Prof. Dr. Davut Aydın: e-öğrenme ile 10 milyon dolar tasarruf edeceğiz

Prof. Dr. Davut Aydın: e-öğrenme ile 10 milyon dolar tasarruf edeceğiz

Prof. Dr. Davut AydınRadyo A’da yayınlanan Misafir Odası programında konuşan Rektör Prof. Dr. Davut Aydın, e-öğrenme çalışmalarının geldiği nokta hakkında bilgi verdi.

Aydın, öğrencilerin bilgiye hızla ulaşabileceklerini ve paylaşabileceklerini söyledi. Rektör Prof. Dr. Aydın, öğretim üyelerinin çalışmalarını ve eserlerini internet ortamına aktarmayı ve interaktif bir öğrenme ortamı yaratmayı amaçladıklarını belirtti.

“Böylece yılda 10 milyon dolar tasarruf sağlanacak”

dedi. Programda, e-öğrenme seferberliği kapsamında kitaplar ve televizyon programlarında değişiklik yapılmasının gerektiğini kaydeden Rektör Prof. Dr. Aydın,

“İki yıl önce Bologna Süreci kapsamında açık ve uzaktan eğitimin Avrupa standartlarında yeniden yapılandırılması konusunda bir süreç başlatmıştık. Bu süreç çerçevesinde biz,dönem sistemine geçmeyi, kredi sistemini uygulamayı hedeflemiştik. Bu bir anlamda 30 yıldan beri sürdürmekte olduğumuz açık ve uzaktan öğretimi,bilgi ve iletişim teknolojilerindeki gelişmeleri de dikkate alarak dünya standartlarındaki tecrübelerden de yaralanarak Avrupa standartlarında,dünya standartlarında yapılandırmanın adıdır.” dedi.

Bologna Süreci

Bologna Sürecinde yapılacak değişikliklerin belirli bir sürece yayılacağını ve belli planlar çerçevesinde ilerleyeceğini belirten Aydın sözlerini şöyle sürdürdü:“En problemli alan nedir? Diye baktık.Bizim ilahiyat ön lisans programımız vardı. Çok talep ediliyordu ama gerçekten iyileştirilmeye açık bir programdı. Bildiğiniz gibi bizim ilahiyat konusunda fakültemiz yok, bu hizmette bize dışarıdan destek veriyorlar. En problemli alan olarak oradan başladık.Alan yeterlilikleri program çıktılarının, ders içeriklerinin belirlenmesi için 30 farklı üniversiteden,125 öğretim üyesini davet ettik.”Rektör Prof.Dr.Aydın, ilahiyat fakültelerinde hangi dersler okutuluyorsa onların paralelinde birebir derslerin,içeriklerin, programların, yazarların ve editörlerin belirlendiğini, dönem sistemine geçmek üzere hazırlıkların tamamlandığını, kitapların yayınlandığını, 50 binin üzerinde eski ve yeni öğrenciye intibak yapıldığını kaydetti. Aynı zamanda diğer 14 programda da benzer uygulamaların gerçekleştirildiğini ifadeden Prof.Dr.Aydın “Bu akademik yılınbaşıitibariile19programdönem sistemine geçti. Kitapları yenilendi, ara sınavları yapıldı, finalleri yapıldı. Buradan da çok önemli bir deneyim elde ettik. Bu da sürecin ikinci aşamasıydı.”diye konuştu. Sürecin üçüncü aşamasının yaklaşık 1 milyon öğrenciyi ilgilendirdiğini belirten Prof. Dr. Aydın, sosyal programların Bologna Süreci kapsamında dönüştürüldüğünü ifade etti. Aydın

“Bu kapsamda da bu senenin başında öğretim üyelerimizi davet ettik. Orada editörlük ve yazarlık ile ilgili kuralları koyduk. Editörleri belirledik, editörlere yetki verdik.”

Diye konuştu.

12 milyon Kitap Basılacak

Türkiye genelinde 150 farklı üniversiteden öğretimüyeleriyle çalışıldığına değinen Prof.Dr.Aydın “Önümüzdeki akademik yılın başında bütün sistem Bologna Süreci kapsamında dönüşmüş oluyor. Kitaplar dönüşüyor, kredili sistem dönüşüyor, intibaklar yapılıyor.” dedi. Dönem sisteminde bini aşkın kitap olduğunu belirten Rektör Prof. Dr. Aydın,12milyon kitabın basılması gerektiğini ifade etti.Bunun çok ciddi bir maliyet gerektirdiğini söyleyen Prof. Dr. Aydın, bilgisayar ve teknolojik alt yapının yenilendiğini, yeni dönemde kitapların tüm içeriğiyle elektronik ortama aktarılmış olacağını belirtti.Yapılacak bir sonraki toplantıda grupların oluşturulacağını, eğiticilerin eğitimi için çalışmalar yapılacağını ifade eden Prof. Dr. Aydın, gelecek dönemde minimum 50 kitabın tamamlanacağını söyledi.Yılda 10 milyon dolarlık bir tasarruf sağlanacağının müjdesini veren Prof.Dr.Aydın

“Hedefimiz öğretim üyesi arkadaşlarımızın kendi eserlerini, kendi kitaplarını interaktif bir biçimde teknolojiyi kullanarak elektronik ortama,internet ortamına,Türk toplumunun hizmetine sunmaktır.”

dedi.Bunun aynı zamanda çevreyi koruyan bir anlayışıda içerdiğini ifade eden Aydın:

“Açıköğretim sisteminin teknoloji katılımını yapmak, üniversite olarak liderliğimizi pekiştirmek ve daha da ileriye götürmek istiyoruz.”

dedi.Yapılacak olan ikinci e-öğrenme toplantısının daha teknik bir eğitim içereceğini ifade eden Prof. Dr. Aydın konuya ilişkin olarak şunları söyledi:

“Dijital araçların, medyanın kullanımı konusunda eğitimimiz var. Arkasından adım adım gerçekleştirilecektir. Zaten bu yapıldığı zaman göreceksiniz, Üniversitemiz açık ve uzaktan öğretimde yeni bir boyut kazanmış olacak.”

Yanlış Algılar Ortadan Kalktı

Kamuoyunda Açık öğretim sistemine yönelik yanlış algıların olduğunu, ancak bugün gelinen noktada ve yapılanma düzeyinde bunun değişime uğradığını ifade eden Rektör Prof. Dr. Aydın, kayıt yenileme esnasında78.744 Açıköğretim öğrencisine yapılan anketten ve anket sonuçlarından bahsetti. Anket sonuçlarına göre öğrencilerin %33’ünün özel sektörde,%7’sinin kendi işinde,%40’ının kamuda çalıştığını, geri kalan kısmının ise çalışmadığını belirten Prof. Dr. Aydın, plan ve programlar yapılırken bu verilerin göz önünde bulundurulması gerektiğinin altını çizdi.Güney Kore’de üniversite eğitimi ile mutluluk arasındaki ilişkinin incelendiği bir araştırmadan bahseden Rektör Aydın, konuya ilişkin olarak şunları söyledi:

“Alınan sonuçlar şunu gösteriyor: Üniversite okuyanların birey olarak daha mutlu olduğunu görüyoruz.Adeta mutluluğun altın anahtarı üniversite eğitimidir. Bu bireysel mutluluktur. Bunun birde sosyal boyutu vardır. Toplum içindeki saygınlığı ve itibarı mutluluk verir. Birde ekonomik boyutu var. Eğitilmiş insan gücü, ülkenin ekonomik olarak refah düzeyine katkı yapıyor.”

Üniversitemizde gidilen yeni yapılandırılmalar ile ilgili olarak ise Rektör Prof. Dr. Aydın şunları kaydetti:

“Bu bir arz talep işidir. Talepte değişmeler var. Bizde Anadolu Üniversitesi olarak, eğitim hizmeti sunan bir kurum olarak arzı yeniden yapılandırmak zorundayız.”

Bilgiye Çok Hızlı Ulaşılacak

Rektör Aydın, e-öğrenme sisteminin öğrencilere, akademisyen ve üniversiteye olan katkısını şu sözlerle açıkladı:

“Öğrenciler çok hızlı bir şekilde bilgiye ulaşabilecek ve bilgiyi paylaşabilecek.Kaynaklara erişim sağlayacağız. Öğrenci açısından,bu bir fırsat eşitliği yaratmaktır.Türkiye’de ya da Dünya’nın neresinde olursa olsun, bu teknolojik imkânlar ve sunum öğrenmek isteyenlere bir fırsat eşitliği getiriyor. Akademisyenler açısından baktığımız zaman yine önemli. Akademisyenler daha tanınır olacak. Çalışmaları, eserleri, kitapları daha geniş bir öğrenci kesimi tarafından paylaşılıyor olacak. Bilgiyi paylaşıyorsunuz, bu paylaşma kültürün gelişmesi demektir. Hoca açısından müthiş bir mutluluk. Bilgi teknolojileri zaman ve mekân kısıtlamasını ortadan kaldırıyor. Öğretim üyeleri yaptıkları bu çalışmaların karşısında elbetteki dönüş almalıdır.Telif hakları kapsamı çerçevesinde,çeşitli biçimlerde yaptığı bu işin karşılığını elbette alıyor, almalıdır.”

Prof. Dr. Aydın, yeni süreçte öğretim üyelerinin rolüne ilişkin ise şunları söyledi:“Kendilerine bu konuda gereken teknik destekleri vereceğiz. O destekler içerisinde tüm hocalarımız hem açıköğretim hem de örgünde yaptıkları çalışmaları elektronik ortamlara taşıyacak.Her sene kendini güncelleyecek.Elektronik ortamda değişiklikler yapabilecekler,daha üretken hale dönüşecekler.” Rektör Prof. Dr. Aydın, bu süreçte kendisini en çok heyecanlandıran şeyi ise şu sözlerle ifade etti:

“80 yıllık Cumhuriyet tarihine baktığımız zaman elbette ki değişiklikler ve dönüşümler vardır.Ama bunlar içerisindeki en önemli yenilik Türk yüksek öğretiminde, Açıköğretim sistemidir. Bilgi üretmenin adı Ar-Ge’dir.Bilgi üretirsiniz,bunu rapora, makaleye dönüştürürsünüz. Ama bu ürettiğiniz bilginin, fikrin yaşama aktarılması ve bunun kaynağa dönmesinin adına innovasyon denir.Son 30 yıldır,Türk yükseköğretim sisteminde, açıköğretim kadar büyük innovasyon ve  yaratan yoktur.”

Hedef: e-üniversite

Prof. Dr. Davut Aydın, Anadolu Üniversitesinin geleceğe yönelik hedefleri hakkında şunları söyledi:

“Gittiğimiz yerin ucundaki hedef e-üniversitedir. Bütün bilgilerin elektronik ortama taşınması, toplumla paylaşılması ve e-üniversite dediğimiz bir yapıya Anadolu Üniversitesi gidiyor. Elbette ki kolay bir iş değil, zaman alacaktır. Ama şunu bilelim, müthiş bir dijital çağ yaşanıyor. Büyük bir bilgi bombardımanı var. Bilgi teknolojileri tüm yaşamı değiştiriyor. Çağı yakalamak istiyorsanız üretim teknolojilerinde ne oluyor, iletişimde ne oluyor, ulaşımda ne oluyor bilmeniz ve bunları entegre bir biçimde, trendlere paralel strateji uygulamanız gerekiyor. Bunu yaparken de küresel rekabete odaklanmanız gerekiyor. Çağa uygun bir şekilde iletişim, üretim ve ulaşım sektörlerini Anadolu Üniversitesi olarak entegre ediyoruz. Bunu başaran Üniversitemizin gelecekte gittiği yer çok daha mutluluk verici, herkesin çok gurur duyacağı, içinde bulunmaktan, çalışmaktan zevk alacağı, onur duyacağı bir üniversite olacaktır. Burada ben, kapıdaki güvenlik görevlimizden sekreterimize, öğretim üyelerimize, öğrencilerimize, herkese, bugüne kadar hizmet edenler dahil olmak üzere teşekkür etmek istiyorum.”

 

www.onlinefotokopi.com 

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir