A’dan Z’ye kredili sistem aöf

A’dan Z’ye kredili sistem aöf

Açıköğretim Fakültesi 2012 – 2013 Öğretim yılının başlamasına sayılı günler kaldı. Adaylar arasında en çok sorgulanan konulardan biri de şüphesiz Dönemlik / Kredili Sistemi oluşturuyor. Nedir bu Dönemlik / Kredili Sistem? Neden böyle bir değişikliğe ihtiyaç duyuldu?
* 2010 – 2011 Öğretim yılı ile beraber İlahiyat Önlisans Programında uygulanmaya başlanmış,
* 2011–2012 Öğretim yılında aşağıda verilen programlarda süreç devam etmiş,
Önlisans Kademesinde,
– Adalet,
– Bilgi Yönetimi,
– Coğrafi Bilgi Sistemleri,
– Fotoğrafçılık ve Kameramanlık,
– Laborant ve Veteriner Sağlık,
– Tarım Lisans Kademesinde,
– Felsefe,
– İngilizce Öğretmenliği,
– Sosyoloji,
– Türk Dili ve Edebiyatı,
– Okul Öncesi Öğretmeniği.
* 2012 – 2013 Öğretim yılında ise Önlisans / Lisans düzeyindeki tüm programlar ayrım yapılmaksızın Kredili / Dönemlik Sisteme geçmiştir.
Dönemlik / Kredili Sistem,
1) Öğretim yılının güz ve bahar olarak iki döneme ayrıldığı,
(Önlisans Programları 1. ve 2. sınıfı kapsayacak şekilde 2 güz ile 2 bahar dönemini içerir iken; Lisans Programları 1. 2. 3. 4. sınıfı kapsayacak şekilde 4 güz ile 4 bahar dönemini içerir.)

2) Her dönemde bir ara ve dönem sonu sınavının yapıldığı,
(Yeni YÖK düzenlemesi ile beraber tüm üniversitelerde olduğu gibi Açıköğretim Fakültesine de bütünleme sınavı eklenmiştir.)

3)Her dönem başında belirlenen tarihlerde kaydının yenilenmesinin gerektiği,
4)Kayıt yenileme dönemlerinde öğrencilerin Fakülte tarafından atanan dersleri daha sonra ilgili dönemde almak üzere azaltabildiği veya ilgili üst dönemden krediyi geçmeyecek şekilde ders ekleyebildiği,
(Her dönem için ayrılan kredi toplamı 30’dur. Önlisans bölümlerinden mezun olmak için 120, Lisans bölümlerinden mezun olmak için 240 krediyi tamamlamak gerekmektedir.)

5)Derslerin programda kapladıkları süreye ve gerektirdiği çabaya göre kredilendirildiği,
6)Değerlendirmenin sayısal karşılığının nispi (göreceli) olarak harf notuna göre çevrildiği bir eğitim yaklaşımıdır.
Kredili Sisteme geçilmesinin nedenini iki çatı altında birleştirebiliriz. İlki öğrencinin başarı çıtasını yükseltmek, diğeri de Bologna süreci.
– Başarı çıtasını yükseltmeyi şöyle analiz edebiliriz.

1 Kredili / Dönemlik Sistem ile beraber müfredat genişletilecek. Ama bu genişleme iki eğitim dönemine eşit olarak dağıtılacağından, öğrencinin fazla konuya çalışmasına da gerek kalmayacak. Ayrıca Kredili / Dönemlik sistemle birlikte her sınıfta branş dersleri haricinde seçmeli dersler de olacak böylelikle ilgi çekici derslere de fırsat verilecektir.
2 Bir alt sınıftan başarısız dersi olan öğrenciler, bulundukları sınıfın üstündeki sınıflardan ders alamazlar. Bulunduğu sınıftaki derslerin en çok ikisinden başarısız olanlar, bir üst sınıf derslerine kaydedilir, başarısız ders sayısı ikiden fazla olanlara üst sınıflardan ders verilmez.
3 Bunlarla beraber Açıköğretimin tüm ders kitapları yenilenecek ve e-kitap hayata geçirilecek. (Sadece isteyen öğrencilere kitap dağıtılacak. Bu durumda kapağının dahi açılmadığı kitaplar israf edilemeyecek.)
4 Zor olarak kabul edilen dersler Vakıf Üniversitelerinin kampüslerinde yüzyüze eğitim ile verilecek.

– Bologna Süreci, Bologna protokolünün Açıköğretim Fakültesinde uygulanmasıdır. Yani yurtdışındaki Açıköğretim sisteminin, Türkiye’deki Açıköğretim sistemine entegre edilmesi, karşılıklı işbirliğin sürdürülmesidir

– Sınavlarda değerlendirmeler 100 üzerinden yapılır. Başarı notu, yıl/içi notları ile yıl/sonu veya bütünleme sınav notunun katkılarıyla hesaplanır.

1 Senatoca belirlenen haklı ve geçerli nedenler dâhil her ne sebeple olursa olsun, sınavlara katılmayan öğrenciler için telafi sınavı açılmaz. Öğrenciler katılmadıkları sınavlardan sıfır almış kabul edilir.
2 Başarı notu, Senatoca belirlenen formüllere göre harf notuna çevrilir. Harf notları ve katsayıları şunlardır:
3 Bir dersten CC veya üstünde not alan öğrenci, o dersi başarmış sayılır; FF alan o dersi başaramamış sayılır. CD, DC ve DD alınan dersler, öğrencinin genel not ortalaması 2.00 ve üzerinde ise başarılmış, 2.00’nin altında ise başarılmamış sayılır.
4 Öğrencilerin başarı durumu “genel not ortalaması (GNO)” ile belirlenir. Genel not ortalaması, öğrencinin almış olduğu bütün dersler için, ortalama hesabına katılan her dersin kredi değeri ile o dersten alınan harf notunun katsayısı çarpılarak bulunan değerlerin toplamının, bu derslerin toplam kredi değerine bölünmesiyle hesaplanır. Genel not ortalaması, virgülden sonra iki basamaklı sayıya yuvarlanarak gösterilir.
5 Yıl/sonu sınavlarından sonra öğrencilerin genel not ortalamaları hesaplanır. Genel not ortalaması 2.00 ve üzerinde olan öğrenciler FF aldıkları derslerden bütünleme sınavına girer.
6 Genel not ortalaması 2.00’nin altında olan öğrenciler, o yıl CC’nin altında not aldıkları bütün derslerden bütünleme sınavına girer. Bütünleme sınavlarından sonra öğrencilerin genel not ortalamaları tekrar hesaplanır.
7 Genel not ortalaması 2.00 ve üzerinde olan öğrenciler FF aldıkları dersleri bütün gerekleriyle tekrar eder.
8 Genel not ortalaması 2.00’nin altında olan öğrenciler, o yıl bütünleme sınavında CC’nin altında not aldıkları dersleri bütün gerekleriyle tekrar eder.
9 Duyurulan sınav sonuçları kesin olup, itiraz edilemez.
Mutlak Sistem, başarı notunun 100 üzerinden hesaplandığı sisteme denir. Kredili ise onun harfle ifade edilmesidir.

84 – 100 AA 4,00
77 – 83 AB 3,70
71 – 76 BA 3,30
66 – 70 BB 3,00
61 – 65 BC 2,70
56 – 60 CB 2,30
50 – 55 CC 2,00
46 – 49 CD 1,70
40 – 45 DC 1,30
33 – 39 DD 1,00
0 – 32 FF 0,00

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir