüğümü zortaya çıkmaktadır.

Ayrıca Türk Yükseköğretiminde eğitim görenlerin yaklaşık yarısının Anadolu Üniversitesi açık ve uzaktan eğitim öğrencisi olduğu söylenebilir.

Üniversite Sınavına Hazırlık

Öğrencilerimizin %78’inin üniversite hazırlık kurslarına gitmediği, hazırlık kurslarına giden %22’lik grubun ise,%55’inin bir yıl gittikleri bilgisi ede edilmiştir.

Üniversite sınavına kaçıncı kez girerek açık ve uzaktan eğitim sistemine kayıt oldunuz sorusuna ise%31’i ilk girişinde,%35’i ikinci kez girişinde,%34’ü ise üç ve daha fazla kez girişinde öğrenim görmeyi tercih ettikleri görülmüştür. Bu da sisteme kayıt yaptıran öğrencilerin büyük çoğunluğunun açık ve uzaktan eğitim sistemini bilinçli olarak tercih ettiklerinin göstergesidir.

Öğrencilere açık ve uzaktan eğitim sistemindeki bölüm yada programdan beklenti düzeyleri de sorulmuştur.

Öğrencilerin%48’i beklentisinin yüksek, %45’i orta, %4’ü düşük olduğunu derken, %3’ü beklentisinin olmadığını belirtmiştir.

İnternet Erişim Düzeyi

Rektör Aydın, ayrıca anket sonucunda elde edilen bulgular değerlendirildiğinde açık ve uzaktan eğitimde eğitim gören öğrencilerin, bilgisayar ve internet kullanım düzeyleri ile sistemden beklentilerinin yüksek, sistemi bilen ve bilinçli olarak açık ve uzaktan eğitim tercih eden genç bir kitleden oluştuklarının görüldüğünü ifade etti.

Bu bağlamda Bologna sürecinde açık ve uzaktan eğitim sistemini yeniden yapılandıran Üniversitemiz, hedeflerine bir yenisini daha ekledi ve e-öğrenme seferberliği başlattı.

aöf çıkmış sorular web sitesi (onlinefotokopi.com)

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir